Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västervik

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.

Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av bostäder i Horn

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Kooperativa hyresrätter om två, tre eller fyra rum och kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet samt balkong eller uteplats.

Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.

Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns. Tidigast byggstart 2018. Uppskattad kostnad.

Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.

Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.

Ombyggnad till bostäder i Västervik

Installation av hissar i flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av parhus i Västervik, etapp 3 mfl.

Ombyggnad av entréer i flerbostadshus, Västervik
Arbeten med befintliga ledningar ingår, såsom flytt av värmerör, bredband, TV och telefoni. Passagesystem installeras vid entréer. Lite ventilation ingår.

Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.

Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.

Utvändig målning Markörgatan, Västervik
Målningsarbetet avser utvändig målning av hyresbostäder i tre våningsplan. Takfot, vindskivor, gavelspetsar och entrépartier ska målas.

Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik
Entreprenaden omfattar att leverera och montera tre hissar i trygghetsboendet (Långrevsgatan 14-18).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Avser 2 bostadsrättsföreningar. Fasadändring - byte av fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus - fasadbeklädnad av puts samt nya fönster och balkongräcken.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger och tillhörande inglasning samt rivning av befintliga.

Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning av ytterligare en bostadslägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av kontor till lägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: