Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nyb av flerbostadshus samt omb av Folkets Hus på Söder, Gävle
Invändig ombyggnad av Folkets Hus samt nybyggnad av en 24-32 våningar hög skyskrapa på parkeringen bredvid Folkets Hus. 100 bostadsrätter, restaurang och spa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv A
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall kv E
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.
Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av ca 60-65 lägenheter i 12 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Bollnäs
Nybyggnad av 70-80 hyreslägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Söder i Gävle, Etapp 7
Nybyggnation av flerbostadshus. Projektet kommer troligtvis att delas i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.
Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.
Nybyggnad av servicehus i Bollnäs
72 platser särskilt boende
Inv- och utv underhåll av punkthus på Sätra i Gävle
Avser in- och utvändig renovering av Jökelvägen 24, 26 och 28 med totalt 75 lägenheter.
Ombyggnad av silo till lägenheter på Alderholmen i Gävle
Kontakta byggherren för ytterligare information. Detaljplanearbete pågår. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Totalt kommer det att bli 20 våningar med en totalhöjd på 62-65 M. Ligger på Gävle Strand.
Nybyggnad av hyresrätter samt trygghetsboende i Hudiksvall, kv C
På kvarter C planeras hyreslägenheter och ett trygghetsboende mellan 3 till 6 våningar med totalt ca 40 lägenheter med tillhörande förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Huset kommer rymma 42 bostadsrättslägenheter i olika storlekar, från tvåor till fyror. Högst upp i huset är det tänkt att en relaxavdelning med takterass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av 1st flerbostadshus och ombyggnad av 2st industribyggnader till bostäder.
Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.
Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Miljöklassat, 6 våningar + vindsvåning.
Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
Det blir ett traditionellt och hållbart trähusbygge i två våningar som kommer att inrymma 24 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Storleken på lägenheterna kommer att vara 58, 61 och 65 kvm och bestå av två rum och kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.
Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus på Strömsbro i Gävle
13 st kedjehus i 2 våningar.
Stamrenovering i flerbostadshus i Forsbacka, Del 1
Avser renovering av ca 74 st lägenheter med stambyte, badrumsrenovering, renovering av tvättstuga med toalett, byte av el i lägenhet, installation av spisfläkt i ett av husen som idag har kåpa och fläkt på tak. Avser Mariagatan 1, 5 och Strandgatan 2, 6, 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Avser nybyggnad av 16st lägenheter i tvåplan (8 st lgh per plan) med loftgångar, balkonger och utrymningstrappor, total bya om ca 643 m2. Bostäderna kommer att hyras ut som gruppbostäder och 4 av lägenheterna anpassas för gemensamma utrymmen för de boende resp, för personal. Blir en kombinerad stomme p.g.a. att järnvägen är i närheten.
På- samt ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Påbyggnad med 2 våningar samt ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter. Installation av bilhiss i källare.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus.
Tillbyggnad av gruppboende i Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Tillbyggnad mm av flerbostadshus i Gävle
Tillbyggnad med 10 st lägenheter. Byte av tak, fönster och dränering av grund.
Nybyggnad av parhus i Hemlingby
Totalt i området för etapp 1 planeras ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder. Denna del avser ca 8 st parhus.
Fasad- och balkongrenovering på flerbostadshus i Gävle
Projektet avser viss ombyggnation, fasad- och balkongrenovering som innebär åtgärder av befintliga balkonger, tilläggsisolering samt ny puts+avfärgning mm. Objekten är belägna i stadsdelen Forsbacka i Gävle med adresser Mariagatan 1-7, Strandgatan 2-8 samt Storgatan 22.
Stamrenovering i flerbostadshus i Forsbacka, Del 2
Avser stam- och badrumsrenovering, byte av el i 40 st lägenheter. Lägenheterna är fördelade på 3 byggnader med 3 trappuppgångar. Byggnaderna är i två plan samt kulvert. Renoveringen sker med kvarboende.
Nybyggnad av gruppbostad i Kilafors
Avser nybyggnad av 6st lägenheter i treplan samt källarvåning med utrymme för undercentral och lgh, förråd. Befintligt trapphus rivs och nytt uppförs i tillbyggnad. BTA för tillbyggnad om ca 115 m2
Stamrenovering i flerbostadshus i Gävle
Avser stambyte, renovering badrum/wc, utbyte el i lägenhet, utbyte armaturer i kök, badrum och WC, ny belysning och uttag på balkong i totalt 42 lägenheter och 6 lokaler. Objektet är beläget på Staketgatan 22, 22 A, 24 samt Norra Slottsgatan 15 B, 17 A-B, 19.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus på Norr, Gävle
Bef kontorsfastighet byggs om till 4 lgh samt att man bygger 5 nya lgh på gården.
Bulleråtgärder i Region Mitt E10
Uteplatser och fasad, 100 skyddade uteplatser.
Utvändig målning på stadsdelen Öster i Bollnäs
Avser utvändig målning på flerfamiljshus med tillhörande förrådsbyggnad och caraport/garagelängor, soprum och tvättstuga. Kommer att utföras i tre etapper 2018-2020: Etapp 1 2018 avser kv Fisken 2 på Trädgårdsgatan 20 och Östergatan 2, kv Trädgården 2 på Trädgårdsgatan 15 och Östra Stationsgatan 18. Etapp 2 2019 avser kv Åkaren 4 på Trädgårdsgatan 23. Östra Stationsgatan 20A, 20B, Trädgårdsgatan 19 samt Östra Stationsgatan 22. Etapp 3 2020 avser kv Röret 3 på Trädgårdsgatan 25 och Östra Stationsgatan 28 och 30.
Balkongarbete på flerbostadshus i Sandviken
Renovering och utbyggnad av balkonger på ca 34 st lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt komplettering av elinstallationer. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
Bulleråtgärder i Region Mitt E09
Fönster och ventiler.
Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Planer för nybyggnation på ca 1200- 1800 kvm.
Utvändig målning på stadsdelen Ren i Bollnäs
Avser utvändig målning på flerfamiljshus med tillhörande förrådsbyggnad och caraport/garagelängor, kontorshus samt gruppboende. Kommer att utföras i två etapper: Etapp 1 2018 Örsängsvägen 79-125 samt Etapp 2 2019 Örsängsvägen 53-77 och Virvelvägen 27.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Söderhamn
Anmälan anordning ventilation.
Markarbeten Kv Videt i Arbrå
Avser höjdjustering och urgrävning mark, plattläggning och asfaltering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten höle 1:26.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Ljusdal
Ombyggnad av omsorgsboende till trygghetsboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ombyggnada v lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ombyggnad av bef hotell till bostadsrättslägenheter, hus D.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hofors
Tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hofors
Tillbyggnad av enbostadshus Hofors 11:132,11:133.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybygnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten fiskeby 3:2 (3 st tomter).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Färgsättning utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Inglasning av bef balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten björktjära 2:246.
Tillbyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med carport, på fastigheten sågaren 3.
Tillbyggnad av fritidshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med lägenheter på orbaden 7:1.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Bygglov med rivningsplan för rivning av fritidshus på fastigheten östanbräck 3:29.
Rivning av fritidshus i Hudiksvall
Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten gårdsfjärd s:1.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Anmälan om installation av anordning för ventilation.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bergsjö
Anmälan om installation av anordning för ventilation. Radonåtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bergsjö
Anmälan om installation av anordning för ventilation. Radonåtgärder.
Ombyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Anmälan om ombyggnation samt hissinstallation.
Nybyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Trapphusmålning i flerbostadshus, Bollnäs Bostäder
Avser Hamrevägen 22 A-E, 24 A-D samt Kvarnvägen 2,4.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: