Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2013-2017 (möjligt bostadsbyggande). Stadsbyggnadsvisionen. Byggstart tidigast 2016. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, Jönköping
Idéstadiet. Uppskattad byggstart och byggkostnad.

Nybyggnad av bostäder på Östra Kålgården i Jönköping
Projektet omfattar uppförande av fyra bostadsbyggnader i fyra till fem våningar - ca 206 lägenheter samt fyra lokaler i bottenplan.

Om- och nybyggnad av bostäder i Jönköping
Projektet avser 260 lägenheter som är fördelat i 1 befintlig huskropp samt 2 stycken huskroppar som skall nybyggas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Detaljplanen avser 1000 - 1200 lägenheter som kommer att utföras i 3 etapper. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Etapp2: 1407018 Etapp3: 1407019

Nybyggnad av flerbostadshus i Munksjöstaden, Jönköping etapp 1
Projektet avser nybyggnation av 150 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nummer: 1410872

Nybyggnad av flerbostadshus, Jönköping etapp 2
Tosito skall etablera sig i området Munksjön. Projektet avser nybyggnation av 100 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nr: 1410869

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter i 4-8 våningar i 8 huskroppar. Nybyggnad av en förskola ska också var med där 90 barn ska få plats i uppdelat i 6 avdelningar samt 2 våningar.

Nybyggnad av bostäder på Maden i Huskvarna
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt efter etapp 1. Avser flerbostadshus med 100 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar. Detta ska även bestå av 3 hyreshus samt 2 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer innefatta sex stycken huskroppar, 52 lägenheter, med 3-5 våningar. Under marken kommer det finnas garage.

Nybyggnad av bostäder i Huskvarna
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015-2020(möjligt bostadsbyggande)

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus 50 mindre lägenheter. Byggstart oktober/november 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus på Österängen, Jönköping
Uppförande av 55 bostäder fördelade på 6 huskroppar med 3-5 våningar.

Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2016. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av ca 60-70 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser och på taket planeras en gemensam inglasad takträdgård 40 meter över marken som kan användas året runt.

Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som innehåller 80 lägenheter med ca 4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna, om planen går som det ska beräknas det bli 120-180 lägenheter, 12 våningar i 2-3 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, omfattar i 3 huskroppar, 45 lägenheter samt i 4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 588826. Ett kvarter med ca 40 lägenheter.

Nyb av villor i Jönköping, etapp 5 och 6
Etapp 5 och 6 är sammanslaget och omfattar ca 40 radhus och kedjehus. Byggstart planeras för våren 2017. Et5 - 29 enheter. Et2 - 11 enheter.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Dalvik, Jönköping
Riksbyggen planerar att bygga ett höghus med ca 38 lägenheter.

Förtätning med bostäder i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.

Nybyggnad av bostäder vid Huskvarna stadshus
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.

Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2017. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av lägenheter och radhus i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2017. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av bostäder i Lekeryd
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015-2020. (möjligt bostadsbyggande). Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen, Jönköping
Tomten medger uppförande av flerbostadshus eller stadsradhus i 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Samset, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av 45 stycken hyreslägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus, Centrum i Jönköping.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp med 15-20 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, Attarp i Jönköping.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp med 15-20 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder (hyresrätt/äganderätt) i Jönköping
Upptaget i projektplan för åren 2015-2020.

Nybyggnad förskola i Gränna, i Jönköping
Uppförande av ca 30 bostäder samt förskola.

Nybyggnad av kedjehus på Tallkullen, etapp 1
Detta projekt avser etapp 1 ( etapp 2 =1079145) och omfattar 17 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.

Nybyggnad av radhus i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Jönköping,Etapp1
Projektet avser nybyggnad av 15 bostadsrätter i flerbostadshus. Anläggande av 20 stycken parkeringar kommer även att ingå.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Jönköping
Huset uppföres i 3 våningar + indragen vind. Grundläggning: platsgjuten.

Nybyggnad av lägenheter och radhus i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2016. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus/studentlägenheter i Bymarken, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av 16 stycken lägenheter i 1 huskropp uppdelat på 3 stycken våningar.

Nybyggnad av kedjehus i Tallkullen, etapp 2
Detta projekt avser etapp 2 ( etapp 1 =1146838) och omfattar 11 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.

Nybyggnad av radhus i Ekhagen Jära, Jönköping
Avser nybyggnad av 12 radhus i maximalt 2 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 14 nya bostäder i Drättinge.

Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Hyresrätter/bostadsrätter/äganderätter.

Nybyggnad av radhus i Jönköping, etapp 2
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Markanvisning år 2017. Intresserade byggherrar kan kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av bostäder (äganderätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av bostäder i Jönköping.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping.
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar.

Nybyggnad av bostäder på Herrgårdsgärdet i Tenhult
Antal lägenheter, byggstart, kostnad m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Flahult, Jönköping
Avser nybyggnad av radhus i Jönköping.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätt) i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020. Förtätning. Nybyggnad av 12 lägenheter. Intresserade byggherrar kontakta Jönköpings kommun.

Nybyggnad av bostäder i Barnarp, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 8 nya bostäder i Barnarp.

Nybyggnad av flyktingbostäder i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd som skall bli flyktingbostäder.

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) vid Högabergsgatan i Jönköping
Planer finns att riva kontorsbyggnad för att göra plats för fem st radhus med tillhörande förrådsbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Sökt bygglov. Byggstart under 2016. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av radhus i Jönköping,
Nybyggnad av 5 radhus uppdelat i 2 stycken våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.

Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp. Vs-entreprenör : Ludvigs rör.

Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av flerbostadshus, Vaggeryd

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
oAvser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden samt ombyggnationer av befintligt garage. Se även objekt nummer: 1343017

Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Avser 292 fönster byten på flerbostadshus i Jönköping på fastighetsbtkn Färgen 9

Nybyggnad av flerbostadshus i Visingsö, i Jönköping
Avser nybyggnad av ett en planshus med 3 lägenheter.

Balkong- och fönsterbyte på flerbostadshus i Norrahammar
Avser rivning av befintliga balkonger, samt uppförande av nya balkonger med möjlighet till inglasning, samt byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Slätten/ Norrahammar 54:3 i Jönköpings kommun.

Ramavtal avseende konsult planstöd-planarkitet Södra Munksjön Utvecklings AB
Avser att på ramavtal upphandla teknisk konsult planstöd för Bolaget Södra Munksjönsutveckling AB

Ramavtal avseende konsult projektledning, Södra Munksjö Utveckling AB
Avser att på ramavtal upphandla teknisk konsult projektledning för Bolaget Södra Munksjönsutveckling AB

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Jönköping etapp 1
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus, 40 lägenheter.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Jönköping etapp 2
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus, 40 lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Invändig ombyggnad samt utvändig ändring av flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Påbyggnad av flerbostadshus.

Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus och barack.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av bef enplansbyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (balkonger).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av källarlokal till övernattningslägenhet i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Inglasning av 17 balkonger på flerbostadshus i Jönköping.

Invändigt underhåll av parhus i Jönköping
Invändig ändring av tvåbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av 2 st enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av tre stycken enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av två enbostadshus.

Utvändigt underhåll av fritidshus i Jönköping
Omläggning av tak på fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Rivning av bef byggnad samt nybyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad och ändrad användning av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av 23 st balkonger samt 2 st nya skärmtak.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Jönköping
Ändrad användning av skola till HVB-hem.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus till HVB-hem tidsbegränsat lov tom 2019-12-31.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus renovering av balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: