Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.
Nybyggnad av studentbostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av studentbostäder med ca 200 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, Oskarshamn
Detaljplanen är under bearbetning och förväntas bli klar sommaren 2017. Kooperativa hyresrätter om 1 - 3 rok. Alla lägenheter får egen balkong eller uteplats, samt tvättenhet. Tillhörande vinds- eller källarförråd och parkeringsplatser. Gäst/övernattningsrum. Byggstart kanske hösten 2017. Ca 12 månaders byggtid.
Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Kooperativa hyresrätter om ett, två och tre rum och kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet samt balkong eller uteplats. Detaljplan finns. Området är beläget öster om Snurrom och gamla Fanerdunområdet. Byggstart planeras under 2017 och inflyttning 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av mindre bostäder i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus. Huset blir fem våningar och 18 meter högt, får 46 hyreslägenheter och byggs i trä med ett gårdstorg i mitten.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 7 st (fundamentet 1 - 7).
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till bostäder i Västervik
Ändrad användning av vårdlokaler till bostäder samt tillbyggnad med balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Virserum, Hultsfred
Visionen är att uppföra par- eller radhus på mindre tomter för att kunna erbjuda ekonomiska och attraktiva småhus som kan locka barnfamiljer till området och orten. Finns även planer för friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.
Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.
Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av flerbostadshus inom kvarteret Tor 1, 2 och 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av småhus, 8 st (hjärtsenen 1 - 4).
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 5 st (röret 1 - 5).
Nybyggnad av stugby i Borgholm, etapp 3
Totalt i alla etapper ca 70 stugor.
Nybyggnad av bostäder i Hultsfredsbyn, Hultsfred
Planer finns för att förtäta området med 5-6 nya bostadtomter.
Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Kalmar kommun samt en fastighet i Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.
Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Växjö, Lessebo, Emmaboda och Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Tillskapande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus, ombyggnad av vind från 1st. till 2 st. lägenheter med infällda balkonger.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.
Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik
Entreprenaden omfattar att leverera och montera tre hissar i trygghetsboendet (Långrevsgatan 14-18).
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av lokal samt nybyggnad av cykelgarage och uteplats i flerbostadshus.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på tre huskroppar, 56 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Avser ombyggnad av värme och ventilationssystem i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Avser inredning av lgh (5st) på befintlig vind.
Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Näktergalen 15, bygglovsansökan för byte av köks- och källarstammar.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse (orienteraren 1-8) miljöhus/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av flerbostadshus, från 3 lägenheter till 6 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av kontorshus/flerbostadshus - omfärgning av den äldre delen av det f.d. posthusets fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av flerbostadshus - befintligt förråd byggs om till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.
Renovering av balkonger i Mönsterås
Avser betongrenovering av balkonger på Bryggerigatan 5 A-E i Mönsterås.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad planlösning och utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - utvändig ändring, målning fasader. gäller även för ottan 1, morgondaggen 7.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Förhandsbesked: nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus på rotsellerin 6 till och med 13 Rotsellerin 7,8,9,10,11,12,13.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus samt enkelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad 2 st enbostadshus, tomt a, b Skyffeln 3.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 10 småhus.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av gäststuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: