Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Östersund

Nybyggnad av flerbostadshus, kommersiella lokaler,Östersund
Uppförande av ca 250-300 lägenheter samt komersiella lokaler. Byggstart och kostnad uppskattad.

Nybyggnad av äldrebostäder i Remonthagen/främre delen
Planer i tidigt skede som ej är beslutade.

Nybyggnad av äldreboende i Östersund
Det kan bli fråga om annan byggplats, men för närvarande är bästa alternativet strax norr om Storsjöskolan. Eventuellt bygger man ca 64 lägenheter i två huskroppar.

Nybyggnad av äldrebostäder i Remonthagen/bortre delen

Nybyggnad av flerbostadshus i Storsjöstrand, Östersund
Avser uppförande av ett punkthus i 7 våningar med ca 25-28 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder, industrilokaler m.m. i Östersund
Avser en fördjupad översiktsplan för Knytta-området.

Nybyggnad av bostäder, industrilokaler m.m. i Östersund
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att stycka av området för 17 nya bostadstomter samt en tomt för småindustri och hantverk. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad till bostäder i Lugnvik
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 15 lägenheter. Ett bolag kommer att bildas för projektet. Rivning av fd Semsåskolan se projektnummer 1238595.

Påbyggnad av lägenheter i Odenslund
Projektet ligger något vilande. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser en påbyggnad på befintlig affärslokal med 21 bostadsrättslägenheter i 3 huskroppar. En huskropp med 4 våningar, 1 huskropp med 3 våningar och 1 huskropp med 2 våningar. På taket även en altan ca 700 kvm.

Nybyggnad av lägenheter i Östersund
Planer i tidigt skede. Detaljplanen är under bearbetning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Planerat projekt i tidigt skede. Någon detaljplan är ej gjord.

Nybyggnad av äldreboende i Östersund
Planer finns för nybyggnad av någon form av äldreboende med plats för 10-12 boende.

Uppförande av attefallshus i Östersunds kommun
Projektet omfattar 4 grupper om 8-10 hus/grupp. Innanförskapshemmen är avsedda främst för nyanlända, men även för studenter och ungdomar som inte tagit sig in på arbetsmarknaden.

Utvändig rust samt nya lägenheter i flerbostadshus, Östersund
Upprustning av fasad på flerbostadshus, samt tillskapande av två nya lägenheter. En i vindsvåning och en i källarplan. Uppskattad kostnad.

Relining av stammar i flerbostadshus i Frösön
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2017. Kostnad okänd.

Konvertering och anslutning till fjärrvärme, Östersunds Camping
Etappen avser konvertering och anslutning av fjärrvärme till lägenheterna 113-139, totalt 27 st lgh i 4 huskroppar.

Nybyggnad av radhus i Östersund
Avser nybyggnad av rad/kedjehus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från hotell till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus - från lokal till bostad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av 2 balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Bygglov inglasning av tre balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Avser inglasning av några enstaka balkonger på flerbostadshus.

Installation av automatiskt brandlarm i Östersund
Entreprenaden omfattar installation av automatisk brandlarm på särskilt boende Myran.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: