Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hällefors

Ramavtal avseende golv, Hällefors kommun

Ramavtal avseende hantverkstjänster bygg i Hällefors
Avser ramavtal gällande hantverkstjänster inom bygg för Hällefors Bostads AB.

Ramavtal avseende golv, Hällefors Bostads AB

Fasadåtgärder i kv Prosten, Hällefors
Entreprenaden omfattar kompletta fasadrenoveringar som lagning av sprickor, målning av fasad, byte av skärmtak ovan entreér, byte av balkongräcken, byte av skadade galler på fasad för ventilation, målning av plåtdetaljer, ny inklädnad av skyddsrumsdörr och justering samt ommålning av garageportar. Reparation av skador på balkonger, blästring alt ny beläggning på rostig synlig armering samt nyläggning av beläggning på balkongernas ovansida. Lappning och målning av fasad på intilliggande byggnad. Option 2: Utbyte av 4 stycken entrépartier till nya.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hällefors
Ventilationsförändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hällefors
Fasadändring, installation av punktsug.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Hällefors
Tidsbegränsat lov för anläggningsboende.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: