Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Munksjöstaden, Jönköping etapp 1
Projektet avser nybyggnation av 150 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nummer: 1410872
Nybyggnad av flerbostadshus, Jönköping etapp 2
Tosito skall etablera sig i området Munksjön. Projektet avser nybyggnation av 100 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nr: 1410869
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping.
Avser nybyggnad av bostadsrätter på Samset i Jönköping, Brf Holländaren. Antal rum: 2 - 4 rum och kök Boarea: 79 - 118 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Samset, Jönköping
50 bostadsrätter samt 9 stycken stadsradhus. Lägenheterna är på 2-4 rum & kök på en yta mellan 53-96 m2. Stadsradhusen är på 4 rum & kök, har 3 våningsplan samt en BTA på 134 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 588826. Ett kvarter med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som innehåller 80 lägenheter med ca 4-6 våningar.
Nybyggnad av radhus i Jönköping, Etapp 2
Tomten medger uppförande av flerbostadshus eller stadsradhus. Byggnaderna får byggas i två våningar exkl ev suterrängvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, omfattar i 3 huskroppar, 45 lägenheter samt i 4-5 våningar.
Nyb av villor i Jönköping, etapp 5 och 6
Etapp 5 och 6 är sammanslaget och omfattar ca 40 radhus och kedjehus. Byggstart planeras för våren 2017. Et5 - 29 enheter. Et2 - 11 enheter.
Nybyggnad av rekreationscentrum i Kungsängen, Jönköping
Rekreationscentrat skall vara ett hus för alla, gammal som ung, boende i området eller utifrån, frisk eller i behov av vård. Centrat innehåller bl.a. korttidsboende 40 platser, 15 lägenheter, livsmedelsbutik, apotek, tandläkarmottagning samt p-garage. Total yta är ca 8300 kvm varav ca 5500 kvm ovan mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer innefatta totalt med etapp 2, 6 huskroppar, 52 lägenheter, med 3-5 våningar. Under marken kommer det finnas garage. Se etapp 1: 1413527
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Dalvik, Jönköping
Riksbyggen planerar att bygga ett höghus med ca 38 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Brunnstorp, Jönköping
Etapp 2 omfattar ca 40 bostadsrättslägenheter i 3-5 våningar. Et 1 :1311976 Et 3 :1405401
Nybyggnad av flerbostadshus i Barnarp, Jönköping, etapp 3
Avser option. Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 1076970. Etapp 1, se objektnummer 1185637. Igångsättning tidigast 2017 under förutsättning att beslut tagits om projektets genomförande.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Brunnstorp, Jönköping
Etapp 1 omfattar 35 bostadsrättslägenheter i 3-5 våningar. Et 2 :1331977 Et 3 :1405401
Nybyggnad av kedjehus på Tallkullen, etapp 1
Detta projekt avser etapp 1 ( etapp 2 =1079145) och omfattar 17 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte, köks & badrumsrenovering i flerbostadshus i Taberg
Objektet avser stambyte, renovering av wc och kök i ett 50-tal lägenheter, samt rivning av garage och nybyggnad av carportar. Prebad i Gävle gör Prefab-badrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar bostadsrättslägenheter i 3-5 våningar. Et 1 :1311976 Et 2 :1331977
Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av en huskropp med ca 36 lägenheter + en lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrahammar
Projektet avser nybyggnation av 12 stycken hyreslägenheter uppdelat på 4 stycken våningar. Asfalterad parkering kommer även anläggas på mellan 10-12 platser.
Nybyggnad av radhus i Barnarp, Jönköping
Avser nybyggnad av 6 radhus i Barnarp för aktiva seniorer. Varje hus är 107 kvm stort.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Nybyggnad av flyktingbostäder i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd som skall bli flyktingbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Aneby
Avser nybyggnad av 32 lägenheter om fyra huskroppar i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visingsö, i Jönköping
Avser nybyggnad av ett enplanshus med 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet/er.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av ca 80 balkonger.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Jönköping
I entreprenaden ingår att byta två stycken ventilationsaggregat som betjänar lägenheter och ett ventilationsaggregat som betjänar garage. Ventilationssystemen ska injusteras i sin helhet. Objekten är Dragonen 6, Västra Holmgatan 2-8, samt Citadellet 29, Tullportsgatan 2-4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus av lokal till 4 lägenheter.
Balkong- och fönsterbyte på flerbostadshus i Norrahammar
Avser rivning av befintliga balkonger, samt uppförande av nya balkonger med möjlighet till inglasning, samt byte av fönster och fönsterdörrar inom fastigheten Slätten/ Norrahammar 54:3 i Jönköpings kommun.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Grälebo, Norrahammar
Avser fönsterbyte samt komplettering ventilation med ventiler i fasad eller fönster på Trädgårdsgatan 8/Smedjegatan 3 (ett hus) samt Trädgårdsgatan 10 & Vintergatan 4 i Grälebo-området i Norrahammar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus med fönster och balkongrenoveringar samt putsa om fasaden. Ca 70-tal fönster och ca 15 balkonger.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Jönköping etapp 1
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus, 40 lägenheter.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Jönköping etapp 2
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus, 40 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av 2 flerbostadshus, tillbyggnad av bef balkonger samt inglasning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus - balkonginglasning 15 lgh.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus (stödboende).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus till studentrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Jönköping
Inredande av vindsvåning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser uppsättning av balkongtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av takkupor på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring enbostadshus fönsterbyte.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (ramp) och inredande av ytterligare en bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Tillbyggnad av grupphus i Jönköping
Tillbyggnad av gruppbyggda småhus (uterum).
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
nybyggnad av enbostadshus (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad/lokal i flerbostadshus (studentrum, fönster och kök).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare en lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser att utföra ombyggnad av yttertak samt att anlägga en solcellsanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser en ny takkupa och ändrad placering på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring flerbostadshus ommålning av taket.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av 10-12 balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ändring av ventilations värden i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändig ändring av flerbostadshus som omfattar att klä in fasad gavel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ändring användning av butik till café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ändrad användning att göra en befintlig lokal större sat att täcka ett hål i en vägg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: