Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (18)
Gävle (33)
Hofors (2)
Hudiksvall (23)
Ljusdal (10)
Ockelbo (3)
Ovanåker (4)
Sandviken (19)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gävle

Nya studentbostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 300 nya studentbostäder och 100 nya hyreslägenheter.

Ny stadsdel i Kungsbäck
Nytt bostadsområde i Västra Kungsbäck på före detta övningsområdet.

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggnad av bostadsrätter i Hudiksvall, etapp 2
30-50 lgh

Nybyggnad av bostäder i Sandviken
Avser både hyresrätter och bostadsrätter.

Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Avser stamrenovering samt renovering av kök, badrum och el i ca 200 st lägenheter.

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle
30-40 hus planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2

Ombyggnad av hamnmagasin i Hudiksvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 36st lägenheter.

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och ombyggnad av industribyggnad till bostäder.

Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Miljöklassat, 6 våningar + vindsvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.

Inv- och utv underhåll av punkthus på Sätra i Gävle
Avser in- och utvändig renovering av Jökelvägen 24, 26 och 28 med totalt 75 lägenheter.

Totalrenovering av flerbostadshus i Sandviken etapp 3 m.fl.

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.

Trapphusrenovering mm vid flerbostadshus i Forsbacka
Ombyggnad av entréer, uteplatser mm. 20-22 ingångar. Projektet kan komma att delas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnad av kedjehus på Strömsbro i Gävle
13 st kedjehus i 2 våningar.

Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.

Nybyggnad av bostadsrätter i Sandviken

Nybyggnad av flerbostadshus på Tälle, Ljusdal
SABO - kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alfta

Nybyggnad av flerbostadshus i Edsbyn

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för byte av 93 st balkonger på Hantverkargatan 27 och Norra Slottsgatan 22 + 24.

Badrumsrenovering och stambyte i flerbostadshus i Hofors
Projektet avser två stycken flerfamiljshus med tre våningar och källare som ska renoveras. Byggnaderna omfattar 42 st lägenheter med 42 stycken wc/dusch i sex lägenheter finns det även wc, och en st tvättstuga i källarplan. Projektet omfattar byte av installationer, inredningar och ytskikt i samtliga badrum. Samtliga vatten- och avloppsstammar byts samt all elinstallation byts.

Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle
Stamrenovering.

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle
Nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma ytor, total ca 630 kvm BRA.

Underhållsarbeten av flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar underhållsarbeten på Seegatan 11, 12 och 14. Byte av värmesystem, fönster och dörrar. Utvändig målning av fasader och tak. Underhåll av yttre miljö.

Nybyggnad av enbostadshus och fritidshus i Sörfjärden
Servicebyggnad för båthamn.

Stamrenovering mm i flerbostadshus i Ockelbo
Projektet avser badrumsrenovering, stambyte, ny elinstallation, underhållsarbeten med mera inom en fastighet i Ockelbo-

Ombyggnad till bostäder Sandviken
Ombyggnad av 7 lokaler till 10 lägenheter på Mandolinen 2 & 3, Pensionären 1, Tjädern 20 samt Blocket 2. Adress: Tallbacksvägen 5 & 17, Odengatan 1, Brednäsgatan 19 och Storgatan 1B.

Om- och nybyggnad av flerbostadshus på Norr, Gävle
Bef kontorsfastighet byggs om till 4 lgh samt att man bygger 5 nya lgh på gården.

Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall

Nya balkonger på flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata, va, elkraft, opto och belysning för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Byte av fönster på flerbostadshus på Öster i Bollnäs
Avser byte av fönster, igenbyggnad av vissa fönster, plåtinklädnad, tilläggsisolering på insida av ytterväggar, byte av konvektorer till radiatorer mm.

Ombyggnad av värmeförsörjning i flerbostadshus i Ljusdal
Bygg- och installationsarbeten på Ämbarbovägen 2-64 i Ljusdal i samband med ombyggnad av värmeförsörjning.

Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Brunn 3:103,Andersberg 17:43,3:102,Storhagen 57:2.

Balkongarbete på flerbostadshus i Sandviken
Renovering och utbyggnad av balkonger på ca 34 st lägenheter.

Ombyggnad av gruppboende i Sandviken
Ombyggnad av 7 lägenheter till 14 enrumslägenheter på kv Röksvampen, adress Smassens väg 47. Ombyggnad av gemensamt kök samt ny RWC. Upprustning av tvättstuga och förråd.

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.

Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av 3 st byggnader med träfasad på: Nordanbäck 2:17. 2:26

Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av en byggnad på: Nordanbäck 2:27.

Utbyggnad av fiber till bostäder i Bollnäs
Avsikt att bygga ut sitt fibernät till ytterligare ca 200 hushåll i Arbrå, Bollnäs och Kilafors.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Kilafors
Avser utvändig målning och loftgångs- och balkongrenovering på 3 st byggnader i Kilafors.

Takrenovering på flerbostadshus i Kilafors
Avser takrenovering av 5st byggnader med takkupor på Sågstigen, Kilafors 5:109-5:124.

Byte av fönster och tilläggsisolering av väggar på särskilt boende i Karlslund, Bollnäs
Avser byte av fönster, igenbyggnad av vissa fönster, plåtinklädnad, tilläggsisolering på insida av ytterväggar, byte av konvektorer till radiatorer mm.

Årsupphandling avseende glasarbeten, Gavlegårdarna i Gävle

Ramavtal avseende OVK-besikning och kanalrensning i Gävle

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser rivning av befintliga balkonger samt uppsättning av nya med inglasning. Även tillbyggnad carport.

Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Anmälan om byte av takmaterial på 2 st fastigheter.

Byte av fönster på flerbostadshus i Färila
Avser byte av fönster, dörrar och utvändiga målnings och byggarbeten vid 3st fastigheter på Annbacksvägen och Kärleksstigen i Färila.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för inredande av 6st bostäder samt tillbyggnad av balkonger.

Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Edsbyn
Entreprenaden avser arbeten i samband med utbyte av luftbehandlingsaggregat i 40 st lägenheter på Backaområdet i Edsbyn. I lägenheterna ska luftbehandlingsaggregaten bytas ut till nya med roterande värmeväxlare.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.

Renovering av yttertak på flerbostadshus i Arbrå
Avser renovering av tak på 2st byggnader. Nytt tegel på delar av byggnaderna. Renovering av takfot.

Renovering av yttertak på flerbostadshus i Arbrå
Avser takrenovering på flera fastigheter: Skolmästaren 14, 16, 17, 18 - Renovering av taksarg på 5st byggnader. Byte från takshingel till falsad plåt. Sälgen 1 - Takrenovering av 3st byggnader. Byte från lertegel till betongtegel. Ny tätskiktsmatta på tvättstuga och soprumstak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ombyggnad av banklokal till 3 st lägenheter i Oppänge 1:55.

Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Planer för nybyggnation på ca 1200 kvm.

Fasad och balkongrenovering av flerbostadshus i Sandviken
Planer för renovering av balkonger och ommålning av fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ombyggnad av flerbostadshus med 2 st nya lägenheter på vinden.

Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Bollnäs
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 41 st lägenheter.

Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Kilafors
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 41 st lägenheter.

Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Bollnäs
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 54 st lägenheter.

Renovering av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser balkongrenovering på 3 st byggnader med 99 st balkongplattor belägna på Björkhamregatan 8, 10, 12 i Bollnäs.

Renovering av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall

Ombyggnad av flerbostadshus i Harmånger
Avser ändrad användning och ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.

Ombyggnad av skola i Ockelbo
Entré kapprum mm

Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenheter.

Ventilbyten mm i flerbostadshus i Järvsö
Objektet avser ventilbyten mm (rör- och isoleringsarbeten) i 6 st hus på adresserna Turistvägen 60, 62, 64 och Stationsgatan 31, 33 och 35 i Järvsö.

Ombyggnad av lokal till lägenheter i Gävle

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten kopparslagaren 6.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus ansökan avser källarvåning och nedfart till garage i källare.

Byte av gavelspetsar på flerbostadshus i Ljusdal
Avser utvändiga fasadarbeten på Verkstadsskolevägen 22-32 samt Gärdeåsvägen 2-8 och 14-24 i Ljusdal. Fasadarbetena innefattar byte av fasad på gavelspetsar på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Avser utbyggnad av 4st balkonger, samt byte av balkongräcke.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Avser renovering av putsfasad samt målning av stålpartier och stuprännor.

Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Fasadrenovering och utvändig målning av 3st garagebyggnader med träfasad och en gavelfasad på bostadshus på: Arbrå Kyrkby 27:1

Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivningslov flerbostadshus samt återställning av mark.

Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten fridhem 19:3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Ändring taktäckning med kulörbyte.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Sandviken
Ändrad användning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ljusdal
Ändrad användning av gemensamhetslokal till lägenhet.

Tillbyggnad av enbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Bergsjö
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: