Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Värnamo

Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 1000 lägenheter, 3-6 våningar.

Nybyggnad av bostäder i kv Bautastenen i Värnamo
Nivika Bostads AB och GBJ Bygg har tillsammans erhållet markanvisning i kv Bautastenen 2-4. Området omfattar idag en befintlig byggnad byggnad som inrymmer lokaler samt parkeringsplatser,Yta ca 3700 kvm.

Nybyggnad av bostäder på Gamla sjukhusområdet i Värnamo
Ombyggnad av Johan Bauergymnasiet till bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Planen syftar till att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter. Byggstart tidigast 2017. Kostnad okänd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bor och Bredaryd
Projektet avser nybyggnad av flerbodtashus som är uppdelat i tre huvuddelar. Totalt ska det bli 31 lägenheter i 2 våningar.

Nybyggnad av studentbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av studentbostäder på Kv. Väktaren 24 i Värnamo Kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus, Värnamo

Ombyggnad av vind i Värnamo
Avser ändrad användning från en del av källare till två midre lägenheter, samt inredande av vind till två lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till bostad.

Nybyggnad av campingstuga i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för campingstugor.

Ombyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till bostad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: