Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (5)
Gällivare (20)
Haparanda (6)
Jokkmokk (2)
Kalix (3)
Kiruna (12)
Luleå (32)
Pajala (0)
Piteå (7)
Älvsbyn (3)

Nybyggnad av bostäder, rivning industri mm Kiruna, etapp 2 mfl

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Ca 180 st lägenheter, bostadsrätter. 4-10 st våningar. Garage för ca 180 st bilar under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter varav 100 blir trygghetsboende. 4-10 våningar.

Nybyggnad av bostadsområde och butiker på Kronan, et 2
Byggnation av ca 1200-1800 st bostäder samt service och butiker.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding.

Ombyggnad till lägenheter och kontor på Östermalm i Luleå
Två hus byggs om till lägenheter och ett hus till kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus, butik och parkeringsgarage i Luleå
Parkering under mark. I markplan är det tänkt att det ska finnas 4 st affärslokaler.

Nybyggnad av bostäder i Luleå
Hyresrätter. Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3. Mellan 70 - 100 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Luleå
Ca 32 st Brf lägenheter, butiker i i bottenplan. Garage under mark.

Nbyggnad av flerbostadhus och parkeringsgarage i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2. Mellan 60 - 80 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter C. 4-5 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Luleå
50-60 lägenheter i 2-3 våningar. 10 000 kvadratmeter av området får bebyggas med bostadsrätter. Bebyggelsen ska bestå av prisvärda bostadsrätter. Området ligger närmast kedjehusen på Hyvelgränd och Stickvägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Ca 46 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.

Nybyggnad av äldreboende i Luleå, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (843240). Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå bygger till två flyglar till Bergvikens vård- och omsorgsboende för Socialförvaltningens räkning. Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr – och övervakningssystem för 72 lägenheter samt lokaler och kallförråd. I huvudsak omfattas objektet(etapp 2) av följande arbeten: Byggnadsyta: BYA ca 1050+28 m2. Behandlad tomtarea ca 5 800 m2 Ändringsyta: BRA ca 270 m2 Tillbyggnadsyta: BTA ca 4 760 m2

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 3 våningar och det högsta 10 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå
Sabo kombohus.

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.

Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 1 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordväst. 31 lgh.

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport.

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.

Nybyggnad av seniorbostäder i Övertorneå

Ombyggnad av pensionärsbostad i Övertorneå
Ansökan om bygglov för ombyggnad av f d skola till äldreboende och förskola.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.

Nybyggnad av bostäder och parkering i Luleå
Planer på att bygga lägenheter och parkering m.m.

Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård i Gällivare
Objektet omfattas av ombyggnad av befintligt hotell samt restaurang till HVB-hem samt fritidsgård. Ändringsyta BYA ca 3200 m2.

Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Ombyggnation av 2 hus från äldreboende till lägenheter samt skolkök.

Nybyggnad av bostäder i Kalix, etapp 2

Nybyggnad av entreprenörsbostäder, moduler, i Kiruna, etapp 2

Nyb av stugor, husv.platser, badpool och grillkiosk, Gällivare
Avser utbyggnad av 100 st husvagnsplatser med el. Ca 10 nya stugor.

Ombyggnad till lägenheter i Boden
Totalt ca 30 lägenheter. Ombyggnad av befintliga lokaler till lägenheter på Sävast 9:45, Mullvaden 3, Karbinen 1, Karbinen 12 och Geväret 1.

Nybyggnad av äldreboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av ca 120 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg. Byggnaden ska vara nybyggnation.

Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.

Om- & tillbyggnad av äldreboende i Piteå

Byte av fönster på flerbostadshus i Gällivare
Avser byte av totalt 515 fönster och 105 fönsterdörrar i fyra hyresfastigheter på Lasarettsgatan 51,59,61 samt Luleåvägen 16 i Gällivare. I entreprenaden ingår även PCB-sanering av fogmassor runt fönster och fönsterdörrar samt asbestsanering av fönsterbänkar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnation av flerbostadshus Häggen 3, 2.

Nybyggnad av stugby i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad/omflyttning av campingstugor, bastu, personalbostad och sopstation på fastigheten jock 4:19.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 6 enbostadshus och garage Dundret 5:222,Gällivare 5:14,5:224,Koskullskulle 2:98,5:194.

Stambyte och elinstallationer av flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 11,13,15 & 17 i Öjebyn, Piteå Kommun.

Nybyggnad av enbostadshus i Kåbdalis, Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra tre småhus för bostadsändamål på fastigheten Kåbdalis 4:61.

Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Boden
Ca 700 fönster/dörrar som ska bytas.

Nybyggnad av stugby i Karhuniemi, Kiruna

Takarbeten på flerbostadshus i Gällivare
Omläggning av yttertak på tre st trevånings flerbostadshus. Arbetet omfattar även plåtarbeten på takgenomföringar och taksarger samt vissa byggnadsarbeten i samban med takomläggningen.

Tilläggsisolering samt takombyggnad i Arvidsjaur
Projektet omfattar i huvudsak följande: Omläggning av befintliga tak av falsad plåt till isolerade tak med tätskikt av papp. Takyta (exkl. option) c:a 2760 m² Takyta på Option: c:a: 1100 m²

Utvändigt underhåll på äldreboende i Luleå
Utvändig putsrenovering av fasad på Solbackens äldreboende fastigheten Sundsgården 1.

Rivning av äldreboende i Malmberget

Ombyggnad till studentlägenheter i Övertorneå
Bygglov för ombyggnation av studentslägenheter.

Nytt villaområde i Älvsbyn

Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Huvudsak omfattas objektet av byggnadsarbeten för demontering av befintliga balkonger samt ny montage av balkonger.

Ombyggnad av byggnad vid militärförläggning i Arvidsjaur
Omfattar borrning av energibrunnar samt schaktning vid indragning av kulvertrör till byggnad. Samtliga installationer inom teknikutrymme demonteras och komplett värmepumpsanläggning installeras.

Utbyte av hissar i flerbostadshus i Kiruna
Utbyte av hissar på Högalidsgatan 1-3-5 och som ska utföras med utbyte av 1 st hiss per år i tre år.

Samlad rivning GP 2017 Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att riva ett antal flerbostadshus och diverse byggnader i Kiruna. Rivningsmaterial skall bortforslas till återvinning, deponi eller destruktion, krossat inert avfall fylls i källare. För Kv. Ullspiran gäller för inert rivningsmaterial (betong och tegel mm) skall fyllas i källare, Gabioner och utplaceras var de rivna byggnaderna stått. Andra mindre anläggningsarbeten ingår också. Områdena ligger inom gruvans expansionsområde och områden förutom Stationsområdet skall omvandlas till en parkmiljö, Gruvstadsparken.

Från anmodan: Kontrollansvarig nybyggnad av hus Kiruna
Uppdrag som kontrollansvarig vid byggnationer av både småhus och flerbostadshus i varierande storlekar.

Takbyte på flerbostadshus i Luleå
Planerat projekt. Finns med i underhållsplanen. Avser byte av tak på gröna huset. Uppskattad kostnad.

Byte av elinstallationer i flerbostadshus i Piteå
Entreprenaden omfattar utbyte av elinstallationer.

Utvändig målning av Föreningsgatan 2B, Kiruna

Målning av fasader i bostadsområde i Överkalix
Avser fasadmålning på tre fastigheter i bostadsområdet Poxkroken.

Ombyggnad av flerbostadshus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till lägenheter samt anmälan för ändring av ventilation och nyinstallation av hiss.

Relining av avloppsledningar i Luleå
Avser relining av avloppsledningar i kv Kristallen 1, Tunastigen 86-102.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov fasadändring flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov fasadändring.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus med garage Gällivare 12:467.

Nybyggnad av parhus i Gällivare
Bygglov nybyggnad parhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 balkonger samt inglasning av 18 balkonger.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Grupphus/Enbostadshus och garage Dundret 5:196,5:200,5:195,5:221,5:102.

Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Installation eller ändring av ventilation och brandskydd i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, sophus, gårdshus.

Målning av fönster på flerbostadshus i Haparanda
Målning av fönster på Djurgården 13, Västra Esplanaden 1, Haparanda Kommun.

Nybyggnad av stugby i Jokkmokk
Nybyggnad av 2 st fritidshus på Kåbdalis 2:102 och 3 st fritidshus på Kåbdalis 2:103.

Rivning av enbostadshus i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.

Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av 6 st balkonger och målning av fasad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av studentlägenhet i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader för studentboende t o m 2018-06-30.

Utvändigt underhåll av kolonistuga i Luleå
Underhåll av kyrkstuga nr. 434, Underhåll av kyrkstuga nr. 457, Underhåll av kyrkstuga nr: 508 Nederluleå Kyrkovall 1:1.

Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Nybyggnad av jaktkoja.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ans byggl tillb flerbostadshus, skärmtak över entréer.

Rivning av enbostadshus i Haparanda
Ans om rivningslov för rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda
Ans tidsbegränsat byggl för nyb av modulboenden.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Överkalix
Ansökan om bygglov för montering av utrymningstrapp.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus med förråd.

Byte av ventilationsaggregat på äldreboende i Ävsbyn

Utvändig målning av gruppboende i Råneå
Avser utvändig målning av Gruppboende Forsbacka samt carport med soprum/förråd på fastigheten Råneå 9:76.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för fasadrenovering på fastigheten kalix 4:31.

Fasadarbete på seniorboende i Överkalix kommun
Överkalix kommun upphandlar målning av fasader inom bostadsområdet Poxkroken. I objektet ingår också utvändig målning av en carport för två bilar samt ett lusthus.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Inglasning av balkonger där varje hyresgäst själv ansvarar för att anlita entreprenör. Ca 150 balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: