Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hällefors

Fasadåtgärder i kv Prosten, Hällefors
Entreprenaden omfattar kompletta fasadrenoveringar som lagning av sprickor, målning av fasad, byte av skärmtak ovan entreér, byte av balkongräcken, byte av skadade galler på fasad för ventilation, målning av plåtdetaljer, ny inklädnad av skyddsrumsdörr och justering samt ommålning av garageportar. Reparation av skador på balkonger, blästring alt ny beläggning på rostig synlig armering samt nyläggning av beläggning på balkongernas ovansida. Lappning och målning av fasad på intilliggande byggnad. Option 2: Utbyte av 4 stycken entrépartier till nya.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hällefors
Fasadändring, installation av punktsug.
Rivning av enbostadshus i Hällefors
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hällefors
Avser ombyggnad av metallsljöjdsal med utsug för svets.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: