Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Skeppsbron, Jönköping
Avser stort ombyggnad av industriområde till flerbostadshus, hyresrätter och bostadsrätter.
Om- och nybyggnad av bostäder i Jönköping
Projektet avser 260 lägenheter som är fördelat i 1 befintlig huskropp samt 2 stycken huskroppar som skall nybyggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnation av ca 110 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nr: 1410869
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 70 lägenheter i 4-8 våningar i 8 huskroppar. Nybyggnad av en förskola i 2 våningar, 6 avdelningar med plats för 90 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser flerbostadshus med 108 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus med 100-130 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping.
Avser nybyggnad av bostadsrätter på Samset i Jönköping, Brf Holländaren. Antal rum: 2 - 4 rum och kök Boarea: 79 - 118 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Totalt planeras nybyggnation av ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av kontorsmoduler och sedan nybyggnad av flerbostadshus med ca 120 lägenheter fördelade på 4 huskroppar kring en innergård. Husen byggs i 5 våningar + vind och i källarutrymme byggs garage med ca 70-80 platser. Ljus BTA 10000 kvm, BOA 7000 kvm. WSP Sverige AB är konsult för arkeologiska undersökningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping (Förtätning)
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.
Nybyggnad av bostäder i Huskvarna
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015-2020(möjligt bostadsbyggande)
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av 120 lägenheter, bestående av 8 flerbostadshus delat på 12 trapphus samt komplementbyggnader på 2 innergårdar. Alla trapphus har 3 våningsplan samt en vind som innefattar lägenheter, lägenhetsförråd och teknikutrymme. Öppna cykelförråd finns nära varje entré samt ett större, låst cykelförråd på varje innergård med totalt ca 270 cykelplatser. Omfattar även grönytor med växtlighet samt ca 125 öppna parkeringsplatser. BOA 7708.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 66 lgh. Samt carport, växthus, cykelförråd och anordnande av miljöstation (djupbehållare) och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bankeryd
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna, om planen går som det ska beräknas det bli 120-180 lägenheter, 12 våningar i 2-3 huskroppar.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som innehåller 75lägenheter med ca 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser flerbostadshus med 73 lägenheter, troligen 2 huskroppar i 5, 6 eller 7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Jönköping, Etapp 2
Avser nybyggnad av 17 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Dalvik, Jönköping
Riksbyggen planerar att bygga ett höghus med ca 38 lägenheter i 10 våningar samt garage i 2 källarplan.
Nybyggnad av bostäder vid Huskvarna stadshus
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.
Förtätning med bostäder i Jönköping
Omfattar nybyggnad med förtätning av flerbostadshus, enfamiljshus samt radhus i Råslätt.
Nybyggnad av bostäder i Lekeryd
Lite oklart ännu vilken typ av bostäder som ska byggas i området.
Stambyte i flerbostadshus i Bankeryd
Avser stambyte och badrumsrenovering i lägenheter. Vissa åtgärder i kök för stambyte samt byte av tamburdörrar och montering av postboxar.
Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus samt ett flerbostadshus med 12 lägenheter. Byggstart våren 2018, olika färdigställandetider; från våren 2019 till hösten 2019.
Nybyggnad av enbostadshus & flerbostadshus i Örserum
20 enbostadshus och 12 lägenheter Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhus. Tidigast byggstart 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av flyktingbostäder, ca 30 lägenheter. Option från projektnummer 1321523.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrahammar
Projektet avser nybyggnation av 12 stycken hyreslägenheter uppdelat på 4 stycken våningar. Asfalterad parkering kommer även anläggas på mellan 10-12 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Tallkullen, etapp 2
Detta projekt avser etapp 2 ( etapp 1 =1146838) och omfattar 11 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.
Ombyggnad till LSS-dagverksamhet i Hovslätt, Jönköping
Avser ombyggnad av kontor och lagerbyggnad till LSS dagverksamhet.
Nyb av villor i Jönköping, etapp 6
Etapp 6 avser 16 villor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus. 4 st studentlägenheter på vindsplan. Totalt antal lägenheter är 10 st. Byggnaden är byggd 1929 och antikvarie är inkopplad i projektet.
Nybyggnad av bostäder (äganderätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av bostäder i Jönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus (även gårdshus med carport och garage/fastighetsförråd.
Nybyggnad av bostäder på Herrgårdsgärdet i Tenhult
Antal lägenheter, byggstart, kostnad m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av radhus i Barnarp, Jönköping
Avser nybyggnad av 6 radhus i Barnarp för aktiva seniorer. Varje hus är 107 kvm stort.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus, cykel- och barnvagnsförråd samt anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) vid Högabergsgatan i Jönköping
Avser rivning av kontorsbyggnad för att göra plats för fem st radhus med tillhörande förrådsbyggnader.
Ombyggnad till flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av ett flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Sökt bygglov. Byggstart tidigast under 2018. Kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Nybyggnad av bostäder i Månsarp
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder m m
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med hyresbostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Aneby
Avser nybyggnad av 32 lägenheter om fyra huskroppar i två våningar.
Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av parhus i Jönköping
Förhandsbesked - Nybyggnad av tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändig ändring av flerbostadshus (byte av fönster och dörrar från blå till vita).
Trapphusrenovering, flerbostadshus i Norrahammar
Avser renovering av totalt 7 stycken trapphus med adress Trädgårdsgatan 4A och B, 8A och B samt Smedjegatan 5A,B och C i Norrahammar.
Byte av fönster & fönsterdörrar flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Norrahammar 50:5 i Jönköpings kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus, förlängning av bef balkong och insättning av nya fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (renovering av balkonger).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor till flerbostadshus, ca 40 st studentrum.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare i lägenhet i bostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ombyggnad och inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus/affärshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus.
Nybyggnad av gäststuga i Jönköping
Nybyggnad av gäststuga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum).
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad och utv. ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Uppsättning av takkupa på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (uppsättning av solceller).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus inrättande av takfönster/takkupor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus, borttagande av dekorationslist.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Utvändig ändring och inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring och tillbyggnad av flerbostadshus (nybyggnad av inglasade balkonger) samt rivning av befintliga balkonger.
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av flerbostadshus (inredande av ytterligare bostad,).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet till kontor i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (byte av balkongräcken/balkongskärmar).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus (2 nya balkonger samt inre ombyggnad).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av lägenheter avser att dela på en lägenhet till två, i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: