Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Säter

Nybyggnad av flerbostadshus
Uppförande av 75 lägenheter. /Sabo kombohus/
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet avser nybyggnad av ett nytt särskilt boende med plats för 60 personer med möjlighet till utbyggnad vav 40 platser.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.
Stamrenovering flerbostadhus i Säter
Avser stamrenovering i kvarteret Druvan i Säter.
Balkongbyte på flerbostadshus i Säter
Avser byte av 14 balkonger på flerbostadshus.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Säter
Avser renovering av yttertak samt träfasad på två våningars flerbostadshus.
Utbyte av styr- och reglerutrustning i undercentraler på flerbostadshus i Stora Skedvi
Avser utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på fastigheterna: Fridhemsvägen 3,7, Vinkelvägen 7 samt Villavägen 7 i Stora Skedvi.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Säter
Skedvi kyrkby 9:5 - installation av solceller på tak (enbostadshus och uthus) samt byte av takmaterial (uthus).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: