Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (2)
Boden (9)
Gällivare (23)
Haparanda (6)
Jokkmokk (2)
Kalix (2)
Kiruna (16)
Luleå (47)
Pajala (0)
Piteå (10)
Älvsbyn (2)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 4
Markanvisningsetapp 4, ca 350 bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde och butiker på Kronan, et 2
Byggnation av ca 1200-1800 st bostäder samt service och butiker.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding.

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 3
Markanvisningsetapp 3, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av bostadsrätter i Gällivare, placering oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna, placering oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Luleå
Drygt 100 st hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 8
Nybyggnation av bostäder, kontor, handel och parkeringshus för ca 250 bilar.

Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
minst 100 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Luleå
Hyresrätter. Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.

Nybyggnad av punkthus, trygghetsboende, i Gammelstaden, et 5

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, sophus, gårdshus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3. Mellan 70 - 100 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2. Mellan 60 - 80 lgh.

Nybyggnad av stugby i Björkliden, etapp 2 mfl

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden

Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter C. 4-5 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter F.

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av verkstad i Luleå
Se www.galaren.se.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.

Nybyggnad av lamellhus på Malmudden, Luleå
Hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 3 våningar och det högsta 10 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå
Sabo kombohus.

Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 2
Fasadrenovering, byte av fönster, installation av ventilationsaggregat inkl elarbeten.

Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Fasadrenovering, byte av fönster, installation av ventilationsaggregat inkl elarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.

Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 1 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordväst. 31 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Hyresrätter.

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, planerar att bygga ett flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.

Nybyggnad av trygghetsbostäder i Luleå
Ca 20 lägenheter.

Ombyggnad till studentlägenheter på Porsön, etapp 2
Ca 30 studentlägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Arjeplog
13 villatomter finns till förfogande.

Nybyggnad av seniorbostäder i Övertorneå

Ombyggnad av pensionärsbostad i Övertorneå
Ansökan om bygglov för ombyggnad av f d skola till äldreboende och förskola.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.

Påbyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 3 flerbostadshus.

Nytt handels och bostadsområde i Arjeplog
Planer för bostäder och handel.

Nybyggnad av bostäder och parkering i Luleå
Planer på att bygga lägenheter och parkering m.m.

Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård i Gällivare
Objektet omfattas av ombyggnad av befintligt hotell samt restaurang till HVB-hem samt fritidsgård. Ändringsyta BYA ca 3200 m2.

Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Ombyggnation av 2 hus från äldreboende till lägenheter samt skolkök.

Ombyggnad till lägenheter i Boden
Totalt ca 30 lägenheter. Ombyggnad av befintliga lokaler till lägenheter på Sävast 9:45, Mullvaden 3, Karbinen 1, Karbinen 12 och Geväret 1.

Nybyggnad av äldreboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av ca 120 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg. Byggnaden ska vara nybyggnation.

Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.

Om- & tillbyggnad av äldreboende i Piteå

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage, Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage Koskullskulle 2:92,2:93,2:91,2:97.

Byte av fönster på flerbostadshus i Gällivare
Avser byte av totalt 515 fönster och 105 fönsterdörrar i fyra hyresfastigheter på Lasarettsgatan 51,59,61 samt Luleåvägen 16 i Gällivare. I entreprenaden ingår även PCB-sanering av fogmassor runt fönster och fönsterdörrar samt asbestsanering av fönsterbänkar.

Upprustning av flerbostadshus i Luleå etapp 1 & 2
Fastigheten som skall rotas ligger på Varvsgatan 61 A, 61b samt Stationsgatan 66 A och B. Det är 2 olika huskroppar Sandviksgatan byggdes 1942 och Varvsgatan byggdes 1943. Fastigheten har totalt 34 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnation av flerbostadshus Häggen 3, 2.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 6 enbostadshus och garage Dundret 5:222,Gällivare 5:14,5:224,Koskullskulle 2:98,5:194.

Nybyggnad av stugby i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad/omflyttning av campingstugor, bastu, personalbostad och sopstation på fastigheten jock 4:19.

Nybyggnad av stugby i Björkliden, etapp 1

Stambyte och elinstallationer av flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 11,13,15 & 17 i Öjebyn, Piteå Kommun.

Nybyggnad av enbostadshus i Kåbdalis, Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra tre småhus för bostadsändamål på fastigheten Kåbdalis 4:61.

Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Boden
Ca 700 fönster/dörrar som ska bytas.

Nybyggnad av stugby i Karhuniemi, Kiruna

Rivning av äldreboende i Malmberget

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus och garage Gällivare 5:14,Dundret 5:223,Dundret 5:220.

Tilläggsisolering samt takombyggnad i Arvidsjaur
Projektet omfattar i huvudsak följande: Omläggning av befintliga tak av falsad plåt till isolerade tak med tätskikt av papp. Takyta (exkl. option) c:a 2760 m² Takyta på Option: c:a: 1100 m²

Utvändigt underhåll på äldreboende i Luleå
Utvändig putsrenovering av fasad på Solbackens äldreboende fastigheten Sundsgården 1.

Ombyggnad till studentlägenheter i Övertorneå
Bygglov för ombyggnation av studentslägenheter.

Nytt villaområde i Älvsbyn

Fönster och takbyte Thuleområdet Kiruna
Byte fönster och fönsterdörrar på Gruvvägen 14 i Kiruna. Omläggning av yttertaket på Kengisgatan 34.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Huvudsak omfattas objektet av byggnadsarbeten för demontering av befintliga balkonger samt ny montage av balkonger.

Utbyte av hissar i flerbostadshus i Kiruna
Utbyte av hissar på Högalidsgatan 1-3-5 och som ska utföras med utbyte av 1 st hiss per år i tre år.

Från anmodan: Kontrollansvarig nybyggnad av hus Kiruna
Uppdrag som kontrollansvarig vid byggnationer av både småhus och flerbostadshus i varierande storlekar.

Samlad rivning GP 2017 Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att riva ett antal flerbostadshus och diverse byggnader i Kiruna. Rivningsmaterial skall bortforslas till återvinning, deponi eller destruktion, krossat inert avfall fylls i källare. För Kv. Ullspiran gäller för inert rivningsmaterial (betong och tegel mm) skall fyllas i källare, Gabioner och utplaceras var de rivna byggnaderna stått. Andra mindre anläggningsarbeten ingår också. Områdena ligger inom gruvans expansionsområde och områden förutom Stationsområdet skall omvandlas till en parkmiljö, Gruvstadsparken.

Takbyte på flerbostadshus i Luleå
Planerat projekt. Finns med i underhållsplanen. Avser byte av tak på gröna huset. Uppskattad kostnad.

Byte av elinstallationer i flerbostadshus i Piteå
Entreprenaden omfattar utbyte av elinstallationer.

Utvändig målning av Föreningsgatan 2B, Kiruna

Målning av fasader i bostadsområde i Överkalix
Avser fasadmålning på tre fastigheter i bostadsområdet Poxkroken.

Ombyggnad av flerbostadshus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till lägenheter samt anmälan för ändring av ventilation och nyinstallation av hiss.

Utvändig målning på radhus, Hantverkshus mm, i Arvidsjaur
Radhus på Slalomstigen, Hantverkshuset Lommen 11, Vattenverk, pumpstation och reningsverk i Moskosel samt Vattenverk i Glommersträsk och Svedjan samt reningsverk i Glommersträsk.

Takarbeten på flerbostadshus i Gällivare
Omläggning av yttertak på tre st trevånings flerbostadshus. Arbetet omfattar även plåtarbeten på takgenomföringar och taksarger samt vissa byggnadsarbeten i samban med takomläggningen.

Relining av avloppsledningar i Luleå
Avser relining av avloppsledningar i kv Kristallen 1, Tunastigen 86-102.

Byte av fjärrvärmeundercentral och styrutrustning på Malmudden, Luleå
Avser utbyte av fjärrvärmeundercentral och styrutrustning för Malmuddsvägen 39 och styrutrustning och huvudpump värme för Västra Brogatan 3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov fasadändring flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov fasadändring.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus med garage Gällivare 12:467.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 balkonger samt inglasning av 18 balkonger.

Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Grupphus/Enbostadshus och garage Dundret 5:196,5:200,5:195,5:221,5:102.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Gällivare
Bygglov nybyggnad parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad två flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Installation eller ändring av ventilation och brandskydd i flerbostadshus.

Målning av fönster på flerbostadshus i Haparanda
Målning av fönster på Djurgården 13, Västra Esplanaden 1, Haparanda Kommun.

Nybyggnad av stugby i Jokkmokk
Nybyggnad av 2 st fritidshus på Kåbdalis 2:102 och 3 st fritidshus på Kåbdalis 2:103.

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, cykelförråd och garage.

Rivning av enbostadshus i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: