Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Leksand

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Leksand
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av elevbostäder i Leksand
Projektet omfattar uppförande av 4 flerbostadshus i 2 våningar med totalt 39 stycken lägenheter. Projektet kan komma att upphandlas/genomföras i 2 etapper. Anbud skall avges på 2 alternativa genomföranden. Alternativ 1: Hela projektet genomförs i 1 etapp. Hus A, B, C och D. Alternativ 2: Projektet uppdelat i 2 etapper, med etapp 1 för hus A och B. Etapp 2 för hus C och D skall lämnas som 2 optionspriser. Optionspris 1: Med beslut om byggstart av etapp 2 före 2017-06-01. Optionspris 2: Med beslut om byggstart av etapp 2 med en byggstart före 2019-01-01.

Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 806848. Huset uppföres i 2 våningar med loftgång. Lägenheterna finns i storlekarna 4 rum och kök på 99-105 kvm samt 2 stycken vindsvåningar på 5 rum och kök på ca 150 kvm. Alla lägenheter har egen entré.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Projektet ligger stilla. Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 924837. Bygglov har erhållets. Byggstart sker när tillräckligt många lägenheter har sålts. Uppskattad kostnad.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 50 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 18 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön
Planerat osäkert projekt för nybyggnad av bostäder där Gula Villan tidigare stod. Ev detaljplanändring krävs.

Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger/uteplatser, samt garage och uthus/förråd.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk Holen 17:16,17:17,17:19,17:11.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk.

Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.

Nybyggnad av gäststuga i Leksand
Rivning samt nybyggnad av gäststuga.

Tillbyggnad av enbostadshus i Leksand
Tillbyggnad av industrifastighet med bostadshus, garage och förråd.

Renovering av befintlig hiss på Tibble äldreboende, Leksand

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Leksand
Inglasning balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: