Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (8)
Gällivare (22)
Haparanda (4)
Jokkmokk (1)
Kalix (5)
Kiruna (12)
Luleå (35)
Pajala (0)
Piteå (15)
Älvsbyn (0)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 1000 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Hyresrätter. Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2. Mellan 60 - 80 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad två punkthus.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Etappen ska innehålla flerbostadshus samt åtta stycken stadsradhus. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter E.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter B. 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter D.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, sophus, gårdshus.
Nybyggnad av villor i Luleå
Nybyggnad av villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
10 enbostadshus samt 22 bostadsrätter. Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 1 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordväst. 31 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten
Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Ombyggnation av 2 hus från äldreboende till lägenheter samt skolkök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.
Upprustning av flerbostadshus i Luleå etapp 1 & 2
Fastigheten som skall rotas ligger på Varvsgatan 61 A, 61b samt Stationsgatan 66 A och B. Det är 2 olika huskroppar Sandviksgatan byggdes 1942 och Varvsgatan byggdes 1943. Fastigheten har totalt 34 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage, Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage Koskullskulle 2:92,2:93,2:91,2:97.
Byte av fönster på flerbostadshus i Gällivare
Avser byte av totalt 515 fönster och 105 fönsterdörrar i fyra hyresfastigheter på Lasarettsgatan 51,59,61 samt Luleåvägen 16 i Gällivare. I entreprenaden ingår även PCB-sanering av fogmassor runt fönster och fönsterdörrar samt asbestsanering av fönsterbänkar.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 6 enbostadshus och garage Dundret 5:222,Gällivare 5:14,5:224,Koskullskulle 2:98,5:194.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3-4 småhus, kedjehus.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Boden
Ca 700 fönster/dörrar som ska bytas.
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad av lokaler till flerfamiljshus med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov sökt för renovering av bostadslägenheter.
Relining av avloppsledningar i Luleå
Avser relining av avloppsledningar i kv Kristallen 1, Tunastigen 86-102.
Tillbyggnad av äldreboende i Piteå
Planer för att bygga ut 60 platser på Berggården.
Ombyggnad & renovering av flerbostadshus i Luleå
ROT av totalt 10 lägenheter i hyresfastighet i centrala Luleå.
Utvändigt underhåll på äldreboende i Luleå
Utvändig putsrenovering av fasad på Solbackens äldreboende fastigheten Sundsgården 1.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus och garage Gällivare 5:14,Dundret 5:223,Dundret 5:220.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Fönster och takbyte Thuleområdet Kiruna
Byte fönster och fönsterdörrar på Gruvvägen 14 i Kiruna. Omläggning av yttertaket på Kengisgatan 34.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Huvudsak omfattas objektet av byggnadsarbeten för demontering av befintliga balkonger samt ny montage av balkonger.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Kiruna
Utbyte av hissar på Högalidsgatan 1-3-5 och som ska utföras med utbyte av 1 st hiss per år i tre år.
Takbyte på flerbostadshus i Luleå
Planerat projekt. Finns med i underhållsplanen. Avser byte av tak på gröna huset. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av kontor till 3-4 lägenheter.
Takarbeten på flerbostadshus i Gällivare
Omläggning av yttertak på tre st trevånings flerbostadshus. Arbetet omfattar även plåtarbeten på takgenomföringar och taksarger samt vissa byggnadsarbeten i samban med takomläggningen.
Rivning av enbostadshus i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering, förråd. va (kommunalt).
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Grupphus/Enbostadshus och garage Dundret 5:196,5:200,5:195,5:221,5:102.
Målning av fönster på flerbostadshus i Haparanda
Målning av fönster på Djurgården 13, Västra Esplanaden 1, Haparanda Kommun.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 10 rad/kedjehus Kronan 1:244,1:245,1:246,1:247,1:248,1:249,1:250,1:251,1:253,1:252.
Nybyggnad av stugby i Jokkmokk
Nybyggnad av 2 st fritidshus på Kåbdalis 2:102 och 3 st fritidshus på Kåbdalis 2:103.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 3 st radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 balkonger samt inglasning av 18 balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked - flerbostadshus och carport.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus med garage Gällivare 12:467.
Byte av fjärrvärmeundercentral och styrutrustning på Malmudden, Luleå
Avser utbyte av fjärrvärmeundercentral och styrutrustning för Malmuddsvägen 39 och styrutrustning och huvudpump värme för Västra Brogatan 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov utvändig ändring av fasad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Bygglov nybyggnad parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, cykelförråd och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus. byte/ändring av glastak. utbyte och nya grindar. solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Återuppförande av bostadsmoduler.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Piteå
Ändrad verksamhet i lokalen från dagverksamhet till ett korttidsboende.
Rivning av fritidshus i Luleå
Rivning av fritidshus.
Rivning av gäststuga i Luleå
Rivning av gårdshus.
Rivning av fritidshus i Boden
Rivningsanmälan för rivning fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för fritidsgård, 4 bostäder med gemensamma utrymmen samt hvb.
Nybyggnad av grupphus i Boden
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av visningsområde, etapp 1.
Tillbyggnad av enbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Kiruna
Bygglov ändrad användning från post, butik till tillfälliga boenden.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Överkalix
Ansökan om tillfälligt bygglov för ändrad användning från samlingslokal till tillfälligt boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ans bygglov fasadändring, ändring av beklädnad av balkonger.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad (pumphus).
Nybyggnad av enbostadshus i Piteå
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad och utvänding ändring av flerbostadshus.
Utvändig målning på radhus, Hantverkshus mm, i Arvidsjaur
Radhus på Slalomstigen, Hantverkshuset Lommen 11, Vattenverk, pumpstation och reningsverk i Moskosel samt Vattenverk i Glommersträsk och Svedjan samt reningsverk i Glommersträsk.
Utvändig målning av gruppboende i Råneå
Avser utvändig målning av Gruppboende Forsbacka samt carport med soprum/förråd på fastigheten Råneå 9:76.
Byte av styrutrustning för fjärrvärmeundercentraler i Luleå
Byte av styrutrustning för 4 st fjärrvärmeundercentraler.
Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: