Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Gotlands län

Gotland (81)
Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Planer finns för ca 100 lägenheter vid Bogen i Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter på Visby ängar, Visby
Avser nybyggnad av 3 punkthus med 4 våningar samt 5 st 2-våningshus med radhuskänsla.
Nybyggnad av flerbostadshus på A7-området i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar, 2 st med 4 våningar och 2 st med 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 huskroppar med 6 lägenheter i vardera hus.
Nybyggnad av småhus i Terra Nova
Avser egnahem, 30 småhus.
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser nybyggnad av 8-10 st stugor/parhus på 100 kvm st.
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Visby
Planen är att parkeringsdäcket, ovanpå den nästan 9000 kvm stora byggnaden ska användas att bygga nya hyreslägenheter.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus i Visby
Byggstart tidigast om 2-3 år. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av filmgymnasiets gamla lokaler till 12 nya lägenheter i två till tre våningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av gårdsbyggnad med 2 st lägenheter samt rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Ramavtal avseende arkitekter, Gotlandshem
Anbud på ramavtal för arkitekter. Uppskattad kostnad ca 1 mkr/år. Möjlighet till förläning utav avtalet i två år med ett år i taget dvs 1+1 år. Upphandlingen avser ramavtal för arkitektuppdrag gällande nyproduktion av hyreslägenheter för flerbostadshus i varierande storlek ppdrag som kan komma att avropas är: Förstudie Planarbete Projektering Färgsättning Upprättande av relationshandlingar Projektering för totalentreprenad
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av skyddsrum till lägenhet och inredande av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning av kontor till lägenheter samt tillbyggnad med lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll - utbyte av fönster samt takrenovering Visby Södertull 27,10.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för uppförande av fem bostadshus.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 11 st uthyrningsstugor (troligen ej fritidshus).
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 st campingstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 23 lägenheter, 2 carportar med förråd, cykelförråd, växthus och murar.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 st hus med totalt 9 st uthyrningsrum (slite strandby).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av bostadshus Bunge Kronhagen 3:24,3:26,3:79,3:80,3:32.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage (komplementbyggnad).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av kalkstensgrund samt delar av väggar.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av gäststuga i Visby
Grundförstärkning av komplementsbyggnad (gårdshus).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Fasad- och takrenovering av bostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll - fönstersnickerier på flerbostadshus Visby Pressen 3,4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll - målning av takkupor och fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av balkongdörr och fönster.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad - restaurering av putsskador samt tjärning av timmer.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av fasad med omputsning samt ommålning av snickerier.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad på bostadshus/affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av fasad, fönster och dörrar samt inre renovering av bostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av övernattningsstuga till ateljéer (brucebo).
Utvändigt underhåll av fritidshus i Visby
Ombyggnad av plank samt ändring av fasad på fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Montering av takstegar och gångbryggor.
Rivning av stugby i Visby
Rivning av 6 st uthyrningsstugor.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhållsåtgärder på bostadshus samt montering av takskyddsanordningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhållsärende - renovering av fasad och balkong.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Utbyte av takfönster samt montering av takinstallationer.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Ändra fasad och tak på en- eller tvåbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus med garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Tillbyggnad av bostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Visby
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkong (plan 5).
Ombyggnad av lägenhet i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av del av butik till lägenhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av fd smedja till bostad.
Utvändig ändring av flerbostadshus
Ändring av fasad - puts kompletteras, fasader avfärgas, plåtar kompletteras och målas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - underhåll inom garantitid med renovering av sprickor och omfärgning av putsade fasader Visby Rådhuset 1,2,7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - underhåll inom garantitid med renovering av sprickor och omfärgning av putsade fasader.
Anbud på generalkonsult, Gotland
Projekteringsarbetet omfattar teknikfacken konstruktion, VVS, el, sö och mark och miljö. Projekteringsstart beräknas ske under hösten/vintern 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: