Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Eksjö

Nybyggnad av flerbostadshus i kv. Lunden, etapp 2, Eksjö
Etapp 2 och 3 är sammanslagna till ett projekt, uppförande av 49 lägenheter. Nybyggnad av 2 stycken lamellhus med 33 stycken respektive 16 stycken lägenheter samt tillhörande markanläggningar. 2-3 r.o.k

Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i området. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö
Detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Området ligger nordost om I12-området intill Sjöängen.

Åtgärdande av tak och fasader m.m. på flerbostadshus i Eksjö, etapp 4
Åtgärdande av tak, fasader, fönster och balkonger. Kostnad okänd.

Åtgärdande av tak på flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Kostnad okänd.

Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Utföres under 2017-2018. Kostnad okänd.

Ombyggnad av studentlägenhet i Eksjö
Ändrad användning av kontorslokaler till studentboende.

Nybyggnad av parhus i Eksjö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av par/radhus.

Ombyggnad av gruppbostad i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till lss.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Avser ändrad användning kontor till en lägenhet.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av campingstuga i Eksjö
Bygglov nybyggnad 2 st campingstugor.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning enbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Planer för ändring av byggnads planlösning i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: