Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Älmhult

Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus om totalt 78-lägenheter i 4- huskroppar samt tillhörande service/förrådsutrymmen.

Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser nybyggnad av gruppbyggda småhus, bostadsrätter med besöksparkering.

Nybyggnad av trygghetsboende i Älmhult
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 48 lägenheter i 4 stycken huskroppar.

Nybyggnad av grupphus i Älmhult
Avser tidiga planer. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Haganäs, Älmhult etapp 1
Projektet avser nybyggnad av bostäder uppdelat i 2 stycken etapper. ET2 - 1401710

Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i fyra radhus och flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Avser utvändig ändring av flerbostadshus, balkonger samt inglasning av ca 30 lägenheter. Huskroppar i två och tre våningar.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av enbostadshus, från puts till träpanel.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av enbostadshus, ändrad fasadkulör .

Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, från lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: