Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hudiksvall

Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.
Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten gamla skolan 2 och 3.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser renovering av fasader på 4 huskroppar, totalt 150 lgh. Ev ska projektet indelas i etapper.
Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.
Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ombyggnad av banklokal till 3 st lägenheter i Oppänge 1:55.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten fridhem 19:3.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten kopparslagaren 6.
Ombyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning från sjöbod till boende på fastigheten hallen 2:11.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av entrétak på fastigheten helenedal 5:1.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av entrétak på fastigheten håsta 3:195.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Iggesund
Avser byte av fönster och fönsterdörrar.
Installation av solcellsanläggning på tak på äldreboende i Hudiksvall
Avser leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på två av taken på äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser mindre nybyggnad av stödmur på fastigheten tullgrinden 11.
Byte av termostater i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av termostater i ca 150 st lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: