Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2013-2017 (möjligt bostadsbyggande). Stadsbyggnadsvisionen. Byggstart tidigast 2016. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, Jönköping
Idéstadiet. Uppskattad byggstart och byggkostnad.

Nybyggnad av bostäder på Östra Kålgården i Jönköping
Projektet omfattar uppförande av fyra bostadsbyggnader i fyra till fem våningar - ca 206 lägenheter samt fyra lokaler i bottenplan.

Om- och nybyggnad av bostäder i Jönköping
Projektet avser 260 lägenheter som är fördelat i 1 befintlig huskropp samt 2 stycken huskroppar som skall nybyggas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus, Jönköping etapp 2
Tosito skall etablera sig i området Munksjön. Projektet avser nybyggnation av 100 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nr: 1410869

Nybyggnad av bostäder i Taberg-Månsarp
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i Taberg-Månsarp. P

Nybyggnad av centrumfunktioner, kontor, museum, undervisning och bostäder i Jönköping
Detaljplanen syftar till att planlägga för de passande typer av verksamheter som finns inom området idag, till exempel bostäder, restauranger, kontor och handel, samt att planlägga marken mellan husen som allmän platsmark. Området är i dagsläget planlagt som kvartersmark för industri, men har under lång tid inte använts till detta och ska inte heller användas för industriverksamhet längre. En avsikt med detaljplanen är att säkerställa dess befintliga kulturhistoriska värden. Avser även del av Väster 1:1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt. 83 st lägenheter. Byggstart om ca 3-4 år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, Etapp 1
Omfattar tvåhundra hyresrätter samt 14 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Österängen, Jönköping
Uppförande av 55 bostäder fördelade på 6 huskroppar med 3-5 våningar.

Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.

Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, omfattar i 3 huskroppar, 45 lägenheter samt i 4-5 våningar.

Nybyggnad av radhus i Jönköping, Etapp 2
Tomten medger uppförande av flerbostadshus eller stadsradhus. Byggnaderna får byggas i två våningar exkl ev suterrängvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 588826. Ett kvarter med ca 40 lägenheter.

Nyb av villor i Jönköping, etapp 5 och 6
Etapp 5 och 6 är sammanslaget och omfattar ca 40 radhus och kedjehus. Byggstart planeras för våren 2017. Et5 - 29 enheter. Et2 - 11 enheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer innefatta totalt med etapp 2, 6 huskroppar, 52 lägenheter, med 3-5 våningar. Under marken kommer det finnas garage. Se etapp 1: 1413527

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer innefatta totalt med etapp 2, 6 huskroppar, 52 lägenheter, med 3-5 våningar. Under marken kommer det finnas garage. Se etapp 2: 1437526

Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av barack och sedan nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter och 5 våningar det ska även in garage i källarutrymme med ca 70-80 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter), Dalen i Jönköping
Uppförande av 66 lägenheter. Takfönster: Velux

Nybyggnad av lägenheter och villor i Jönköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Samset, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av 45 stycken hyreslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barnarp, Jönköping, etapp 3
Avser option. Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 1076970. Etapp 1, se objektnummer 1185637. Igångsättning tidigast 2017 under förutsättning att beslut tagits om projektets genomförande.

Nybyggnad av hyresrätter i Jönköping
Avser nybyggnad av hyresrätter i Jönköping.

Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Förvärvat mark för framtida byggnation.

Nybyggnad av kedjehus på Tallkullen, etapp 1
Detta projekt avser etapp 1 ( etapp 2 =1079145) och omfattar 17 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.

Nybyggnad av radhus i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Jönköping
Huset uppföres i 3 våningar + indragen vind. Grundläggning: platsgjuten.

Nybyggnad av flerbostadshus/studentlägenheter i Bymarken, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av 16 stycken lägenheter i 1 huskropp uppdelat på 3 stycken våningar.

Nybyggnad av radhus i Ekhagen Jära, Jönköping
Avser nybyggnad av 12 radhus i maximalt 2 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 14 nya bostäder i Drättinge.

Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping.
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrahammar
Projektet avser nybyggnation av 12 stycken hyreslägenheter uppdelat på 4 stycken våningar. Asfalterad parkering kommer även anläggas på mellan 10-12 platser.

Nybyggnad av bostäder i Flahult, Jönköping
Avser nybyggnad av radhus i Jönköping.

Nybyggnad av bostäder i Barnarp, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 8 nya bostäder i Barnarp.

Nybyggnad av flyktingbostäder i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd som skall bli flyktingbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Sökt bygglov. Byggstart under 2016. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av radhus i Jönköping,
Nybyggnad av 5 radhus uppdelat i 2 stycken våningar.

Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Stambyte, köks & badrumsrenovering i flerbostadshus i Taberg
Objektet avser stambyte, renovering av wc och kök, samt rivning av garage och nybyggnad av carportar.

Nybyggnad av radhus och kedjehus
Omfattar nybyggnad av parhus och kedjehus i bostadsrättsform.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av bef enplansbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus, Vaggeryd

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp. Vs-entreprenör : Ludvigs rör.

Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014

Ombyggnad till LSS boende, i Jönköping
Omfattar ombyggnation av fastigheten Hålan 6:5 för individer med autism och andra fysiska funktionsnedsättningar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden samt ombyggnationer av befintligt garage. Se även objekt nummer: 1343017

Byte av fönster på flerbostadshus i Jönköping
Avser 292 fönster byten på flerbostadshus i Jönköping på fastighetsbtkn Färgen 9

Nybyggnad av flerbostadshus i Visingsö, i Jönköping
Avser nybyggnad av ett en planshus med 3 lägenheter.

Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Jönköping
I entreprenaden ingår att byta två stycken ventilationsaggregat som betjänar lägenheter och ett ventilationsaggregat som betjänar garage. Ventilationssystemen ska injusteras i sin helhet. Objekten är Dragonen 6, Västra Holmgatan 2-8, samt Citadellet 29, Tullportsgatan 2-4.

Balkong- och fönsterbyte på flerbostadshus i Norrahammar
Avser rivning av befintliga balkonger, samt uppförande av nya balkonger med möjlighet till inglasning, samt byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Slätten/ Norrahammar 54:3 i Jönköpings kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (balkonger).

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Jönköping etapp 1
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus, 40 lägenheter.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Jönköping etapp 2
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus, 40 lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Påbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av källarlokal till övernattningslägenhet i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Inglasning av 17 balkonger på flerbostadshus i Jönköping.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad/ sanering av bärande konstruktion i ett rum i ett flerbostadshus i Jönköping.

Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av tre stycken enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av två enbostadshus.

Invändigt underhåll av parhus i Jönköping
Invändig ändring av tvåbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av 2 st enbostadshus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus till HVB-hem tidsbegränsat lov tom 2019-12-31.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Rivning av bef byggnad samt nybyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus, där HSB Gambrinus ska slå ihop två lägenheter till 1 lägenhet

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av 6st källarfönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus renovering av balkonger.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av ventilation i lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av ventilation i flerbostadshus.

Ombyggnad av förskola, i Jönköping
Byte av ventilation på förskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: