Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Oskarshamn

Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.

Nybyggnad av bostäder & vårdcentral/folktandvård i Oskarshamn
I bottenplan finns 75 parkeringsplatser och förråd. Den totala ytan uppgår till drygt 6000 m2 varav 3500 är bostäder

Nybyggnad av flerbostadshus (seniorboende) i Oskarshamn
Skanska har slutit ett tvåårigt samarbetsavtal för byggentreprenaden av Bovierans bostadsprojekt. 1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.

Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus, Oskarshamn
Avser byte av 225 dörrar, insättning av 207 postfack och tidningsställ i 15 huskroppar.

Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Osäkert projekt! Har ansökt om förhandsbesked avseende ombyggnad av affärslokal till gruppboende. Omfattning oklar. Detaljplanearbete krävs. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring samt ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fönsterbyte i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Rivning av trappa inkl. räcke samt rivning av värmepumpanläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: