Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Säter

Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet avser nybyggnad av ett nytt särskilt boende med plats för 60 personer med möjlighet till utbyggnad vav 40 platser.
Ombyggnad och tillbyggnad av äldreboende i Säter
Planerat projekt som vilar för närvarande.
Nybyggnad av bostäder i Säter
Avser rivning och nybyggnad av bostäder, Fasta paviljongen i Säter.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter och gemensamhetslokaler.
Stambyte och ombyggnad badrum i Gustafs Säter
Projektet avser stambyte och ombyggnad av badrummen i 40 lägenheter.
Takbyte vid flerbostadshus i Säter
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Balkongbyte på flerbostadshus i Säter
Avser byte av 14 balkonger på flerbostadshus.
Installation av styr- och reglerutrustning i flerbostadshus i Säter
Avser installation av styr- och övervakningssystem på adresserna Kaplansvägen 3, Engelbrektsgatan 2 och Kungsvägen 20.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Säter
Eken 4 - tillbyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: