Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gävle

Nya studentbostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 300 nya studentbostäder och 100 nya hyreslägenheter.

Ny stadsdel i Kungsbäck
Nytt bostadsområde i Västra Kungsbäck på före detta övningsområdet.

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle etapp 5

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle
30-40 hus planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 36st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och ombyggnad av industribyggnad till bostäder.

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Inv- och utv underhåll av punkthus på Sätra i Gävle
Avser in- och utvändig renovering av Jökelvägen 24, 26 och 28 med totalt 75 lägenheter.

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av kedjehus på Strömsbro i Gävle
13 st kedjehus i 2 våningar.

Trapphusrenovering mm vid flerbostadshus i Forsbacka
Ombyggnad av entréer, uteplatser mm. 20-22 ingångar. Projektet kan komma att delas.

Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle
Stamrenovering.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för byte av 93 st balkonger på Hantverkargatan 27 och Norra Slottsgatan 22 + 24.

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle
Nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma ytor, total ca 630 kvm BRA.

Om- och nybyggnad av flerbostadshus på Norr, Gävle
Bef kontorsfastighet byggs om till 4 lgh samt att man bygger 5 nya lgh på gården.

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata, va, elkraft, opto och belysning för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Brunn 3:103,Andersberg 17:43,3:102,Storhagen 57:2.

Ramavtal avseende OVK-besikning och kanalrensning i Gävle

Årsupphandling avseende glasarbeten, Gavlegårdarna i Gävle

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Anmälan om byte av takmaterial på 2 st fastigheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för inredande av 6st bostäder samt tillbyggnad av balkonger.

Ombyggnad av lokal till lägenheter i Gävle

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Avser renovering av putsfasad samt målning av stålpartier och stuprännor.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus ansökan avser källarvåning och nedfart till garage i källare.

Ombyggnad av lägenhet i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare bostad.

Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: