Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Falun

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder på Regementsområdet, omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar 40 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Avser 4 våningar plus indragen vind. Säljsläpp under augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. 87 lägenheter i 3 huskroppar. 3-, 4- och 5-våningshus.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Nybyggnad av bostäder i Falun
De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.
Utbyggnad av vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Vissa ombyggnadsåtgärder såsom ombyggnad av mottagningskök samt personalutrymmen och en ny atriumgård.
Nybyggnad och exploatering för villor i Jugansbo i Vika
Avser iordningställande för 12 st friliggande villor med carport och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av 19 bostadsrätter i Falun. Miljöklass Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar 6 parhus i envåningsplan och 2 stycken två-våningshus med 6 lägenheter i varje huskropp. Markareal 7899 kvadratmeter
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Avser nybyggnad av tre parhus, ett flerbostadshus, carport samt anläggande av brygga. Detta avser etapp 1 av totalt 3 etapper i Sandsberg.
Renovering av flerbostadshus i Falun
Totalt finns 10 hus på Kopparvägen varav 3 stycken är åtgärdade. Kvar finns 7 hus som ska åtgärdas. Stambyten, ny el, badrum. Detta projekt av ser två hus, Kopparvägen 51 & 55 i Falun.
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Avser nybyggnad av åtta kedjehus, två parhus samt tre enbostadshus med carport och förråd.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Falun
Avser exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. Projektid för nybyggnaden: 902166
Nybyggnad av grupphus i Falun
Avser nybyggnad av åtta enbostadshus samt fem förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås, Falun
Projekteringsarbetet utförs av ramavtalade konsulter.
Nybyggnad av LSS-boende i Falun
Avser uppförande av ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Stamrenovering i flerbostadshus i Svärdsjö
Avser stambyte i flerbostadshus med samt nya ytskikt, nytt porslin, blandare i köken, nya rörstammar, ny el i hela huset. Installation av nya säkerhetsdörrar, renovering av tvättstuga och torkrum.
Stambyte flerbostadshus i Falun
Planer finns på stambyte och ombyggnad av 30 badrum.
Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med ca 70 inglasade balkonger.
installation av fiber- och kopparnät vid äldreboende i Falun
Avser installation av fiber- och ledningsnät på Hosjögården.
Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av två lägenheter på vinden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Avser nybyggnad av tre parhus, ett flerbostadshus, carport samt anläggande av brygga. Detta avser etapp 2 av totalt 3 etapper i Sandsberg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av butik till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning från lokaler till bostäder.
Nybyggnad av parhus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av ett bostadshus med två lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falun
Väsentlig ändring av ventilationssystem med byte av aggregat.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport/garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser installation av trapphiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser installation av ventilation i flerbostadshus. Omfattar 4 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan installation av fettavskiljare.
Rivning av enbostadshus i Falun
Anmälan rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: