Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kalmar län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Detaljplanen befinner sig i samrådsskede t.o.m. 7 augusti 2016.
Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, Oskarshamn
Detaljplanen är under bearbetning och förväntas bli klar sommaren 2017. Kooperativa hyresrätter om 1 - 3 rok. Alla lägenheter får egen balkong eller uteplats, samt tvättenhet. Tillhörande vinds- eller källarförråd och parkeringsplatser. Gäst/övernattningsrum. Byggstart kanske hösten 2017. Ca 12 månaders byggtid.
Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Kooperativa hyresrätter om ett, två och tre rum och kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet samt balkong eller uteplats. Detaljplan finns. Området är beläget öster om Snurrom och gamla Fanerdunområdet. Byggstart planeras under 2017 och inflyttning 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder m m på Stensö, Kalmar
Detta projekt avser Entreprenad 1; Omfattar Område A ,avser Hus 1 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.
Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.
Nybyggnad av bostäder i Västervik
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st flerfamiljshus i 5 plan. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform på 100kvm. Det ska vara möjligt att välja till bastu i anslutning till badrummet. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.
Nybyggnad av mindre bostäder i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus. Huset blir fem våningar och 18 meter högt, får 46 hyreslägenheter och byggs i trä med ett gårdstorg i mitten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, etapp 2
Konsortium är bildat sen tidigare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 5 våningar och 50 lgh. Samt 2 loftgångshus i 2 plan.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 7 st (fundamentet 1 - 7).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.
Ombyggnad till bostäder i Västervik
Ändrad användning av vårdlokaler till bostäder samt tillbyggnad med balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.
Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.
Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av flerbostadshus inom kvarteret Tor 1, 2 och 3.
Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av kedjehus, 5 st (röret 1 - 5).
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av småhus, 8 st (hjärtsenen 1 - 4).
Nybyggnad av stugby i Borgholm, etapp 3
Totalt i alla etapper ca 70 stugor.
Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.
Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Kalmar kommun samt en fastighet i Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.
Bullerdämpande åtgärder längs järnvägen mellan Växjö-Kalmar
Avser fastigheter i Växjö, Lessebo, Emmaboda och Nybro kommun. Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.
Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.
Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik
Entreprenaden omfattar att leverera och montera tre hissar i trygghetsboendet (Långrevsgatan 14-18).
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av lokal samt nybyggnad av cykelgarage och uteplats i flerbostadshus.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på tre huskroppar, 56 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Avser ombyggnad av värme och ventilationssystem i flerbostadshus.
Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Emmaboda
Näktergalen 15, bygglovsansökan för byte av köks- och källarstammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.
Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av stugby i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Förhandsbesked: nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st. flerbostadshus, 105 lgh, snurrom etapp 1.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus på rotsellerin 6 till och med 13 Rotsellerin 7,8,9,10,11,12,13.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av 8 enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Vedgårdsholmen 15
Avser ändring av ventilation, vatten och avlopp samt nytt brandskydd på fastigheten i Kalmar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - utvändig ändring, målning fasader. gäller även för ottan 1, morgondaggen 7.
Renovering av balkonger i Mönsterås
Avser betongrenovering av balkonger på Bryggerigatan 5 A-E i Mönsterås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (148 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av flerbostadshus - befintligt förråd byggs om till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: