Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

Nybyggnad av bostäder på Östra Kålgården i Jönköping
Projektet omfattar uppförande av fyra bostadsbyggnader i fyra till fem våningar - ca 206 lägenheter samt fyra lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus, Jönköping etapp 2
Tosito skall etablera sig i området Munksjön. Projektet avser nybyggnation av 100 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nr: 1410869
Nybyggnad av flerbostadshus i Munksjöstaden, Jönköping etapp 1
Projektet avser nybyggnation av 150 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nummer: 1410872
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter i 4-8 våningar i 8 huskroppar. Nybyggnad av en förskola ska också var med där 90 barn ska få plats i uppdelat i 6 avdelningar samt 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping.
Avser nybyggnad av bostadsrätter på Samset i Jönköping, brf Holländaren. Antal rum: 2 - 4 rum och kök Boarea: 79 - 118 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av kontorsmoduler och sedan nybyggnad av flerbostadshus med ca 120 lägenheter fördelade på 4 huskroppar kring en innergård. Husen byggs i 5 våningar + vind och i källarutrymme byggs garage med ca 70-80 platser. Ljus BTA 10000 kvm, BOA 7000 kvm. WSP Sverige AB är konsult för arkeologiska undersökningar.
Nybyggnad av radhus och villor i Taberg, Jönköping.
Avser 60-70 st hus. Eventuellt kommer projektet att utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus 50 mindre lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Österängen, Jönköping
Uppförande av 55 bostäder fördelade på 6 huskroppar med 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 588826. Ett kvarter med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som innehåller 80 lägenheter med ca 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, omfattar i 3 huskroppar, 45 lägenheter samt i 4-5 våningar.
Nybyggnad av radhus i Jönköping, Etapp 2
Tomten medger uppförande av flerbostadshus eller stadsradhus. Byggnaderna får byggas i två våningar exkl ev suterrängvåning.
Nyb av villor i Jönköping, etapp 5 och 6
Etapp 5 och 6 är sammanslaget och omfattar ca 40 radhus och kedjehus. Byggstart planeras för våren 2017. Et5 - 29 enheter. Et2 - 11 enheter.
Nybyggnad av rekreationscentrum i Kungsängen, Jönköping
Rekreationscentrat skall vara ett hus för alla, gammal som ung, boende i området eller utifrån, frisk eller i behov av vård. Centrat innehåller bl.a. korttidsboende 40 platser, 15 lägenheter, livsmedelsbutik, apotek, tandläkarmottagning samt p-garage. Total yta är ca 8300 kvm varav ca 5500 kvm ovan mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer innefatta totalt med etapp 2, 6 huskroppar, 52 lägenheter, med 3-5 våningar. Under marken kommer det finnas garage. Se etapp 1: 1413527
Nybyggnad av flerbostadshus i Samset, Jönköping
50 bostadsrätter samt 9 stycken stadsradhus. Lägenheterna är på 2-4 rum & kök på en yta mellan 53-96 m2. Stadsradhusen är på 4 rum & kök, har 3 våningsplan samt en BTA på 134 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Dalvik, Jönköping
Riksbyggen planerar att bygga ett höghus med ca 38 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Brunnstorp, Jönköping
Etapp 2 omfattar ca 40 bostadsrättslägenheter i 3-5 våningar. Et 1 :1311976 Et 3 :1405401
Nybyggnad av flerbostadshus i Taberg-Månsarp
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 4 våningar med 16 lägenheter per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barnarp, Jönköping, etapp 3
Avser option. Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 1076970. Etapp 1, se objektnummer 1185637. Igångsättning tidigast 2017 under förutsättning att beslut tagits om projektets genomförande.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Norrahammar
Projektet avser uppförande av ca 20 lägenheter samt kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Brunnstorp, Jönköping
Etapp 1 omfattar 35 bostadsrättslägenheter i 3-5 våningar. Et 2 :1331977 Et 3 :1405401
Nybyggnad av hyresrätter i Jönköping
Avser nybyggnad av hyresrätter i Jönköping.
Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus samt ett flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad förskola i Gränna, i Jönköping
Uppförande av ca 30 bostäder samt förskola.
Nybyggnad av kedjehus på Tallkullen, etapp 1
Detta projekt avser etapp 1 ( etapp 2 =1079145) och omfattar 17 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.
Nybyggnad av radhus i Ekhagen Jära, Jönköping
Avser nybyggnad av 12 radhus i maximalt 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar bostadsrättslägenheter i 3-5 våningar. Et 1 :1311976 Et 2 :1331977
Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av en huskropp med ca 36 lägenheter + en lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrahammar
Projektet avser nybyggnation av 12 stycken hyreslägenheter uppdelat på 4 stycken våningar. Asfalterad parkering kommer även anläggas på mellan 10-12 platser.
Nybyggnad av bostäder i Flahult, Jönköping
Avser nybyggnad av 29 radhus i Jönköping.
Nybyggnad av radhus i Barnarp, Jönköping
Avser nybyggnad av 6 radhus i Barnarp för aktiva seniorer. Varje hus är 107 kvm stort.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Nybyggnad av flyktingbostäder i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd som skall bli flyktingbostäder.
Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.
Stambyte, köks & badrumsrenovering i flerbostadshus i Taberg
Objektet avser stambyte, renovering av wc och kök, samt rivning av garage och nybyggnad av carportar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus, Aneby
Avser nybyggnad av 32 lägenheter om fyra huskroppar i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visingsö, i Jönköping
Avser nybyggnad av ett enplanshus med 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet/er.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av ca 80 balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus av lokal till 4 lägenheter.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Jönköping
I entreprenaden ingår att byta två stycken ventilationsaggregat som betjänar lägenheter och ett ventilationsaggregat som betjänar garage. Ventilationssystemen ska injusteras i sin helhet. Objekten är Dragonen 6, Västra Holmgatan 2-8, samt Citadellet 29, Tullportsgatan 2-4.
Balkong- och fönsterbyte på flerbostadshus i Norrahammar
Avser rivning av befintliga balkonger, samt uppförande av nya balkonger med möjlighet till inglasning, samt byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Slätten/ Norrahammar 54:3 i Jönköpings kommun.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Grälebo, Norrahammar
Avser fönsterbyte samt komplettering ventilation med ventiler i fasad eller fönster på Trädgårdsgatan 8/Smedjegatan 3 (ett hus) samt Trädgårdsgatan 10 & Vintergatan 4 i Grälebo-området i Norrahammar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus med fönster och balkongrenoveringar samt putsa om fasaden. Ca 70-tal fönster och ca 15 balkonger.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Jönköping etapp 1
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus, 40 lägenheter.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Jönköping etapp 2
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus, 40 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av 2 flerbostadshus, tillbyggnad av bef balkonger samt inglasning.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Påbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus (stödboende).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser uppsättning av balkongtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad/ sanering av bärande konstruktion i ett rum i ett flerbostadshus i Jönköping.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av takkupor på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av källarlokal till övernattningslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring enbostadshus fönsterbyte.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad/lokal i flerbostadshus (studentrum, fönster och kök).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare en lägenhet i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av parhus i Jönköping
Invändig ändring av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
nybyggnad av enbostadshus (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av tre stycken enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Rivning av bef byggnad samt nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av grupphus i Jönköping
Tillbyggnad av gruppbyggda småhus (uterum).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser att utföra ombyggnad av yttertak samt att anlägga en solcellsanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser en ny takkupa och ändrad placering på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring flerbostadshus ommålning av taket.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av 10-12 balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus, där HSB Gambrinus ska slå ihop två lägenheter till 1 lägenhet
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ändring av ventilations värden i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändig ändring av flerbostadshus som omfattar att klä in fasad gavel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ändring användning av butik till café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ändrad användning att göra en befintlig lokal större sat att täcka ett hål i en vägg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: