Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella bostadsprojekt i Falkenberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i ett 16-våningshus som är sammanlänkad med en U-formad byggnad i fyra våningar med garage och förråd i källarplan. Hela första våningsplanet i både höghuset och och fyra våningshuset blir en friskvårdsanläggning med gym, pool, rehab mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter i tre huskroppar med 4-5 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av servicebostad i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicebostad.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 lägenheter och lokaler. Husen har loftgångar med invändiga trapphus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 20-25 lägenheter i flerbostadshus med lokaler för kontor och träffpunkt i bottenvåningen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus med 1,5 och 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i kedjehus med 1,5 och 2 våningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad enbostadshus med uterum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad användning från uthus till flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information
Ombyggnad av vind i Falkenberg
Inredning vind. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad enbostadshus med garage.
Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad fritidshus. rivning av befintligt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: