Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Ljungby

Nytt bostadsområde i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.

Nytt bostadsområde i Ljungby
Planarbete pågår. Projekt ur centrumplanen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby, Etapp 1
Etapp 1 omfattar 24-28 lägenheter fördelade på 4 huskroppar i 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby, Etapp 2
Etapp 2 omfattar 48 lägenheter fördelade på 2 huskroppar i 4 våningar, ej någon våning under mark.

Nybyggnad av hyresrätter i Ljungby
Avser nybyggnad av hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus samt parkeringsplatser.

Ny bostadsbebyggelse södra Ljungbyholm, Ljungby
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny bostadsbebyggelse på del av fastighet Ljungby 16:236 och fastighet Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm. Med bostadsbebyggelse avses enfamiljsbostäder såsom friliggande villor och/ eller parhus. I två områden i norr finns också möjlighet att bygga lägenheter i mindre skala.

Nybyggnation av småhus mm Annerstad
Avser styckebebyggelse.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerbostadshus vid Lagavallen. Byggstart och kostnad uppskattad.

Nybyggnad av gruppbostad i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 6 st lägenheter på ca 500-600 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: