Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (8)
Gällivare (21)
Haparanda (7)
Jokkmokk (1)
Kalix (3)
Kiruna (16)
Luleå (36)
Pajala (1)
Piteå (15)
Älvsbyn (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding. Underjordiskt parkeringsgarage i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Hyresrätter. Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Objektet omfattar nybyggnation av 50-70 lägenheter i varierande storlekar inklusive parkeringar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 3.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 2. Mellan 60 - 80 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Etappen ska innehålla flerbostadshus samt åtta stycken stadsradhus. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter E.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter A. 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter B. 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Inflyttning kommer ske mellan 2018 och 2020. Kvarter D.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, garage, sophus, gårdshus.
Nybyggnad av villor i Luleå
Nybyggnad av villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 3 våningar och det högsta 10 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsbyn
SABO kombo hus. 1 markområde lekentomten för flervåningshus.
Nybyggnad av bostadshus kvarteret 4 nya Kiruna centrum
Förfrågan avser uppförande av 3 st. bostadshus om cirka 60-70 lägenheter samt eventuellt underliggande garage inom Kvarteret 4 i nya Kiruna centrum. Projektet upphandlas som en totalentreprenad med ABT 06 som grund. FFU förväntas vara ute september 2017. Anbudsinlämnande beräknas till oktober 2017. Upphandling/kontrakt beräknas till december 2017. Byggstart beräknas till Q3 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luossavaara Etapp 3
Luossavaara Etapp 3 Flerfamiljshus Förfrågan avser uppförande av flerbostadshus inom Luossavaara Etapp 3. Entreprenörerna kommer att kunna lämna anbud med förslag efter egen bedömning och optimering avseende karaktär på bebyggelse i förhållande till områdets förutsättningar och detaljplan. Projektet upphandlas som en totalentreprenad med ABT 06 som grund och omfattar mark/infra/bygg. FFU preliminärt ute Q4 2017. Anbudsinfordran preliminärt Q1 2018. Upphandling preliminärt Q1 2018. Entreprenadstart (mark/infra/bygg) preliminärt Q2 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara nordost nr. 1 Gällivare
Flerbostadshus på Repisvaara nordväst. 31 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Övertorneå
Ansökan om bygglov för ombyggnad av f d skola till äldreboende och förskola.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus med garage Dundret 5:218,5:219,5:179.
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten
Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Ombyggnation av 2 hus från äldreboende till lägenheter samt skolkök.
Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård i Gällivare
Objektet omfattas av ombyggnad av befintligt hotell samt restaurang till HVB-hem samt fritidsgård. Ändringsyta BYA ca 3200 m2.
Nybyggnad av äldreboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av ca 120 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg. Byggnaden ska vara nybyggnation.
Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.
Upprustning av flerbostadshus i Luleå etapp 1 & 2
Fastigheten som skall rotas ligger på Varvsgatan 61 A, 61b samt Stationsgatan 66 A och B. Det är 2 olika huskroppar Sandviksgatan byggdes 1942 och Varvsgatan byggdes 1943. Fastigheten har totalt 34 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage, Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage Koskullskulle 2:92,2:93,2:91,2:97.
Byte av fönster på flerbostadshus i Gällivare
Avser byte av totalt 515 fönster och 105 fönsterdörrar i fyra hyresfastigheter på Lasarettsgatan 51,59,61 samt Luleåvägen 16 i Gällivare. I entreprenaden ingår även PCB-sanering av fogmassor runt fönster och fönsterdörrar samt asbestsanering av fönsterbänkar.
Nybyggnad av stugby i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad/omflyttning av campingstugor, bastu, personalbostad och sopstation på fastigheten jock 4:19.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 6 enbostadshus och garage Dundret 5:222,Gällivare 5:14,5:224,Koskullskulle 2:98,5:194.
Stambyte och elinstallationer av flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 11,13,15 & 17 i Öjebyn, Piteå Kommun.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3-4 småhus, kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Boden
Ca 700 fönster/dörrar som ska bytas.
Relining av avloppsledningar i Luleå
Avser relining av avloppsledningar i kv Kristallen 1, Tunastigen 86-102.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus och garage Gällivare 5:14,Dundret 5:223,Dundret 5:220.
Byte av styrutrustning för fjärrvärmeundercentraler i Luleå
Byte av styrutrustning för 4 st fjärrvärmeundercentraler.
Tilläggsisolering samt takombyggnad i Arvidsjaur
Projektet omfattar i huvudsak följande: Omläggning av befintliga tak av falsad plåt till isolerade tak med tätskikt av papp. Takyta (exkl. option) c:a 2760 m² Takyta på Option: c:a: 1100 m²
Ombyggnad & renovering av flerbostadshus i Luleå
ROT av totalt 10 lägenheter i hyresfastighet i centrala Luleå.
Utvändigt underhåll på äldreboende i Luleå
Utvändig putsrenovering av fasad på Solbackens äldreboende fastigheten Sundsgården 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till studentlägenheter i Övertorneå
Bygglov för ombyggnation av studentslägenheter.
Fönster och takbyte Thuleområdet Kiruna
Byte fönster och fönsterdörrar på Gruvvägen 14 i Kiruna. Omläggning av yttertaket på Kengisgatan 34.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Huvudsak omfattas objektet av byggnadsarbeten för demontering av befintliga balkonger samt ny montage av balkonger.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Kiruna
Utbyte av hissar på Högalidsgatan 1-3-5 och som ska utföras med utbyte av 1 st hiss per år i tre år.
Samlad rivning GP 2017 Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att riva ett antal flerbostadshus och diverse byggnader i Kiruna. Rivningsmaterial skall bortforslas till återvinning, deponi eller destruktion, krossat inert avfall fylls i källare. För Kv. Ullspiran gäller för inert rivningsmaterial (betong och tegel mm) skall fyllas i källare, Gabioner och utplaceras var de rivna byggnaderna stått. Andra mindre anläggningsarbeten ingår också. Områdena ligger inom gruvans expansionsområde och områden förutom Stationsområdet skall omvandlas till en parkmiljö, Gruvstadsparken.
Takbyte på flerbostadshus i Luleå
Planerat projekt. Finns med i underhållsplanen. Avser byte av tak på gröna huset. Uppskattad kostnad.
Byte av elinstallationer i flerbostadshus i Piteå
Entreprenaden omfattar utbyte av elinstallationer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av kontor till 3-4 lägenheter.
Utvändig målning på radhus, Hantverkshus mm, i Arvidsjaur
Radhus på Slalomstigen, Hantverkshuset Lommen 11, Vattenverk, pumpstation och reningsverk i Moskosel samt Vattenverk i Glommersträsk och Svedjan samt reningsverk i Glommersträsk.
Målning av fasader i bostadsområde i Överkalix
Avser fasadmålning på tre fastigheter i bostadsområdet Poxkroken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till lägenheter samt anmälan för ändring av ventilation och nyinstallation av hiss.
Takarbeten på flerbostadshus i Gällivare
Omläggning av yttertak på tre st trevånings flerbostadshus. Arbetet omfattar även plåtarbeten på takgenomföringar och taksarger samt vissa byggnadsarbeten i samban med takomläggningen.
Rivning av enbostadshus i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, cykelförråd och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked - flerbostadshus och carport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 balkonger samt inglasning av 18 balkonger.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus med garage Gällivare 12:467.
Byte av fjärrvärmeundercentral och styrutrustning på Malmudden, Luleå
Avser utbyte av fjärrvärmeundercentral och styrutrustning för Malmuddsvägen 39 och styrutrustning och huvudpump värme för Västra Brogatan 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Luleå
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov utvändig ändring av fasad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Bygglov nybyggnad parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad två flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Grupphus/Enbostadshus och garage Dundret 5:196,5:200,5:195,5:221,5:102.
Målning av fönster på flerbostadshus i Haparanda
Målning av fönster på Djurgården 13, Västra Esplanaden 1, Haparanda Kommun.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 10 rad/kedjehus Kronan 1:244,1:245,1:246,1:247,1:248,1:249,1:250,1:251,1:253,1:252.
Nybyggnad av stugby i Jokkmokk
Nybyggnad av 2 st fritidshus på Kåbdalis 2:102 och 3 st fritidshus på Kåbdalis 2:103.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 3 st radhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Kiruna
Bygglov ändrad användning från post, butik till tillfälliga boenden.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus med förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Överkalix
Ansökan om tillfälligt bygglov för ändrad användning från samlingslokal till tillfälligt boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ans byggl tillb flerbostadshus, skärmtak över entréer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ans bygglov fasadändring, ändring av beklädnad av balkonger.
Rivning av enbostadshus i Haparanda
Ans om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda
Ans tidsbegränsat byggl för nyb av modulboenden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Återuppförande av bostadsmoduler.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Piteå
Ändrad verksamhet i lokalen från dagverksamhet till ett korttidsboende.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: