Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Falkenberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningar höghus med ca 80 lägenheter. Byggstart mars/april 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 152 nya bostäder. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus i 3-4 huskroppar. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 85-90 lägenheter med handel i bottenplan i 3-4 huskroppar samt rivning av bostadshus, kontorsbyggnad och garage. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ugglarp
Projektet avser nybyggnad av 7 enbostadshus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 4 st parhus/fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information
Nybyggnad av fritidshus i Falkenberg
Nybyggnad fritidshus. rivning av befintligt.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad, fasadändring av enbostadshus samt byte av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: