Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hudiksvall

Nybyggnad av radhus, kedjehus och villor i Hudiksvall

Ombyggnad av hamnmagasin i Hudiksvall

Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Detaljplanearbetet påbörjas eventuellt under 2014. 20-25 tomter. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Näsviken

Nybyggnad av flerbostadshus på Fridhem, Hudiksvall
Huset ska byggas i 2 plan med delvis källare.

Nybyggnad av SABO Kombohus i Delsbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Iggesund
Kommer att byggas som ett SABOs kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nya balkonger på flerbostadshus i Hudiksvall

Fasadrenovering av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser renovering av fasader på 4 huskroppar, totalt 150 lgh. Ev ska projektet indelas i etapper.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Kommer att ske efter fasadrenoveringen (927648). ca 150 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ombyggnad av banklokal till 3 st lägenheter i Oppänge 1:55.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.

Renovering av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 8 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 2:27.

Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten fiskeby 4:45.

Nybyggnad av friggebod i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten långvind s:1.

Installation av solcellsanläggning på tak på äldreboende i Hudiksvall
Avser leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på två av taken på äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall.

Byte av termostater i flerbostadshus i Hudiksvall
Avser byte av termostater i ca 150 st lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: