Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (21)
Gävle (27)
Hofors (2)
Hudiksvall (20)
Ljusdal (10)
Ockelbo (2)
Ovanåker (3)
Sandviken (10)
Söderhamn (10)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.
Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.
Nybyggnad av bostäder på Gävle Strand
Kvarteret ligger längst ut mot den inre hamnbassängen Nyhamn och i anslutning till den nya Alderholmskanalens utlopp.
Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.
Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Avser stamrenovering samt renovering av kök, badrum och el i ca 200 st lägenheter.
Inv- och utv underhåll av punkthus på Sätra i Gävle
Avser in- och utvändig renovering av Jökelvägen 24, 26 och 28 med totalt 75 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 37 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av 1st flerbostadshus och ombyggnad av 2st industribyggnader till bostäder.
Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Miljöklassat, 6 våningar + vindsvåning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.
Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Holmsund, Gävle
Planer för ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 18 lägenheter.
Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.
Stamrenovering i flerbostadshus i Forsbacka, Del 1
Avser renovering av ca 74 st lägenheter med stambyte, badrumsrenovering, renovering av tvättstuga med toalett, byte av el i lägenhet, installation av spisfläkt i ett av husen som idag har kåpa och fläkt på tak. Avser Mariagatan 1, 5 och Strandgatan 2, 6, 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Avser nybyggnad av 16st lägenheter i tvåplan (8 st lgh per plan) med loftgångar, balkonger och utrymningstrappor, total bya om ca 643 m2. Bostäderna kommer att hyras ut som gruppbostäder och 4 av lägenheterna anpassas för gemensamma utrymmen för de boende resp, för personal. Blir en kombinerad stomme p.g.a. att järnvägen är i närheten.
Stamrenovering i flerbostadshus i Forsbacka, Del 2
Avser stam- och badrumsrenovering i tre hus med ca 45 lägenheter på Mariagatan 3 och 7, samt Strandgatan 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för byte av 93 st balkonger på Hantverkargatan 27 och Norra Slottsgatan 22 + 24.
Badrumsrenovering och stambyte i flerbostadshus i Hofors
Projektet avser två stycken flerfamiljshus med tre våningar och källare som ska renoveras. Byggnaderna omfattar 42 st lägenheter med 42 stycken wc/dusch i sex lägenheter finns det även wc, och en st tvättstuga i källarplan. Projektet omfattar byte av installationer, inredningar och ytskikt i samtliga badrum. Samtliga vatten- och avloppsstammar byts samt all elinstallation byts.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Kilafors
Avser nybyggnad av 6st lägenheter i treplan samt källarvåning med utrymme för undercentral och lgh, förråd. Befintligt trapphus rivs och nytt uppförs i tillbyggnad. BTA för tillbyggnad om ca 115 m2
Renovering av uteplatser och entréer mm på flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar renovering av uteplatser, entrépartier m.m. på Västerled 82-100.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Ockelbo
Projektet avser badrumsrenovering, stambyte, ny elinstallation, underhållsarbeten med mera inom en fastighet i Ockelbo. Även nybyggnad av en studentlägenhet på ca 35 kvm kommer ingå i projektet.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus på Norr, Gävle
Bef kontorsfastighet byggs om till 4 lgh samt att man bygger 5 nya lgh på gården.
Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata, va, elkraft, opto och belysning för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.
Ombyggnad av värmeförsörjning i flerbostadshus i Ljusdal
Bygg- och installationsarbeten på Ämbarbovägen 2-64 i Ljusdal i samband med ombyggnad av värmeförsörjning.
Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Brunn 3:103,Andersberg 17:43,3:102,Storhagen 57:2.
Balkongarbete på flerbostadshus i Sandviken
Renovering och utbyggnad av balkonger på ca 34 st lägenheter.
Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av 3 st byggnader med träfasad på: Nordanbäck 2:17. 2:26
Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Utvändig målning av en byggnad på: Nordanbäck 2:27.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt komplettering av elinstallationer. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
Takrenovering på flerbostadshus i Kilafors
Avser takrenovering av 5st byggnader med takkupor på Sågstigen, Kilafors 5:109-5:124.
Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.
Byte av fönster och tilläggsisolering av väggar på särskilt boende i Karlslund, Bollnäs
Avser byte av fönster, igenbyggnad av vissa fönster, plåtinklädnad, tilläggsisolering på insida av ytterväggar, byte av konvektorer till radiatorer mm.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser renovering av fasader på 4 huskroppar, totalt 150 lgh. Ev ska projektet indelas i etapper.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser rivning av befintliga balkonger samt uppsättning av nya med inglasning. Även tillbyggnad carport.
Ombyggnad av gruppbostad i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av gruppboende på fastigheten friggesund 8:4 till 6 st lägenheter.
Renovering av yttertak på flerbostadshus i Arbrå
Avser takrenovering på flera fastigheter: Svarvaren 11 Objektet avser renovering av tak på 2st byggnader. Nytt tegel på delar av byggnaderna. Renovering av takfot. Skolmästaren 14, 16, 17, 18 - Renovering av taksarg på 5st byggnader. Byte från takshingel till falsad plåt. Sälgen 1 - Takrenovering av 3st byggnader. Byte från lertegel till betongtegel. Ny tätskiktsmatta på tvättstuga och soprumstak.
Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Edsbyn
Entreprenaden avser arbeten i samband med utbyte av luftbehandlingsaggregat i 40 st lägenheter på Backaområdet i Edsbyn. I lägenheterna ska luftbehandlingsaggregaten bytas ut till nya med roterande värmeväxlare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Ombyggnad av lokal till tre lägenheter.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Bollnäs
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 41 st lägenheter.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Kilafors
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 41 st lägenheter.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus, Bollnäs
Omfattar relining av spillvattenledningar från kök och badrum i 54 st lägenheter.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser balkongrenovering på 3 st byggnader med 99 st balkongplattor belägna på Björkhamregatan 8, 10, 12 i Bollnäs.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Byte av tak och dränering av grund.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Söderhamn
Ändrad användning från lokal till lägenheter.
Byte av fönster på flerbostadshus i Edsbyn
Avser byte av fönster i två hus på Långgatan 26 A-B och Västra centralgatan 22 A-C. Totalt berörs 222 enheter av fönster och fönsterdörrar.
Rivning av grupphus i Söderhamn
Rivninglov av 3 bostadshus och komplementbyggnader Bäckfors 1:1,Myskje 7:1,Myskje 9:1.
Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivningslov flerbostadshus samt återställning av mark.
Rivning av enbostadshus i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten fridhem 19:3.
Rivning av flerbostadshus i Enånger
Rivningslov för rivning av flerbostadshus på fastigheten oppänge 2:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderhamn
Ändring taktäckning med kulörbyte.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Sandviken
Planer för renovering av 2 st balkonger.
Markarbeten Kv Videt i Arbrå
Avser höjdjustering och urgrävning mark, plattläggning och asfaltering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Avser renovering av putsfasad samt målning av stålpartier och stuprännor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för byte av takmaterial på flerbostadshus på fastigheten sofiedal 8:3 (2179001).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring (inglasade balkonger) på fastigheten gamla lasarettet 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus på fastigheten åvik 26:18.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sandviken
Avser utbyggnad av 4st balkonger, samt byte av balkongräcke.
Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Fasadrenovering och utvändig målning av 3st garagebyggnader med träfasad och en gavelfasad på bostadshus på: Arbrå Kyrkby 27:1
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljusdal
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av brandtrappa på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av jaktstuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten sanna 16:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av trappor på fastigheten forsa-lund 2:65.
Ombyggnad av lägenhet i Hudiksvall
Anmälan för ändrad användning av kvarterslokal till gästlägenhet på fastigheten östanbräck 1:47.
Tillbyggnad av fritidshus i Bergsjö
Ansökan bygglov för tillbyggnad av fritidshus och för nybyggnad av uthus.
Ombyggnad av gruppbostad i Edsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av stuga/båthus.
Invändigt underhåll av gruppbostad i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, berge gruppboende.
Invändigt underhåll av pensionärsbostad i Bergsjö
Obligatorisk ventilationskontroll ovk, bergesta äldreboende.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Ombyggnad av lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: