Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Nybro

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt en ny- och ombyggnad av parkeringsytor.

Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.

Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Mellan 8-16 lägenheter i 2 mindre punkthus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro

Nybyggnad av bostäder i Nybro

Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning från restaurang till 4 st lägenheter och utbildningslokaler.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till korttidsboende.

Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning kontor till bostad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: