Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter och en gemensamhetslokal samt tillhörande källare med garage. Källaren ska innehålla utrymmen för teknik, parkeringsplatser, lägenhetsförråd, gemensamma tvättstugor och cykelparkering. Husen uppförs som loftgångshus med direktentré på markplan och solcelsanläggning kommer att monteras på tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 98 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i två huskroppar om fem våningar.
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 2
Avser renovering av 223 lägenheter samt nybyggnad av 45 vindslägenheter. Stambyte, ventilation, el, fönsterbyte, källare, badrum samt köksrenovering. Byggstart beräknad till hösten/vintern 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter med tillhörande förråd och finplanering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av villor i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av bostadsområde i Laholm
Detaljplanen syfte är att möjliggöra byggnation av bostadsområde i form av flerbostadshus, komplementbyggnad, parkering samt allmän gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 och 3 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad.
Nybyggnad av radhus i Frösakull, Halmstad
Avser nybyggnad av 20 radhus i tre huskroppar med 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor totalt 12000 kvm. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.
Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser totalrenovering av flerbostadshus med ny el, vs och ventilation samt nya ytskikt. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Projektet avser gruppbostad och grupphusbebyggelse. Igångsättning ej fastställd.
Invändig renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser invändig renovering av badrum, nytt luftbehandlingsaggregat i källarplan, ommålning av trapphus, arbeten på vind och yttertak mm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Avser nybyggnad av 14 fritidshus i bostadsrättsform om ca 10 kvm/hus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till 6 st äldrebostäder. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av tre lokaler till fyra lägenheter. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser byte av fönster i 28 lägenheter samt byte av rutten panel och målning av fasad.
Byte av ventiler i värmesystem i flerbostadshus i Oskarström, Halmstad
Avser byte av avstängningsventiler för värmen i källaren i sju huskroppar.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Objektet avser att justera fallgeometri på gårdsjälklag, montera nytt tätskikt, asfaltmastix och terrassbrunnar på gårdsbjälklag, byta källarfönster, åtgärda entrésteg vid trapphusentréer, avlägsna färg i tak och på väggar i garage samt betongrenovering. Några bilplatser i garage ska toppas med asfaltbeläggning. Även en del puts- och målningsarbeten ska utföras. Byggstart oviss.
Byte av elinstallation i flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser byte av befintlig elinstallation mot ny. Entreprenaden omfattar 20 lägenheter, yttre samt allmänna delar källare, trapphus och vindar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 st. lgh.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning till tillfälligt boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ny spiraltrappa.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av pannrum till övernattningslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov - inredning av ytterligare lägenheter i flerbostadshus (8 st) samt nya fönster/takkupor och balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 2 st lgh och 2 butikslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: