Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 151 st.

Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Stensö

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Byggherre är bolag under bildande. Upplåtelse är hyresrätt. Varje lägenhet får egen tvättpelare. Tillhörande parkeringsplatser. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. Planerad byggstart planeras vid årsskiftet 2016-2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
100-130 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder och centrumbebyggelse i Vimmerby
100-150 lgh.

Nybyggnad av bostäder & vårdcentral/folktandvård i Oskarshamn
I bottenplan finns 75 parkeringsplatser och förråd. Den totala ytan uppgår till drygt 6000 m2 varav 3500 är bostäder

Upprustning och ombyggnad av äldreboende i Hultsfred

Nybyggnad av semesterboende mm på Slottsholmen, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.

Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Förslag finns på uppförande av ca 75 lägenheter i fyra lamellhus, flerbostadshus i 6-8 våningar, orienterade längs Norra vägen. Föreningens stämma har ännu inte fattat något beslut om byggnationen. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 27 stugor. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus (seniorboende) i Oskarshamn
Skanska har slutit ett tvåårigt samarbetsavtal för byggentreprenaden av Bovierans bostadsprojekt. 1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Förtätning av bostadshus, handelshus mm i Färjestaden

Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Avser nybyggnad av parhus på tre orter i Mönsterås kommun. 4 parhus i Åby, 3 parhus i Nyemåla och 4 parhus i Gunnarsmåla.

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Ljungbyholm
Avser nybyggnad av bostäder.

Upprustning av grupphus i Kalmar

Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.

Nybyggnad av bostäder i Horn

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av flerbostadshus för äldre i Målilla

Nybyggnad av markbostäder i Högsby

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av bostadsrätter i Mörbylånga
Avser 14-16 styckehus mot privat personer.

Nytt bostadsområde i Kalmar
Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Total ombyggnad av flerbostadshus i Torsås
Renoveringen innebär att installera hiss i befintliga trapphuset, flytta gamla trapphuset som kommer att integreras utanpå gamla fasaden, en fasadrenovering vilket innebär nytt tak, nya fönster. I fastigheten kommer det att ske stambyte, lägenheterna kommer att få ny köksutrustning med kyl, frys, spis, fläkt, diskmaskin och nya badrum samtidigt som utemiljön gås över och fräschas upp. Avser även dränering, fuktsanering samt isolering av källarplan.

Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus (SABOs Kombohus Flex) i Hultsfred
SABOs Kombohus Flex.

Nybyggnad av parstugor på camping, Borgholm
Etapp 2 omfattar 17 parhus.

Nybyggnad av bostäder i Ljungbyholm
Avser nybyggnad av 13 st småhus.

Nybyggnad av radhus i Västervik
Avser 8 st radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Mellan 8-16 lägenheter i 2 mindre punkthus.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Installation av hissar i flerbostadshus i Västervik

Tillbyggnad av pensionärs och äldreboende i Målilla

Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn

Nybyggnad av kedjehus i Färjestaden

Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av parhus i Västervik, etapp 3 mfl.

Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.

Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.

Ombyggnad av entréer i flerbostadshus, Västervik
Arbeten med befintliga ledningar ingår, såsom flytt av värmerör, bredband, TV och telefoni. Passagesystem installeras vid entréer. Lite ventilation ingår.

Nybyggnad av stugby i Borgholm, etapp 3
Totalt i alla etapper ca 70 stugor.

Renovering av hissar i Blomstermåla och Ålem
Objektet avser att ersätta 7 st skruvhissar med nya hydraulhissar i befintligt schakt. Arbetet ska utföras under tre års tid. Objektet är beläget på Skolgatan 6 och 8 i Blomstermåla samt Johan Skyttes väg 17 och 21 i Ålem.

Nybyggnad av bostäder i Nybro

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Nybyggnad av bostäder i Vimmerby
Detaljplaneärende i samrådsskede.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.

Ombyggnad av skola i Mörbylånga
En ombyggnation skall utföras av befintlig skola till en bostad. Ändrad användning till bostad.

Nybyggnad av parhus i Mönsterås

Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.

Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.

Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.

Utvändig målning Markörgatan, Västervik
Målningsarbetet avser utvändig målning av hyresbostäder i tre våningsplan. Takfot, vindskivor, gavelspetsar och entrépartier ska målas.

Balkonginglasning av flerbostadshus i Kalmar
Avser inglasning av 36 balkonger. Uppskattad kostnad.

Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik
Entreprenaden omfattar att leverera och montera tre hissar i trygghetsboendet (Långrevsgatan 14-18).

Ombyggnad av flerbostadshus i Hultsfred
Ändrad användning och ombyggnad av förskola till 3 st lägenheter.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på tre huskroppar, 56 lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Avser nytt tak samt solceller.

Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus, Oskarshamn
Avser byte av 225 dörrar, insättning av 207 postfack och tidningsställ i 15 huskroppar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Avser 2 bostadsrättsföreningar. Fasadändring - byte av fönster.

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till korttidsboende.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss - gripgatan 9.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.

Relining av avloppsstammar i flerbostadshus i Hultsfred
Avser 79 lägenheter och 19 lokaler.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: