Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Aneby

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 1
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Etapp 2: 1326021

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 2
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Option ifrån etapp 1: 1321797

Rivning eller ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Omfattar renovering på Linden 2.

Nybyggnad av enbostadshus i Aneby
Ansökan bygglov enbostadshus och carport.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Aneby
Ansökan tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från utbildning och konferens till korttidsboende.

Ombyggnad av lägenhet i Aneby
Ansökan tillfälligt bygglov ändrad användning kontor till bostad.

Rivning av skorsten på tomten, Aneby Frinnaryd
Omfattar följande: Selektiv rivning av skorsten. Med selektivt menas att allt material som ligger på tomten och som härrör branden ska sorteras och separeras innan skorstenen rivs. Därefter ska allt material transporteras bort till närmaste godkända återvinningscentral.

Utvändiga underhåll av fasad/målning & fönster, Aneby
Utvändigt underhåll som avser målning av fasad .

Ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Anmälan ändring av butikslokal till en frisör, byte av ventilation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: