Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 158 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns för nybyggnad av ca 500 bostäder i etapp 3.

Nybyggnad av bostäder m.m. på norr i Örebro
Avser nybyggnad av 231 lägenheter i 13 huskroppar med 4-8 våningar om ca 21000 kvm.

Nybyggnad av studentlägenheter i Örebro
Avser nybyggnad av 161 studentlägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och lokaler i Örebro
Avser ett höghus med bostäder samt butiker i markplan.

Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro
Planer finns för ca 100 nya bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i två ytterligare etapper på Kv Piloten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Varberga centrum, Örebro
Projektet gäller gestaltning av 4 st gårdar, ca 420 lägenheter, samt att projektera och ta fram förfrågningsunderlag tillsammans med andra av ÖBO upphandlade konsulter, för en generalentreprenad till 2 av dessa gårdar. Ca 240 lägenheter. Bedömd total BTA ca 25000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus på Alnängarna, Örebro
Den första etappen avser bostadsrätter, 1 - 5 rum och kök. Planerad byggstart första kvartalet 2017 beroende på försäljning. Inflyttning våren 2018. Etapp två blir seniorbostäder om 2 - 4 rum och kök med inflyttning 2019 eller 2020. JM ska bygga tillsammans med dotterbolagen Borätt och Seniorgården AB. Detaljplanen är godkänd.

Nybyggnad av hyresrätter i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 70-80 lägenheter i etapp 1. Totalt ca 200 lägenheter.

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Tanken är att boendet får ett 80-tal platser med möjlighet till parboende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rynninge, Örebro
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i tre huskroppar med 2-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 84 bostadsrättslägenheter.

Renovering av flerbostadshus & radhus i Vivalla, Örebro
Avser renovering såsom byte av fönster, tilläggsisolering av tak, renovering av kök och badrum, tillgänglighetsanpassning samt av byte av avlopp, installering av fjärrvärme, PCB-sanering, byte av elledningar, belysning m.m.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Rivningsarbeten (objekt nr 927470) innan byggstart. Nybyggnad vid Kungsgatan med 41 lägenheter och kommersiella lokaler. Nybyggnad vid Bondegatan med 10 lägenheter. Underliggande garage sammanbinder flerbostadshusen. BTA ca 7400 m2. Ombyggnad till flerbostadshus på del av fastigheten Mekanikern 6. Gatuplanen ska även efter ombyggnaden innehålla kommersiella lokaler. Plan 2 och 3 byggs om till lägenheter (3 st per plan) och vinden inreds med 4 mindre lägenheter (35 m2). Totalt 10 lägenheter. BTA ca 1164 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 100 lägenheter i tre huskroppar med fem våningar samt ett parkeringsgarage med plats för 25 bilar.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalrenovering av 88 lägenheter i två huskroppar med bl.a byte av installationer samt stambyte och nya ytskikt.

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter i flerbostadshus samt saneirngsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter i flerbostadshus samt saneringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 51 lägenheter i en huskropp i fem våningar inklusive parkeringsgarage under mark med plats för 36 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 53 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar varav förskola på 6 avdelningar i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus intill Svartån i Örebro
Befintlig fastighet på tomten måste rivas innan nybygget kan påbörjas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus samt saneringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 59 bostadsrätter i två huskroppar med 4 och 5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av ca 62 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 42 lägenheter i två hus med fyra och fem våningar om totalt ca 4000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av 75 lägenheter i en huskropp med fem våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 55 lägenheter, 6 huskroppar i 4-5 plan. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Oviss omfattning och byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Denna etapp avser nybyggnad av ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av seniorbostäder i Örebro
Avser nybyggnad av 47 seniorbostäder i en huskropp med fyra våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi
Avser två lamellhus i 4-6 våningar som är sammanlänkade med varandra.

Nybyggnad av bostäder i Nora
Planer finns på nybyggnad av 3 st 3-våningshus med sammanlagt 36 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Nora
Planer finns på nybyggnad av ett 3-våningshus med 40 lägenheter.

Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 4-5 punkthus i 3-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Option från projekt 1319083. Avser nybyggnad av 34 lägenheter. Utförs i två etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sörbyängen i Örebro etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av 40 hyreslägenheter om 49 - 80 kvm i två huskroppar, med loftgångar.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2
Omfattning oklar. Anbud kommer att infordras på entreprenader närmare byggstart. Föregående etapper har objekt nr 918217 och 944464.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrby, Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60-70 lägenheter med en förskola i bottenplan. Förskolan kommer att ha gemensamt tillagningskök med 2 matsalar och inrymma ca 180 barn, 10 avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.

Nybyggnad av kedjehus i Örebro
Avser nybyggnad av totalt 29 bostäder i New England-stil fördelat på 1 ½ plans radhus, 2 plans kedjehus och 2 plans parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 1
Flerfamiljshus med 22 lägenheter i denna första etapp. I fastighetens bottenplan blir det lägenhetsförråd, gemensamhetsutrymmen med bastu, gym och ett mindre kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet. Tillhörande carportar. Detaljplanen är lagakraftvunnen. Lägenhetsförsäljning startar inom kort.

Nybyggnad av radhus i Kumla
Nybyggnad av 35 radhus med förråd samt parkeringsplatser.

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro
Avser totalupprustning av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar i Kv Gåsen 7 samt carport i Kv Lejonet 5. Avser också en ny brygga i Lindesjön i anslutning till flerbostadshusen.

Nybyggnad av radhus i Lillån, Örebro
Avser nybyggnad av 20 bostadsrätter i radhus.

Om- och tillbyggnad av vind till lägenheter i Örebro
Avser ombyggnad av vind till 12 lägenheter.

Ombyggnad av äldreboende i Örebro
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende. Ytterligare två lägenheter tillskapas i utrymme som har används till expeditioner. Administrativa lokaler samt förråd byggs om. Ombyggnation på respektive avdelning för att skapa ändamålsenliga enheter för gemensamhetskök och avd-exp samt boendesprinkler installeras. Utvändiga markarbeten.

Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende och ev. bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Avser nybyggnad av fem radhus med 18 lägenheter i två våningar.

Nybyggnad av bostäder Södra Ladugårdsängen, etapp 2 i Örebro
Den andra etappen kommer troligen att uppdelas på fyra områden med ca 350 bostäder i 2-5 våningar per område med alternativa boende- och upplåtelseformer. Totalt planeras det för 1700-2000 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av ca 30 småhus.

Nybyggnad av gruppbostad i Kumla
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende i Kumla.

Nybyggnad av radhus i Laxå
Planer finns på nybyggnad av parhus/radhus i centrala Laxå.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av ungdomsbostäder/smålägenheter vid Stadsskogen.

Nybyggnad av radhus i Örebro
Bygglov för nybyggnad av radhus med tillhörande förråd och parkeringar samt rivning av befintlig byggnad. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende med 16 alternativt 32 rum för boende mm.

Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro
Avser ombyggnad av ventilationssystem från FT-system till FTX-system i 10 huskroppar.

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Avser nybyggnad av åtta lägenheter fördelade i fyra parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta
Planlagd för bostäder, både flerfamiljshus och enbostadshus i högst 2 våningar. Kostnad okänd. Oviss byggstart.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser ombyggnad av flerbostadshus.

Renovering av flerbostadshus i Örebro

Renovering av flerbostadshus i Örebro
Detta objekt är en fortsättning på objekt nummer 604576, som var ett prov.

Nybyggnad av stadsvillor/townhouse i Sörbyängen, Örebro
Stadsradhus med hög standard. Balkong och uteplats, stor terrass om 18 m2. Lägenhetsyta 121 - 129 m2. Carport med plats för två bilar. Upplåtelseformen blir äganderätt.

Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av 5 st enfamiljshus eller 10 st radhuslägenheter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.

Ombyggnad till flerbostadshus Örebro
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i en huskropp.

Nybyggnad av radhus i Degerfors
Avser nybyggnad av 10 lägenheter i form av radhus i ett plan fördelade på två grupper samt 10 carportar, två miljöhus och en undercentral.

Nybyggnad av gruppbostad i Lillån, Örebro
Avser uppförande av gruppbostad med 6 st lägenheter i 1 plan.

Nybyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser uppförande av gruppbostad med 6 st lägenheter i 1 plan.

Nybyggnad av särskilt boende i Karlskoga
Nytt boende om sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Byggnaden ska vara ett lågenergihus. Komplementbyggnad, ca 50 m2 innehållande förråd och soprum. Markarbeten ingår i entreprenader. Delar av entreprenaden utgörs av optioner. Byggstart enligt överenskommelse.

Nybyggnad av studentlägenhet i Örebro
Planer finns för nybyggnad av studentbostäder mellan Kungsgatan och Skomakargatan på 2 våningar + vind.

Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet
Omfattar helrenovering av ca 50 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Örebro
Avser nybyggnad av ett kvinnohus med 11 lägenheter i fyra våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med åtta lägenheter i två våningar.

Ombyggnad av gruppbostad i Örebro
Avser ombyggnad av gruppboende för brandåtgärder. Gruppboendet ska förses med sprinkler. Tillbyggnad av teknikrum samt renoveringar som nydragning av el m.m.

Nybyggnad av LSS-boende i Askersund
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med komplementbyggnader. Byggnaderna innehåller bostäder för personer med psykiskt funktionshinder. Husen byggs i två plan och är 386 kvm BTA/st.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av ca 120 balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Oxhagen
Planer finns på nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av radhus.

Ombyggnad till HVB-boende i Hällefors
Planer finns på ombyggnad till ett HVB-boende.

Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontorshus i Örebro
Avser nybyggnad av 5-6 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med fyra lägenheter samt förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad av 6 studentlägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av 40 lägenheter om tre huskroppar i fyra våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och villor i Lindesberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt villor.

Ev. byte av värmepump i flerbostadshus i Örebro
Planer finns på utbyte av bergvärmepump eller byte till fjärrvärme i flerbostadshus.

Ombyggnad till hotell i Askersund
Avser ombyggnad av flerbostadshus till fyra hotellrum.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt plåt- och målningsarbeten.

Ramavtal avseende hantverkstjänster bygg i Hällefors
Avser ramavtal gällande hantverkstjänster inom bygg för Hällefors Bostads AB.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kopparberg
Avser fasadrenovering samt byte av fönster på Fagershuset.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: