Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 2
Avser renovering av 223 lägenheter samt nybyggnad av 45 vindslägenheter. Stambyte, ventilation, el, fönsterbyte, källare, badrum samt köksrenovering. Byggstart beräknad till hösten/vintern 2017.
Nybyggnad av bostäder Östra Åled i Halmstad
Avser nybyggnad av radhus med 10 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Omvandling av område till blandad bebyggelse.
Nybyggnad av villor i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket.
Nybyggnad av radhus i Frösakull, Halmstad
Avser nybyggnad av 20 radhus i tre huskroppar med 2 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad.
Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i blandad bebyggelse tec flerbostadshus, radhus och friliggande villor.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende.
Nybyggnad av gruppbostad i Åled, Halmstad kommun
Planer finns på nybyggnad av en gruppbostad med tre platser i Åled.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser totalrenovering av flerbostadshus med ny el, vs och ventilation samt nya ytskikt.
Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.
Invändig renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser invändig renovering av badrum, nytt luftbehandlingsaggregat i källarplan, ommålning av trapphus, arbeten på vind och yttertak mm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Avser nybyggnad av 14 fritidshus i bostadsrättsform om ca 10 kvm/hus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av tre lokaler till fyra lägenheter. Strategisk partnering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av gruppbostad till 6 bostadslägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till 6 st äldrebostäder. Strategisk partnering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser byte av fönster i 28 lägenheter samt byte av rutten panel och målning av fasad.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av loftgångar och balkonger på Nyvången 6-8. Omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel samt målningsarbeten.
Ombyggnad av hissar i fastighet, Halmstad
Detta är en option från 1342424. Avser ombyggnad av fyra personhissar på Andersbergsringen 111, 113, 115 och 117.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser balkongrenovering och bl.a rengöring av yttertak inom fastigheten Hajen 6.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar i 184 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Objektet avser utvändig renovering, såsom utbyte vindskivor, utbyte rötskadad fasadpanel av trä, hydrofobering av tegelfasader, utbyte av balkongräcken m m inom fastigheten Mimosan 1 i Halmstad. Även montering av nockräcke på samtliga sutterrängshus dvs på både Kv Mimosan och Malvan. Objektet är beläget på Lundstorpsvägen 1-26 och Prosttorpsvägen 1-9 (Kv Mimosan) samt Norsbergsvägen 20,22,24,42,44,46,47,54,58,62,64 (Kv Malvan) i Halmstad.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Objektet avser att justera fallgeometri på gårdsjälklag, montera nytt tätskikt, asfaltmastix och terrassbrunnar på gårdsbjälklag, byta källarfönster, åtgärda entrésteg vid trapphusentréer, avlägsna färg i tak och på väggar i garage samt betongrenovering. Några bilplatser i garage ska toppas med asfaltbeläggning. Även en del puts- och målningsarbeten ska utföras. Byggstart oviss.
Byte av elinstallation i flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser byte av befintlig elinstallation mot ny. Entreprenaden omfattar 20 lägenheter, yttre samt allmänna delar källare, trapphus och vindar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 st. lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ny spiraltrappa.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av pannrum till övernattningslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning till tillfälligt boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov - inredning av ytterligare lägenheter i flerbostadshus (8 st) samt nya fönster/takkupor och balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 2 st lgh och 2 butikslokaler.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad av vind till 5 lägenheter i flerbostadshus.
Installation av datanät i lägenheter i äldreboenden, Halmstad
Entreprenaden avser installation av datanät till lägenheter/servicelägenheter. Objekten som berörs är Snöstorps Servicehus, Ljungblommans äldreboende, Pålsbo äldreboende och Begonians äldreboende.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: