Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding. Underjordiskt parkeringsgarage i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Hyresrätter. Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, sophus, gårdshus.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Etappen ska innehålla flerbostadshus samt åtta stycken stadsradhus. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter E.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter A. 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter B. 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter D.
Nybyggnad av villor i Luleå
Nybyggnad av villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten
Upprustning av flerbostadshus i Luleå etapp 1 & 2
Fastigheten som skall rotas ligger på Varvsgatan 61 A, 61b samt Stationsgatan 66 A och B. Det är 2 olika huskroppar Sandviksgatan byggdes 1942 och Varvsgatan byggdes 1943. Fastigheten har totalt 34 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3-4 småhus, kedjehus.
Relining av avloppsledningar i Luleå
Avser relining av avloppsledningar i kv Kristallen 1, Tunastigen 86-102.
Byte av styrutrustning för fjärrvärmeundercentraler i Luleå
Byte av styrutrustning för 4 st fjärrvärmeundercentraler.
Utvändigt underhåll på äldreboende i Luleå
Utvändig putsrenovering av fasad på Solbackens äldreboende fastigheten Sundsgården 1.
Ombyggnad & renovering av flerbostadshus i Luleå
ROT av totalt 10 lägenheter i hyresfastighet i centrala Luleå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Luleå
Planerat projekt. Finns med i underhållsplanen. Avser byte av tak på gröna huset. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Fasadändring på flerbostadshus.
Byte av fjärrvärmeundercentral och styrutrustning på Malmudden, Luleå
Avser utbyte av fjärrvärmeundercentral och styrutrustning för Malmuddsvägen 39 och styrutrustning och huvudpump värme för Västra Brogatan 3.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 10 rad/kedjehus Kronan 1:244,1:245,1:246,1:247,1:248,1:249,1:250,1:251,1:253,1:252.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 3 st radhus.
Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Nybyggnad av jaktkoja.
Rivning av gäststuga i Luleå
Rivning av gårdshus.
Utvändigt underhåll av kolonistuga i Luleå
Underhåll av kyrkstuga nr. 434, Underhåll av kyrkstuga nr. 457, Underhåll av kyrkstuga nr: 508 Nederluleå Kyrkovall 1:1.
Utvändig målning av gruppboende i Råneå
Avser utvändig målning av Gruppboende Forsbacka samt carport med soprum/förråd på fastigheten Råneå 9:76.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Inglasning av balkonger där varje hyresgäst själv ansvarar för att anlita entreprenör. Ca 150 balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: