Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hudiksvall

Nybyggnad av bostadsrätter i Hudiksvall, etapp 2
30-50 lgh

Ombyggnad av hamnmagasin i Hudiksvall

Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.

Nya balkonger på flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.

Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ombyggnad av banklokal till 3 st lägenheter i Oppänge 1:55.

Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Planer för nybyggnation på ca 1200 kvm.

Renovering av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten kopparslagaren 6.

Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten fridhem 19:3.

Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten fiskeby 4:45.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av entrétak på fastigheten helenedal 5:1.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av entrétak på fastigheten håsta 3:195.

Nybyggnad av friggebod i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten långvind s:1.

Ombyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning från sjöbod till boende på fastigheten hallen 2:11.

Installation av solcellsanläggning på tak på äldreboende i Hudiksvall
Avser leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på två av taken på äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser mindre nybyggnad av stödmur på fastigheten tullgrinden 11.

Byte av termostater i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av termostater i ca 150 st lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: