Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Nybro

Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Detaljplanen har vunnit laga kraft och tillåter ett 7-våningshus. Planer finns på att utnyttja de 7 våningarna med 1 huskropp samt 50 lägenheter och två trappuppgångar.
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.
Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Planerat TIDIGT projekt som ligger stilla. Ingen detaljplan finns framtagen. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad bostadsrättslägenheter i trä.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Nybyggnad av bostäder samt förråd och teknikrum.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad planlösning och utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning kontor till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - utvändig ändring, inglasning av balkonger.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på skola.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: