Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Nya bostäder i ny stadsdel i Kalmar
Ca 500 lgh

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Detaljplanen befinner sig i samrådsskede t.o.m. 7 augusti 2016.

Nybyggnad av studentbostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av studentbostäder med ca 200 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Upprustning och ombyggnad av äldreboende i Hultsfred

Nybyggnad av semesterboende mm på Slottsholmen, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Lindsdal, Kalmar
Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Förtätning av bostadshus, handelshus mm i Färjestaden

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Horn

Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden

Nybyggnad av markbostäder i Högsby

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 7 st (fundamentet 1 - 7).

Nybyggnad av kedjehus i Djurängen, etapp 1
Väntar kommunala beslut.

Nybyggnad av flerbostadshus (SABOs Kombohus Flex) i Hultsfred
SABOs Kombohus Flex.

Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.

Nya bostäder i Påskallavik

Ombyggnad till bostäder i Västervik

Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.

Nybyggnad av parhus/seniorbostäder i Borgholm

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Tillbyggnad av pensionärs och äldreboende i Målilla

Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Handikappanpassning av Lysingsbadet i Västervik

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.

Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av småhus, 8 st (hjärtsenen 1 - 4).

Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 5 st (röret 1 - 5).

Ombyggnad av möbelaffär till flerbostadshus i Kalmar

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Emmabo 1:397, bygglovsansökan för stambyte med badrumsrenovering.

Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av bostäder Mörbylånga

Nybyggnad av bostäder i Nybro

Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Kalmar kommun samt en fastighet i Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.

Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Växjö, Lessebo, Emmaboda och Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Utbyggnad av campingplats med stugor i Mörbylånga

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.

Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.

Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.

Inredande av vind till studentbostäder i Oskarshamn
Avser inredande av vind till studentlägenheter samt installation av trapphiss i flerbostadshus.

Ombyggnad av HVB hem i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.

Fasadrenovering av flerbostadshus i Högsby

Fönsterbyte på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på tre huskroppar, 56 lägenheter.

Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Vimmerby

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.

Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.

Utvändigt underhåll av servicehus i Fliseryd
Avser målning av tak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss - gripgatan 9.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger och tillhörande inglasning samt rivning av befintliga.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av kontorshus/flerbostadshus - omfärgning av den äldre delen av det f.d. posthusets fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av balkong.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad till flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Näktergalen 15, bygglovsansökan för byte av köks- och källarstammar.

Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Förhandsbesked: nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring samt ändring av planlösning i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.

Vedgårdsholmen 15
Avser ändring av ventilation, vatten och avlopp samt nytt brandskydd på fastigheten i Kalmar.

Renovering av balkonger i Mönsterås
Avser betongrenovering av balkonger på Bryggerigatan 5 A-E i Mönsterås.

Ombyggnad av äldreboende i Emmaboda
5 små lägenheter ska bli 2 större lägenheter.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till korttidsboende.

Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändtrad användning från handel till bostads lgh.

Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Byte av hiss.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, byte av takfönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mönsterås
Igensättning av dörr som byts ut mot öppningsbart fönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: