Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hedemora

Nybyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt garage och förråd.

Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till 6 lägenheter.

Detaljplan för att skapa sjönära bostadstomter, Hedemora
Planområdet är beläget i anslutning till byn Mälby vid södra Viggens östra strand och omfattar ca 6,6 ha. Markägoförhållanden: Området omfattar del av fastigheterna Mälby 1:1 och Mälby 2:2 som är i privat ägo. Detaljplanen syftar till att skapa nya sjönära bostadstomter för i huvudsak permanentbebyggelse. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad till lägenheter i Dala-Husby
Ombyggnad av ett tidigare LSS-boende till 4 stycken lägenheter (hyresrätter). I projektet ingår även ommålning av fasader.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.

Rivning av flerbostadshus i Hedemora
Rivning av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande inglasade balkonger.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Hedemora
Ändrad användning från bostadshus till hvb-hem.

Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från pizzeria till flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: