Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hallands län

Falkenberg (21)
Halmstad (36)
Hylte (1)
Kungsbacka (23)
Laholm (18)
Varberg (15)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av ca 224 lägenheter i fyra till sex våningsplan i elva huskroppar samt två underjordiska garage och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Varberg
Planer finns för uppförande av ett kvarter med 180 lägenheter samt ett P-hus i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, affärshus och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus/miljöcertifierade i Varberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med bostads-, ägande- och hyresrättslägenheter. Omfattning; 2-5 våningar och ca 170 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder i Särö Centrum.
Nybyggnad av radstugor i Ullared, Falkenberg
Avser nybyggnad av 72 radstugor i två våningar om ca 35 kvm, varav 12 av stugorna är 42 kvm och tillgänglighetsanpassade.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Avser ombyggnad av i huvudsak marklägenheter. Innefattar Portfölj 1A: Ränneslöv 3 objekt, Skottorp 2 objekt, Hasslöv 1 objekt, Ysby 1 objekt samt Vallberga 1 objekt. Portfölj 1B: Laholm 3 objekt, Genevad 2 objekt, Veinge 1 objekt, Lilla Tjärby 1 objekt, Ysby 1 objekt, Hasslöv 1 objekt och Mellbystrand 1 objekt.
Nybyggnad av bostäder i Stafsinge, Falkenberg
Detaljplanen avser nybyggnad av 240 bostadshus, hälften lägenheter och resterande bostäder i blandad bebyggelse med villor och kedjehus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka etapp 2
Eksta planerar att bygga 46 hyresrätter i området, vilka skall vara energieffektiva byggnader som delvis försörjs med solenergi på taken och skall dessutom projekteras och byggas i enlighet med Passivhuskraven enligt FEBY 12
Nybyggnad av parhus i Björkris, Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i parhusform med egen uteplats. Utanför husen finns en innergård med lekplats.
Nybyggnad av flerbostadshus på Träslöv, Varberg
Anbudsförfrågan gällande konstruktör samt el-, vs-, ventilations- och stomentreprenörer utlämnas i augusti/september 2016. Avser tre punkthus på fyra och ett halvt våningsplan med totalt 63 lägenheter. Man bygger också ett gemensamt bibliotek samt en cykelverkstad. Inflyttning planerad till hösten 2018.
Rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 36 st enbostadshus i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter samt två radhus med 6 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Varberg
Avser nybyggnad av bostäder och/eller hotell. Detaljplanarbete pågår under 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 39 hyreslägenheter i tre huskroppar med 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 lägenheter och lokaler. Husen har loftgångar med invändiga trapphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker, Varberg
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker, Varberg
Planer finns på nybyggnad av ca 50 friliggande villor.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 radhus plus ett fristående hus.
Nybyggnad av radhus i Frösakull, Halmstad
Avser nybyggnad av 20 radhus i tre huskroppar med 2 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket.
Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av 2 hus med 16 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med sex lägenheter i en våning.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 3 kedjehus (äganderätter) med tillhörande carport.
Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i 1,5 våning.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser totalrenovering av flerbostadshus med ny el, vs och ventilation samt nya ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation samt fönster- och takbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 4 st parhus/fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med en våning med 4 lägenheter.
Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus i Varberg
Projektet omfattar stam- och badrumsrenovering i 4 st bostadshus, innefattande totalt 58 hyreslägenheter.
Invändig renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser invändig renovering av badrum, nytt luftbehandlingsaggregat i källarplan, ommålning av trapphus, arbeten på vind och yttertak mm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lägenheter i Laholm
Avser nybyggnad av 4 lägenheter med sovloft.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till 6 st äldrebostäder. Strategisk partnering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Avser nybyggnad av 14 fritidshus i bostadsrättsform om ca 10 kvm/hus.
Ombyggnad till HVB-hem i Kungsbacka
Avser ombyggnad av förskola till HVB-hem för ensamkommande barn. I projekten ingår att anpassa byggnaden till verksamheten genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av tre lokaler till fyra lägenheter. Strategisk partnering.
Tak- och fasadunderhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser tak- och fasadunderhåll samt målningsarbeten på Dolken 4.
Rivning av seniorbostäder i Hishult, Laholm
Avser rivning av f.d äldreboende med bostadsdel och en gemensam del. I entreprenaden ingår även rivning av bostadshus i ett plan.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av loftgångar och balkonger på Nyvången 6-8. Omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel samt målningsarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser byte av fönster i 28 lägenheter samt byte av rutten panel och målning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser balkongrenovering och bl.a rengöring av yttertak inom fastigheten Hajen 6.
Rivning av flerbostadshus i Falkenberg
Avser rivning av ett flerbostadshus.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar i 184 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Objektet avser utvändig renovering, såsom utbyte vindskivor, utbyte rötskadad fasadpanel av trä, hydrofobering av tegelfasader, utbyte av balkongräcken m m inom fastigheten Mimosan 1 i Halmstad. Även montering av nockräcke på samtliga sutterrängshus dvs på både Kv Mimosan och Malvan. Objektet är beläget på Lundstorpsvägen 1-26 och Prosttorpsvägen 1-9 (Kv Mimosan) samt Norsbergsvägen 20,22,24,42,44,46,47,54,58,62,64 (Kv Malvan) i Halmstad.
Hissrenoveringar för Varbergs Bostads AB 2017
Entreprenaden innefattar tre hissar vilka skall moderniseras och renoveras. Hissarna är belägna i bostadshus med hyreslägenheter. Objekt 1: Gatuadress: Ranelidsgatan 13, distrikt Syd Objekt 2: Gatuadress: Ranelidsgatan 15, distrikt Syd Objekt 3: Gatuadress: Ranelidsgatan 21, distrikt Syd
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Objektet avser att justera fallgeometri på gårdsjälklag, montera nytt tätskikt, asfaltmastix och terrassbrunnar på gårdsbjälklag, byta källarfönster, åtgärda entrésteg vid trapphusentréer, avlägsna färg i tak och på väggar i garage samt betongrenovering. Några bilplatser i garage ska toppas med asfaltbeläggning. Även en del puts- och målningsarbeten ska utföras. Byggstart oviss.
Byte av ventiler i värmesystem i flerbostadshus i Oskarström, Halmstad
Avser byte av avstängningsventiler för värmen i källaren i sju huskroppar.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Utbyte av värmekälla på äldreboende i Långaryd
Objektet avser utbyte av bef värmekälla till ny luft/vatten-värmepump med kompletteringsvärme från bef oljepanna, samt att radiatorventiler ska bytas ut. Tappvattenvärmare till solvärmeanläggning ska bytas ut.
Yttre målning m m på fastigheter i Varberg
Objektet avser underhållsåtgärder i form av tvätt och målningsbehandling av klimatavskiljande byggnadsdelar på bostadshus, garagebyggnader, miljöhus, tvättstuga samt övriga komplementbyggnader inom arbetsområdet. Uppskattad kostnad.
Byte av elinstallation i flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser byte av befintlig elinstallation mot ny. Entreprenaden omfattar 20 lägenheter, yttre samt allmänna delar källare, trapphus och vindar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Flerbostadshus-nybyggnad.
Invändig upprustning i flerbostadshus i Varberg
Projektet avser byte av lägenhetsdörrar och installation av postboxar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Kungsbacka
Verksamhet-tillbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 65-70 lägenheter i tre huskroppar.
Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av ett villor vid Marknadsvägen.
Rivning av villor i Falkenberg
Avser rivning av villor vid i Kv Grieg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 st. lgh.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av 3 parhus med carport Hasslöv 1:85,1:86,1:87.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Bygglov nybyggnad av sju parhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av trapphus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning till tillfälligt boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 2 st lgh och 2 butikslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ny spiraltrappa.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av pannrum till övernattningslägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage-nybyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Enbostadshus,carport-nybyggnad Algusered 2:50,2:12,Nötegång 5:2, 5:3.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad och garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov - inredning av ytterligare lägenheter i flerbostadshus (8 st) samt nya fönster/takkupor och balkonger.
Tillbyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan tillkommande bostad - pbl 9 kap. 4.
Ombyggnad av lägenheter i Falkenberg
Ändring av en femrumslägenhet till 2 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Planer finns på ombyggnad till lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 2 st enbostadshus samt bygglovsbefriad åtgärd inrättande av ytterligare en lägenhet i varje enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: