Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kungsbacka

Nybyggnad av bostäder på Tölö Syd i Kungsbacka
Planer finns för nytt bostadsområde med blandade upplåtelseformer. Området ligger söder om Tölö ängar etapp 2, mellan golfbanan och Hällingsjövägen.
Nybyggnad av bostäder i Aranäs, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av tre nya kvarter med ca 300 lägenheter i varierad bebyggelse med 6-7 våningar samt butiks- och handelslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus i Särö Centrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 37 lägenheter i ett flerbostadshus, samt 16 lägenheter i radhus med två huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus och 6 radhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Avser nybyggnad av två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö med ca 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås tätort
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i fyrbohus.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Vinkelhus, 2 våningar + loft, 3 affärslokaler. Detaljplan finns. Ev. bildas ett bolag för byggherrerollen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 2 hus med 16 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 5 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark. Byggstart tidigast hösten 2018.
Påbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 3 kedjehus (äganderätter) med tillhörande carport. Byggstart september/oktober 2017. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad inkl garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på ombyggnad till lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Kungsbacka
Rivningslov Tölö 3:4,3:5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av herrgård i Kungsbacka
Ändrad användning-verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser inredning av ett rum och ett förråd på vinden till en befintlig lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser inredning av vind till ett rum och förråd i flerbostadshus.
Rivning av bostadshus i Kungsbacka
Projektet avser rivning av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: