Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Laholm

Ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde skapas i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Avser ombyggnad av i huvudsak marklägenheter. Innefattar Portfölj 1A: Ränneslöv 3 objekt, Skottorp 2 objekt, Hasslöv 1 objekt, Ysby 1 objekt samt Vallberga 1 objekt. Portfölj 1B: Laholm 3 objekt, Genevad 2 objekt, Veinge 1 objekt, Lilla Tjärby 1 objekt, Ysby 1 objekt, Hasslöv 1 objekt och Mellbystrand 1 objekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Omfattar ett 60-tal lägenheter, varav 16 st i trygghetsboende samt parkeringsgarage under husen.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Planer finns på fortsatt ombyggnad av flerbostadshus inom Laholmshems bestånd. Denna portfölj omfattar ca 10-20 fastigheter.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Mellbystrand
Projektet avser nybyggnad av ett affärs- och flerbostadshus med ca 50 lägenheter och butikslokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.
Nybyggnad av radhus i Allarp, Laholm
Avser nybyggnad av 27 lägenheter i 9 huskroppar med två våningar.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett vinkelformat centrumhus med verksamhetslokaler och hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder för äldre i Mellbystrand
Avser nybyggnad av ett äldreboende med 14 lägenheter ett plan.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Avser nybyggnad av 2 parhus samt 2 trippelhus.
Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med sex lägenheter i en våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Renovering av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation från frånluft till FTX-aggregat samt renovering av ytskikt i badrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation samt fönster- och takbyte.
Nybyggnad av gruppbostad i Laholm
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Laholm
Avser nybyggnad av 4 lägenheter med sovloft.
Rivning av seniorbostäder i Hishult, Laholm
Avser rivning av f.d äldreboende med bostadsdel och en gemensam del. I entreprenaden ingår även rivning av bostadshus i ett plan.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av sju parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Förhandsbesked - nybyggnad flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan tillkommande bostad - pbl 9 kap. 4.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Nybyggnad av radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av trapphus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: