Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Ludvika

Nybyggnad av fritidshus i Säfsen, etapp 3 m fl
Ev 200-300 fritidshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 46 1-3 rumslägenheter modell mindre. Ettor och tvåor och ev någon trea samt parkeringsplatser för bil och cykel. Innan byggnationen kan påbörjas, måste befintlig fastighet på tomten rivas.

Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.

Nybyggnad av fritidshus i Solberget, Säfsbyn

Stambyte i flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser stambyte och ombyggnad av badrummen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser byte takkonstruktion samt ventilationsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning till flerbostadshus Rämsbyn 1:53,1:57.

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Anmälan rivning enbostadshus Grängesbergs Gruvallmänning 1:10.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov fasadändring/solceller.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov inglasning av balkong på flerbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad enbostadshus.

Rivning av flerbostadshus och restaurang mm Ludvika
Avser rivning av restaurang och flerbostadshus med tillhörande garage och uthus/förråd. Restaurang Trädgården: Fredsgatan 7 Fastighetsbeteckning: Svanen 15 samt Flerbostadshus Köpmansgatan 11 Fastighetsbeteckning: Tjädern 7.

Ventilationsarbete i äldreboende i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Avser ny ventialtion inklisive återvinning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: