Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Mora

Nybyggnad av bostäder i Mora
Projektet avser ett nytt bostadsområde i Mora med attraktivt läge nära vattnet. Måmyren är ett helt nytt bostadsområde i Mora som ska bebyggas. Projektet avser markanvisning för nybyggnation av flerbostadshus. Fokus ligger på hög kvalitet i arkitektur och med hållbarhet som ledstjärna. Måmyren är, förutom villatomter, uppdelat i 2 tomter för flerbostadshus/radhus/kedjehus samt 4 tomter avseende flerbostadshus. Storleken på dessa är mellan 2 000 m² - 4 700 m². Byggstart är möjlig redan under hösten 2017. Se mer på http://mora.se/mamyren
Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Projektet omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt 2 carportar med totalt 16 p-platser inklusive lägenhetsförråd samt en separat byggnad för tvättstuga och undercentral.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Byggstart planeras för våren 2015. Uppskattad kostnad.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Byte av fönster flerbostadshus i Mora
Avser byte av fönster i 44 lägenheter samt uppförande av franska balkonger. Detta kan ses som etapp 1. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage/förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med två altantak.
Ombyggnad av lägenhet i Mora
Bygglov för ändrad användning av förråd till lägenhet/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Anmälan för invändig ändring av byggnad.
Rivning av enbostadshus i Mora
Anmälan för rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: