Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Säter

Nybyggnad av flerbostadshus
Uppförande av 75 lägenheter. /Sabo kombohus/

Exploatering för nybyggnad av bostäder i Säter

Exploatering för nybyggnad av bostäder i Stora Skedvi
Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Avser 5-6 lägenheter.

Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter.

Installation av frånluftsvärmepumpar
Avser utbyte av befintlig frånluftsvärmepump på Fridhemsvägen 7-13 samt Gustav Adolfs Vägen 9.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Grenen 9 - utvändig ändring av lokalhus/flerbostadshus (takbyte från plåttak till takduk).

Utbyte av styr- och reglerutrustning till undercentraler i flerbostadshus i Gustafs
Entreprenaden omfattar: Utbyte av styr och reglerutrustning för undercentraler på Stiftelsevägen 3 A – I. Stiftelsevägen 3 K - M.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Avser byte av 7 stycken fönster på fastigheten Indianen 2. Kulturmärkt område.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: