Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2
I denna etapp är det främst bostäder som ska planeras. Förslaget visar omkring 50 småhus men även några flerbostadshus i anslutning till den stadsmässiga gatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Kooperativa hyresrätter om ett, två och tre rum och kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet samt balkong eller uteplats. Detaljplan finns. Området är beläget öster om Snurrom och gamla Fanerdunområdet. Byggstart planeras under 2017 och inflyttning 2018.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 3
Denna etapp planeras innehålla omvandling av E22 till stadsgata med centrumfunktioner i ny bebyggelse utmed gatan samt flerbostadshus och radhus intill.
Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av mindre bostäder i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus. Huset blir fem våningar och 18 meter högt, får 46 hyreslägenheter och byggs i trä med ett gårdstorg i mitten.
Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 7 st (fundamentet 1 - 7).
Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av småhus, 8 st (hjärtsenen 1 - 4).
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 5 st (röret 1 - 5).
Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser nybyggnad av ett parhus.
Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar, etapp 1
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.
Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Kalmar kommun samt en fastighet i Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.
Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Växjö, Lessebo, Emmaboda och Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Tillskapande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus, ombyggnad av vind från 1st. till 2 st. lägenheter med infällda balkonger.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Avser inredning av lgh (5st) på befintlig vind.
Ramavtal avseende löpande saneringsarbeten, Kalmarhem AB
Ramavtal kommer att tecknas med två entreprenörer. Ramavtalstiden är 2017-11-06 - 2019-11-05 med möjlighet för beställaren till ett (1) års + ett (1) års förlängning. Fastigheterna är belägna i centrala Kalmar, Lindsdal, Rinkabyholm, Smedby och Ljungbyholm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad planlösning och ändrad användning från förskola till bostadslägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse (orienteraren 1-8) miljöhus/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av flerbostadshus, från 3 lägenheter till 6 lägenheter.
Ramavtal avseende löpande rörentreprenadtjänster, Kalmarhem AB
Avser ramavtal för löpande rörentreprenadtjänster för Kalmarhem AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (148 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st. flerbostadshus, 105 lgh, snurrom etapp 1.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 4 st. radhus, 2 st. parhus och 2 st. fristående hus (18 lägenheter).
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus (5 st kedjehus) Rotsellerin 1,2,3,4,5.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad 2 st enbostadshus, tomt a, b Skyffeln 3.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 10 småhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, byte av takpannor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av flerbostadshus, tillbyggnad av 4 takkupor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Uppsättning av vindskydd på balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning, från livsmedelsbutik till två lägenheter, planändring i gårdshus samt fasadändring, 6 nya balkonger.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggande av garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: