Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Mullsjö

Nybyggnad villor,radhus,parhus,flerbostadshus,Mullsjö,etapp 4
Detaljplaneärende. Arkeologiska undersökningar skall bland annat göras. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder av varierad bebyggelsetyp såsom villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av 10 marklägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Mullsjö
Avser ändrad användning av ett flerbostadshus som ska bli handikappanpassat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: