Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västervik

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering samt nybyggnad av bostäder i Västervik
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st flerfamiljshus i 5 plan. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform på 100kvm. Det ska vara möjligt att välja till bastu i anslutning till badrummet. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 5 våningar och 50 lgh. Samt 2 loftgångshus i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns. Tidigast byggstart 2018. Uppskattad kostnad.
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.
Ombyggnad till bostäder i Västervik
Ändrad användning av vårdlokaler till bostäder samt tillbyggnad med balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.
Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser renovering av hissar, samt rivning och installation av nya hissat.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 45 lgh i två punkthus med tillhörande gårdsbyggnader och parkeringar.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ombyggnad till två bostadslägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Västervik
Fasadändring i samband med anmälningspliktiga åtgärder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Uppsättning av solpaneler på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring - inglasning av balkonger i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus - solceller på tak.
Ombyggnad av vind i Västervik
Ändrad användning av vindsutrymme till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning med fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: