Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Detaljplanen befinner sig i samrådsskede t.o.m. 7 augusti 2016.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Kooperativa hyresrätter om ett, två och tre rum och kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet samt balkong eller uteplats. Detaljplan finns. Området är beläget öster om Snurrom och gamla Fanerdunområdet. Byggstart planeras under 2017 och inflyttning 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.
Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.
Nybyggnad av mindre bostäder i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus. Huset blir fem våningar och 18 meter högt, får 46 hyreslägenheter och byggs i trä med ett gårdstorg i mitten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 7 st (fundamentet 1 - 7).
Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av småhus, 8 st (hjärtsenen 1 - 4).
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 5 st (röret 1 - 5).
Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Kalmar kommun samt en fastighet i Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.
Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Växjö, Lessebo, Emmaboda och Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Förhandsbesked: nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/förråd.
Vedgårdsholmen 15
Avser ändring av ventilation, vatten och avlopp samt nytt brandskydd på fastigheten i Kalmar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av flerbostadshus, från 3 lägenheter till 6 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus på rotsellerin 6 till och med 13 Rotsellerin 7,8,9,10,11,12,13.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av balkong.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Tillskapande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus, ombyggnad av vind från 1st. till 2 st. lägenheter med infällda balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Uppsättning av vindskydd på balkonger.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning hobbylokal - studentrum.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning, från målarverkstad till bostad.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 10 småhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av flerbostadshus, tillbyggnad av 4 takkupor.
Rivning av fritidshus i Kalmar
Rivning av 2 st. mindre fritidshus samt bod/förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, byte av takfönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: