Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Torsås

Nybyggnad av bostäder i Torsås
Torås kommun har för avsikt att köpa in fastigheten Kroka 4:39 i Djursvik för att utveckla området för bostäder. Detaljplanen har varit ute på samråd. Området kan bebyggas med styckehus alternativt radhus i två våningar. VA finns i närområdet.
Rivning av enbostadshus i Torsås
Rivning. enbostadshus. komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: