Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Gotlands län

Gotland (49)
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av 104 lägenheter i 3 och 4-våningshus samt 34 radhuslägenheter i 2 våningar samt förrådsbyggnad och parkering.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar, 2 och 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, Visby
Avser nybyggnad av flerfamiljehus med 60 lägenheter i två huskroppar, 4 resp 6 våningar vid gamla A7 området.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i den nya stadsdelen Visborg. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter på den östra delen av A7-området. Projektets omfattning och byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av bostäder i olika upplåtelse- och boendeformer så som till exempel flerbostadshus, radhus och stadsvillor. Detta område har en exploateringyta på ca 6000 kvm. Totalt planeras det för ca 180 lägenheter på Kv Signallottan och det är 3 områden.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Visby
Tillbyggnad av 3 st flerbostadshus, anordnande av murar och parkeringsplatser samt rivning av uthus Visby Mullvaden 11,12,13.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Avser nybyggnad av 5 st villor i grupp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad, snickerier och tak – avfärgning, målning samt utbyte av takfönster på bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av kontor/ lokal till bostäder (åkermanska).
Dränering och byte av avlopp mm vid försvarsanläggning i Gotlands län
Objektet omfattar dränering och byte av avlopp. Ny infiltrationsbädd ska installeras. Oljecisterner i mark ska demonteras och skrotas. Ny cistern ska monteras i anläggningen.Div nya elinstallationer samt bränsleledningar.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 3 fritidshus och garage Sanda Lekarve 1:182,1:181,1:183.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus - 46 lägenheter (tomt b).
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Fasadrenovering samt underhåll av plåtdetaljer och snickerier på bostadshus och gårdshus.
Utvändigt underhåll av gäststuga i Visby
Fasadändring på gårdshus - byte av kulör på fönster och dörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad - och ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Anmälan attefallsåtgärd, tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av förråd och uthyrningsstuga (flytt av uthyrningsstuga inom fastigheten).
Nybyggnad av lägenhet i Visby
Nybyggnad av lägenhet (gårdshus).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och sophus, anordnande av parkering samt rivning av serveringsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Visby
Ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Restaurering av entrétrappa till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Ändring av fasad - underhåll av puts.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av flerbostadshus - utbyte av plank, reparation av räcke och trall.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Visby
Underhåll av tak, utbyte av takfönster.
Tillbyggnad av fritidshus i Visby
Tillbyggnad av fritidshus med takkupa och balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad - målning av ytterport och sockel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Visby
Underhåll av fasad på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: