Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Örebro län

Askersund (12)
Degerfors (0)
Hallsberg (7)
Karlskoga (13)
Kumla (23)
Laxå (5)
Lekeberg (7)
Lindesberg (18)
Nora (3)
Örebro (81)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro

Nytt bostadsområde i Lillån, Örebro

Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro

Nybyggnad av hyresrätter i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus på Alnängarna, Örebro

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla

Renovering av flerbostadshus & radhus i Vivalla, Örebro

Nybyggnad av bostäder i Örebro

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro

Nytt bostadsområde planeras i Sörby, Kumla kommun

Nybyggnad av flerbostadshus med mera i Kumla

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp, Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Bettorp

Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi

Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund

Nybyggnad av ekoby på Saltängen, Laxå

Renovering av flerbostadshus i Örebro

Nybyggnad av särskilt boende i Fjugesta etapp 2

Nybyggnad av villaområde i Åsbro

Nybyggnad av bostäder i Bettorp, Örebro

Nybyggnad av bostadslägenheter i centrala Askersund

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2

Upprustning av flerbostadshus inom Hagabergsområdet

Nybyggnad av bostäder i Kumla

Nybyggnad av bostäder i Loviselund, Kumla

Nybyggnad av bostäder i Sånnersta

Nybyggnad av äldreboende i Åsbro

Nybyggnad av radhus i Kumla

Nybyggnad av seniorbostäder i Nora

Nybyggnad av kedjehus i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus el kedjehus i Kumla

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg

Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Åsbro

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg

Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg

Nybyggnad av radhus i Laxå

Nybyggnad av radhus i Lillån, Örebro

Nybyggnad av radhus i Nora

Invändig renovering av flerbostadshus i Kopparberg

Nybyggnad av småhus/villor i Kumla

Nybyggnad av rad/kedjehus i Kumla

Område planerat för flerbostadshus i Kumla

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå

Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro

Nybyggnad av parhus i Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta

Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga

Nybyggnad av bostäder i Askersund

Nybyggnad av bostäder i Hallsberg

Nybyggnad av bostäder och verksamhetsområde i Mellringe

Nybyggnad av stadsvillor/townhouse i Sörbyängen, Örebro

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Örebro

Ombyggnad av vind i Hallsberg

Ombyggnad till flerbostadshus Örebro

Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga

Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla

Exploatering med småhus i Kumla

Nybyggnad av enbostadshus i Askersund

In- och utvändig renovering m.m. av flerbostadshus, Karlskoga

Nybyggnad av studentlägenhet i Örebro

Nybyggnad av gruppbostad i Lillån, Örebro

Nybyggnad av gruppbostad i Örebro

Ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde i Hallsberg

Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet

Ombyggnad till kontor i centrala Örebro

Nybyggnad av kvinnohus i centrala Örebro

Nybyggnad av parhus i Oxhagen

Ombyggnad av gruppbostad i Örebro

Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg

Nybyggnad av äldrebostäder i Fjugesta

Ombyggnad till HVB-boende i Hällefors

Renovering av flerbostadshus i Ljusnarsberg

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hällefors

Nybyggnad av stugby i Örebro

Fasad- och balkongrenovering mm på flerbostadshus i Kumla

Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå

Om- och tillbyggnad av vind till lägenheter i Örebro

Takarbeten på servicehus mm i Mullhyttan

Upprustning av byggnader i Askersund

Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Örebro

Ev. byte av värmepump i flerbostadshus i Örebro

Ramavtal avseende hantverkstjänster bygg i Hällefors

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Askersund

Fasadåtgärder i kv Prosten, Hällefors

Ombyggnad av lägenhet i Örebro

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hällefors

Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro

Ombyggnad av vind i Örebro

Ombyggnad av flerbostadshus i Hallsberg

Ombyggnad av flerbostadshus i Kumla

Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: