Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Ca 180 st lägenheter, bostadsrätter. 4-10 st våningar. Garage för ca 180 st bilar under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding.

Ombyggnad till lägenheter och kontor på Östermalm i Luleå
Två hus byggs om till lägenheter och ett hus till kontor.

Nybyggnad av bostäder i Luleå
Hyresrätter. Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Luleå
Ca 32 st Brf lägenheter, butiker i i bottenplan. Garage under mark.

Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter C. 4-5 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Luleå
50-60 lägenheter i 2-3 våningar. 10 000 kvadratmeter av området får bebyggas med bostadsrätter. Bebyggelsen ska bestå av prisvärda bostadsrätter. Området ligger närmast kedjehusen på Hyvelgränd och Stickvägen.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå
Sabo kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Hyresrätter.

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten

Påbyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av bostäder och parkering i Luleå
Planer på att bygga lägenheter och parkering m.m.

Utvändigt underhåll på äldreboende i Luleå
Utvändig putsrenovering av fasad på Solbackens äldreboende fastigheten Sundsgården 1.

Takbyte på flerbostadshus i Luleå
Planerat projekt. Finns med i underhållsplanen. Avser byte av tak på gröna huset. Uppskattad kostnad.

Relining av avloppsledningar i Luleå
Avser relining av avloppsledningar i kv Kristallen 1, Tunastigen 86-102.

Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, sophus, gårdshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av 6 st balkonger och målning av fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Installation eller ändring av ventilation och brandskydd i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av studentlägenhet i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader för studentboende t o m 2018-06-30.

Utvändigt underhåll av kolonistuga i Luleå
Underhåll av kyrkstuga nr. 434, Underhåll av kyrkstuga nr. 457, Underhåll av kyrkstuga nr: 508 Nederluleå Kyrkovall 1:1.

Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Nybyggnad av jaktkoja.

Utvändig målning av gruppboende i Råneå
Avser utvändig målning av Gruppboende Forsbacka samt carport med soprum/förråd på fastigheten Råneå 9:76.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Inglasning av balkonger där varje hyresgäst själv ansvarar för att anlita entreprenör. Ca 150 balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: