Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Haparanda

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 balkonger samt inglasning av 18 balkonger.

Målning av fönster på flerbostadshus i Haparanda
Målning av fönster på Djurgården 13, Västra Esplanaden 1, Haparanda Kommun.

Rivning av enbostadshus i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ans byggl tillb flerbostadshus, skärmtak över entréer.

Rivning av enbostadshus i Haparanda
Ans om rivningslov för rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda
Ans tidsbegränsat byggl för nyb av modulboenden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: