Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Gävleborgs län

Bollnäs (14)
Gävle (46)
Hofors (2)
Hudiksvall (26)
Ljusdal (8)
Ockelbo (3)
Ovanåker (4)
Sandviken (10)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av bostäder, skola och äldrebostäder i Hemlingby
Ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder planeras i etapp 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Kanalhuset, Sockertoppshuset och Stuvarehuset.

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby
Uppskattad oklar byggstart och kostnad.

Nyb av flerbostadshus och stadsradhus på Södertull i Gävle
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter. Södra Kungsgatan/Flemingsgatan. 89 lägenheter och 5 stadsradhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nybyggnad av bostäder på Gävle Strand
Kvarteret ligger längst ut mot den inre hamnbassängen Nyhamn och i anslutning till den nya Alderholmskanalens utlopp.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras hyresrätter och trygghetsboende. Ca 50 lägenheter i form av trygghetsboendeform och ungefär 100 vanliga hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av ca 60-65 lägenheter i 12 våningar. Säljsläpp under maj 2017.

Nybyggnad av bostäder i Bollnäs
Nybyggnad av 70-80 hyreslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Alderholmen, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.

Utbyggnad alt. nybyggnad av servicehus i Bergsjö
Minst 50 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
I arenaområdet Gavlehov med omedelbar närhet till fotbollsarena, travbana och hockeyarena utvecklar RSS Nordic Development en helt ny och innovativ stadsdel tillsammans med Gävle kommun. Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle etapp 5

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Gävle
30-40 hus planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2
Kommer efter etapp 1: 1348451

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Ombyggnad av hamnmagasin i Hudiksvall

Nybyggnad av radhus, kedjehus och villor i Hudiksvall

Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.

Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av bostäder.

Inv- och utv underhåll av punkthus på Sätra i Gävle, etapp 8
Gråstensvägen 19, 21 och Sicksackvägen 25, 27

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Detaljplanearbetet påbörjas eventuellt under 2014. 20-25 tomter. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av student-/ungdomslägenheter/asylboende på Kungsbäck, Gävle, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter på Kungsbäck, Gävle, etapp 3

Totalrenovering av flerbostadshus i Sandviken etapp 3 m.fl.

Nybyggnad av flerbostadshus i Näsviken

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs i Gävle

Nybyggnad av stadsvillor eller radhus i Gävle
Ca 10 bostäder, radhus eller villor.

Nybyggnation av parhus i Sandviken, etapp 2
Etapp 1 färdigställd under 2014.

Nybyggnad av flerbostadshus på Fridhem, Hudiksvall
Huset ska byggas i 2 plan med delvis källare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alfta

Nybyggnad av SABO Kombohus i Delsbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Iggesund
Kommer att byggas som ett SABOs kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Edsbyn

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenheter samt stambyte i Gävle
Inredande av vind till 4 st lägenheter . Renovering samt stambyte i 26 lägenheter.

Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle
Stamrenovering.

Nybyggnad av LSS-boende i Gävle
Nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma ytor, total ca 630 kvm BRA.

Nybyggnad av enbostadshus och fritidshus i Sörfjärden
Servicebyggnad för båthamn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Ombyggnad till bostäder Sandviken
Ombyggnad av 7 lokaler till 10 lägenheter på Mandolinen 2 & 3, Pensionären 1, Tjädern 20 samt Blocket 2. Adress: Tallbacksvägen 5 & 17, Odengatan 1, Brednäsgatan 19 och Storgatan 1B.

Underhållsarbeten av flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar underhållsarbeten på Seegatan 11, 12 och 14. Byte av värmesystem, fönster och dörrar. Utvändig målning av fasader och tak. Underhåll av yttre miljö.

Stamrenovering i flerbostadshus i Brynäs, Gävle
Omfattar stamrenovering av 51 st lgh inkl lokaler och allmänna utrymmen på Brynäsgatan 34-38. Badrummen utformas enligt Gavlegårdarnas 3 fastställda alternativ. I lgh bytes el, höjning köksbänkar och diskbänk, nytt stänkskydd VA Rör samt nya ventilationskåpor i kök m.m. samt renovering av tvättstugor.

Stamrenovering mm i flerbostadshus i Ockelbo
Projektet avser badrumsrenovering, stambyte, ny elinstallation, underhållsarbeten med mera inom en fastighet i Ockelbo-

Nya balkonger på flerbostadshus i Hudiksvall

Nytt villaområde i Bollnäs
24 villatomter och kommer ev att vinna laga kraft hösten 2016. Nästa höst kan själva villabyggnationerna komma igång.

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Byte av fönster på flerbostadshus på Öster i Bollnäs
Avser byte av fönster, igenbyggnad av vissa fönster, plåtinklädnad, tilläggsisolering på insida av ytterväggar, byte av konvektorer till radiatorer mm.

Nybyggnad av stugby i Söderhamn
Nybyggnad av 6 stugor. Rivning av 3 befintliga stugor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Nybyggnad av 2-3 lgh.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för byte av balkonger.

Isolering av vindar i flerbostadshus i Sandviken

Ramavtal avseende OVK-besikning och kanalrensning i Gävle

Byte av fönster och tilläggsisolering av väggar på särskilt boende i Karlslund, Bollnäs
Avser byte av fönster, igenbyggnad av vissa fönster, plåtinklädnad, tilläggsisolering på insida av ytterväggar, byte av konvektorer till radiatorer mm.

Ombyggnad för korttidsboende i Ljusne
Avser ombyggnad av en del inom Kastanjens Äldreboende till korttidsboende samt installation av brand- och utrymningslarm.

Fasadrenovering av flerbostadshus i Hudiksvall
Avser renovering av fasader på 4 huskroppar, totalt 150 lgh. Ev ska projektet indelas i etapper.

Takrenovering på flerbostadshus i Kilafors
Avser takrenovering av 5st byggnader med takkupor på Sågstigen, Kilafors 5:109-5:124.

Utvändig renovering på flerbostadshus i Kilafors
Avser utvändig målning och loftgångs- och balkongrenovering på 3 st byggnader i Kilafors.

Utbyggnad av fiber till bostäder i Bollnäs
Avsikt att bygga ut sitt fibernät till ytterligare ca 200 hushåll i Arbrå, Bollnäs och Kilafors.

Ombyggnad av gruppboende i Sandviken
Ombyggnad av 7 lägenheter till 14 enrumslägenheter på kv Röksvampen, adress Smassens väg 47. Ombyggnad av gemensamt kök samt ny RWC. Upprustning av tvättstuga och förråd.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Hudiksvall
Kommer att ske efter fasadrenoveringen (927648). ca 150 lägenheter.

Målning och fasadrenovering av flerbostadshus i Bollnäs
Fasadrenovering och utvändig målning av 3st garagebyggnader med träfasad coh en gavelfasad på bostadshus på: Arbrå Kyrkby 27:1 Utvändig målning av 3 st byggnader med träfasad på: Nordanbäck 2:17. 2:26 Utvändig målning av en byggnad på: Nordanbäck 2:27.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Anmälan om byte av takmaterial på 2 st fastigheter.

Renovering av yttertak på flerbostadshus i Arbrå
Avser takrenovering på flera fastigheter: Skolmästaren 14, 16, 17, 18 - Renovering av taksarg på 5st byggnader. Byte från takshingel till falsad plåt. Sälgen 1 - Takrenovering av 3st byggnader. Byte från lertegel till betongtegel. Ny tätskiktsmatta på tvättstuga och soprumstak. Svarvaren 11 - Renovering av tak på 2st byggnader. Nytt tegel på delar av byggnaderna. Renovering av takfot.

Byte av fönster på flerbostadshus i Färila
Avser byte av fönster, dörrar och utvändiga målnings och byggarbeten vid 3st fastigheter på Annbacksvägen och Kärleksstigen i Färila.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för inredande av 6st bostäder samt tillbyggnad av balkonger.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Ombyggnad av banklokal till 3 st lägenheter i Oppänge 1:55.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ombyggnad av flerbostadshus med 2 st nya lägenheter på vinden.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.

Renovering av balkonger på flerbostadshus i Bollnäs
Avser balkongrenovering på 3 st byggnader med 99 st balkongplattor belägna på Björkhamregatan 8, 10, 12 i Bollnäs.

Ombyggnad av flerbostadshus i Harmånger
Avser ändrad användning och ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.

Ombyggnad av skola i Ockelbo
Entré kapprum mm

Utvändigt underhåll av förskolor i Gävle
Bygglov för ommålning av fasad Forsbacka 3:82,Häcklinge 5:183.

Ventilbyten mm i flerbostadshus i Järvsö
Objektet avser ventilbyten mm (rör- och isoleringsarbeten) i 6 st hus på adresserna Turistvägen 60, 62, 64 och Stationsgatan 31, 33 och 35 i Järvsö.

Ombyggnad av värmeförsörjning i flerbostadshus i Ljusdal
Bygg- och installationsarbeten på Ämbarbovägen 2-64 i Ljusdal i samband med ombyggnad av värmeförsörjning.

Byte av gavelspetsar på flerbostadshus i Ljusdal
Avser utvändiga fasadarbeten på Verkstadsskolevägen 22-32 samt Gärdeåsvägen 2-8 och 14-24 i Ljusdal. Fasadarbetena innefattar byte av fasad på gavelspetsar på flerbostadshus.

Renovering av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall

Ombyggnad av lokal till lägenheter i Gävle

Tillbyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus ansökan avser källarvåning och nedfart till garage i källare.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Brunn 3:103,Andersberg 17:43,3:102,Storhagen 57:2.

Rivning av flerbostadshus i Söderhamn
Rivningslov flerbostadshus samt återställning av mark.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Tillbyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Förhandsbesked flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 8 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 2:27.

Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Söderhamn
Förhandsbesked hvb - hem.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: