Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Gotlands län

Gotland (31)

Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus, Visby
Avser nybyggnad av flerfamiljehus med 60 lägenheter i två huskroppar, 4 resp 6 våningar vid gamla A7 området.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter på den östra delen av A7-området. Projektets omfattning och byggstart oviss.

Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.

Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 hus och 12 lgh.

Nybyggnad av seniorboende i Visby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, Gotland
Avser studentlägenheter.

Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.

Nybyggnad av studentlägenheter i Visby, Gotland

Ombyggnad av flerbostadshus i Gotland
Planerat projekt. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Östergarn

Nybyggnad av grupphus i Visby
Avser nybyggnad av 5 st villor i grupp.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad, snickerier och tak – avfärgning, målning samt utbyte av takfönster på bostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kontor/ lokal till bostäder (åkermanska).

Dränering och byte av avlopp mm vid försvarsanläggning i Gotlands län
Objektet omfattar dränering och byte av avlopp. Ny infiltrationsbädd ska installeras. Oljecisterner i mark ska demonteras och skrotas. Ny cistern ska monteras i anläggningen.Div nya elinstallationer samt bränsleledningar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Fasadrenovering samt underhåll av plåtdetaljer och snickerier på bostadshus och gårdshus.

Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkering.

Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av förråd och uthyrningsstuga (flytt av uthyrningsstuga inom fastigheten).

Nybyggnad av lägenhet i Visby
Nybyggnad av lägenhet (gårdshus).

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad - och ombyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av gäststuga i Visby
Fasadändring på gårdshus - byte av kulör på fönster och dörrar.

Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av fritidshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ombyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och sophus, anordnande av parkering samt rivning av serveringsbyggnad.

Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Tillbyggnad av fritidshus med takkupa och balkong.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - underhåll av puts.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: