Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 350-400 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 255 lägenheter i två huskroppar med 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ligger för närvarande på is. Planer för nybyggnad av totalt 200 lägenheter i flera etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 183 lägenheter (en del kommer att fungera som seniorboende) och en gemensamhetslokal samt tillhörande källare med garage. Källaren ska innehålla utrymmen för teknik, parkeringsplatser, lägenhetsförråd, gemensamma tvättstugor och cykelparkering. Husen uppförs som loftgångshus med direktentré på markplan och solcelsanläggning kommer att monteras på tak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 98 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 55 lägenheter i stadsradhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Rivning samt nybyggnad av punkthus i Halmstad
Projektet avser rivning samt nybyggnad av ett tillgänglighetsanpassat punkthus i åtta våningar. Rivningsarbetet påbörjas vid årsskiftet 207/2018.
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 2
Avser renovering av 223 lägenheter samt nybyggnad av 47 vindslägenheter på Stålgatan 24-40 och Granatvägen 2-26. Stambyte, ventilation, el, fönsterbyte, källare, badrum samt köksrenovering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus på 12 våningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter med tillhörande förråd och finplanering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder r i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer på nybyggnad av ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 och 3 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Halmstad
AVser bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av seniorvillor i Halmstad
Söker tomt i Halmstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder, förskola samt kontor och handel i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, förskola samt lokaler för handel, kontor och hälsovård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad. Byggstart oviss.
Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Planerat osäkert projekt. Avser nybyggnad av 16 st campingstugor, reception, skärmtak samt plank.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i stadsradhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en gruppbostad med tre platser i Åled. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Invändig renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser invändig renovering av badrum, nytt luftbehandlingsaggregat i källarplan, ommålning av trapphus, arbeten på vind och yttertak mm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till 6 st äldrebostäder. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av tre lokaler till fyra lägenheter. Strategisk partnering. Uppskattad kostnad.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser totalrenovering av flerbostadshus med ny el, vs och ventilation samt nya ytskikt.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Objektet avser att justera fallgeometri på gårdsjälklag, montera nytt tätskikt, asfaltmastix och terrassbrunnar på gårdsbjälklag, byta källarfönster, åtgärda entrésteg vid trapphusentréer, avlägsna färg i tak och på väggar i garage samt betongrenovering. Några bilplatser i garage ska toppas med asfaltbeläggning. Även en del puts- och målningsarbeten ska utföras. Byggstart oviss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, borttagning av skorstenar, montering av ventilationshuv samt nya balkongräcken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 st. lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tre lägenheter.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning till tillfälligt boende.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st. timmerstugor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 2 st lgh och 2 butikslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av skjutluckor i bef. balkonginglasningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av pannrum till övernattningslägenhet i flerbostadshus.
Byte av ventiler i värmesystem i flerbostadshus i Oskarström, Halmstad
Avser byte av avstängningsventiler för värmen i källaren i sju huskroppar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: