Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.

Nybyggnad av bostäder i Stensö

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
100-130 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder och centrumbebyggelse i Vimmerby
100-150 lgh.

Nybyggnad av bostäder & vårdcentral/folktandvård i Oskarshamn
I bottenplan finns 75 parkeringsplatser och förråd. Den totala ytan uppgår till drygt 6000 m2 varav 3500 är bostäder

Upprustning och ombyggnad av äldreboende i Hultsfred

Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.

Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser 108 bostäder, 49 hyresrätter och 59 bostadsrätter kommer uppföras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden

Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 70 - 90 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
9 våningshus med 80 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av flerbostadshus (seniorboende) i Oskarshamn
Skanska har slutit ett tvåårigt samarbetsavtal för byggentreprenaden av Bovierans bostadsprojekt. 1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 27 stugor. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Förtätning av bostadshus, handelshus mm i Färjestaden

Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Avser nybyggnad av parhus på tre orter i Mönsterås kommun. 4 parhus i Åby, 3 parhus i Nyemåla och 4 parhus i Gunnarsmåla.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt en ny- och ombyggnad av parkeringsytor.

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.

Upprustning av grupphus i Kalmar

Nybyggnad av enbostadshus på Öland, etapp 3

Nybyggnad av bostäder i Horn

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 120 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Kooperativa hyresrätter om två, tre eller fyra rum och kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet samt balkong eller uteplats.

Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Nytt bostadsområde i Kalmar
Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.

Nybyggnad av markbostäder i Högsby

Nybyggnad av flerbostadshus för äldre i Målilla

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av bostadsrätter i Mörbylånga
Avser 14-16 styckehus mot privat personer.

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns. Tidigast byggstart 2018. Uppskattad kostnad.

Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.

Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av parstugor på camping, Borgholm
Etapp 2 omfattar 17 parhus.

Ombyggnad till bostäder i Västervik

Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus, 381 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Mellan 8-16 lägenheter i 2 mindre punkthus.

Tillbyggnad av pensionärs och äldreboende i Målilla

Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Installation av hissar i flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av kedjehus i Färjestaden

Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av parhus i Västervik, etapp 3 mfl.

Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.

Ombyggnad av entréer i flerbostadshus, Västervik
Arbeten med befintliga ledningar ingår, såsom flytt av värmerör, bredband, TV och telefoni. Passagesystem installeras vid entréer. Lite ventilation ingår.

Nybyggnad av bostäder i Nybro

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Nybyggnad av bostäder i Vimmerby
Detaljplaneärende i samrådsskede.

Renovering av hissar i Blomstermåla och Ålem
Objektet avser att ersätta 7 st skruvhissar med nya hydraulhissar i befintligt schakt. Arbetet ska utföras under tre års tid. Objektet är beläget på Skolgatan 6 och 8 i Blomstermåla samt Johan Skyttes väg 17 och 21 i Ålem.

Ombyggnad av skola i Mörbylånga
En ombyggnation skall utföras av befintlig skola till en bostad. Ändrad användning till bostad.

Nybyggnad av parhus i Mönsterås

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.

Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.

Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.

Ombyggnad av trygghetsboende S:a Möckleby

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Bockara
Byggs ut från 8 platser till 11 platser.

Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.

Balkonginglasning av flerbostadshus i Kalmar
Avser inglasning av 36 balkonger. Uppskattad kostnad.

Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik
Entreprenaden omfattar att leverera och montera tre hissar i trygghetsboendet (Långrevsgatan 14-18).

Utvändig målning Markörgatan, Västervik
Målningsarbetet avser utvändig målning av hyresbostäder i tre våningsplan. Takfot, vindskivor, gavelspetsar och entrépartier ska målas.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Avser nytt tak samt solceller.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på tre huskroppar, 56 lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning från restaurang till 4 st lägenheter och utbildningslokaler.

Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus, Oskarshamn
Avser byte av 225 dörrar, insättning av 207 postfack och tidningsställ i 15 huskroppar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Avser 2 bostadsrättsföreningar. Fasadändring - byte av fönster.

Ombyggnad av gruppbostäder i Oskarshamn
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Ny passage mellan gruppbostäder i Döderhult, Oskarshamn
Planerat projekt. Omfattning ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny passage mellan gruppbostad och äldreboende i Misterhult
Projektet har ändrat omfattning. Omfattar nu ny passage mellan fastigheterna. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.

Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till korttidsboende.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: