Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Gotland

Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av 104 lägenheter i 3 och 4-våningshus samt 34 radhuslägenheter i 2 våningar samt förrådsbyggnad och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar, 2 och 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Avser nybyggnad av 5 st villor i grupp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad, snickerier och tak – avfärgning, målning samt utbyte av takfönster på bostadshus.
Ramavtal avseende arkitekter, Gotlandshem
Anbud på ramavtal för arkitekter. Uppskattad kostnad ca 1 mkr/år. Möjlighet till förläning utav avtalet i två år med ett år i taget dvs 1+1 år. Upphandlingen avser ramavtal för arkitektuppdrag gällande nyproduktion av hyreslägenheter för flerbostadshus i varierande storlek ppdrag som kan komma att avropas är: Förstudie Planarbete Projektering Färgsättning Upprättande av relationshandlingar Projektering för totalentreprenad
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 fritidshus och garage Sanda Lekarve 1:182,1:181,1:183.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus - 46 lägenheter (tomt b).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Fasadrenovering samt underhåll av plåtdetaljer och snickerier på bostadshus och gårdshus.
Utvändigt underhåll av gäststuga i Visby
Fasadändring på gårdshus - byte av kulör på fönster och dörrar.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av lägenhet i Visby
Nybyggnad av lägenhet (gårdshus).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av flerbostadshus - utbyte av plank, reparation av räcke och trall.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av tak, utbyte av takfönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Restaurering av entrétrappa till flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Tillbyggnad av fritidshus med takkupa och balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad - målning av ytterport och sockel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: