Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Söderhamn

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnad av Boklok flerbostadshus. Vinkelhus, hyresrätter.

Ombyggnad för korttidsboende i Ljusne
Avser ombyggnad av en del inom Kastanjens Äldreboende till korttidsboende samt installation av brand- och utrymningslarm.

Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenheter.

Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivningslov flerbostadshus samt återställning av mark.

Tillbyggnad av enbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad enbostadshus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Söderhamn
Förhandsbesked hvb - hem.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: