Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Gotland

Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, Visby
Avser nybyggnad av flerfamiljehus med 60 lägenheter i två huskroppar, 4 resp 6 våningar vid gamla A7 området.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter på den östra delen av A7-området. Projektets omfattning och byggstart oviss.

Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 hus och 12 lgh.

Nybyggnad av seniorboende i Visby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser studentlägenheter.

Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.

Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 10 st radhus.

Nybyggnad av äldreboende i Visby

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby

Nybyggnad av studentlägenheter i Visby, Gotland

Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby
Planen är att parkeringsdäcket, ovanpå den nästan 9000 kvm stora byggnaden ska användas att bygga nya hyreslägenheter.

Rivning av fyrhus och nybyggnad av nytt hus, Gotland
Visby golfklubb vill riva det gamla fyrhuset på Kronholmens golfbana och i stället bygga ett nytt fyrhus på samma plats.

Nybyggnad av bostäder i Östergarn

Nybyggnad av övernattningsstugor i Burgsvik

Nybyggnad av grupphus i Visby
Avser nybyggnad av 5 st villor i grupp.

Nybyggnad av campingstugor mm i Katthammarsvik

Dränering och byte av avlopp mm vid försvarsanläggning i Gotlands län
Objektet omfattar dränering och byte av avlopp. Ny infiltrationsbädd ska installeras. Oljecisterner i mark ska demonteras och skrotas. Ny cistern ska monteras i anläggningen.Div nya elinstallationer samt bränsleledningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kontor/ lokal till bostäder (åkermanska).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - underhåll av puts.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad.

Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av förråd och uthyrningsstuga (flytt av uthyrningsstuga inom fastigheten).

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad - och ombyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och sophus, anordnande av parkering samt rivning av serveringsbyggnad.

Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av fritidshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: