Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Falun

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. 87 lägenheter i 3 huskroppar. 3-, 4- och 5-våningshus.
Nybyggnad av bostäder i Falun
De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.
Nybyggnad av ett vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus BoKlok i Falun
Nybyggnad av 26st BoKlok bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av åtta radhus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar med 12 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Falun
Totalt finns 10 hus på Kopparvägen varav 3 stycken är åtgärdade. Kvar finns 7 hus som ska åtgärdas. Stambyten, ny el, badrum. Detta projekt av ser två hus, Kopparvägen 51 & 55 i Falun.
Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun
Avser åtgärder i källarplan med renovering av omklädningsdelar ytskiktsmässigt. Förrådsdelar görs om/ändras. Tekniska utrymmen uppgraderas med ny SRÖ, fläktar etc. Fiberinstallation. På bottenplan renoveras kontorsdelen (mestadels ytskikten). På våningsplanen renoveras lägenheterna - nya ytskikt, ny el, nytt kök, nytt våtrum (stammar behålls), nytt luftbehandlingsaggregat och nya dörrar.
Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av fyra radhus och förråd.
Stamrenovering m.m i flerbostadshus på Ramvägen i Falun
Projektet avser stambyten, åtgärder för ytskikt, ombyggnad av ventilation, nya säkerhetsdörrar till lägenheter, fastighetsboxar med nyckelöppning samt åtgärder för trapphusen där bl.a ljudabsorberande undertak ingår.
Ramavtal avseende arkitekttjänst, Kopparstaden i Falun
Avser ramavtal konsulttjänst. Arkitekt
Nybyggnad av gruppboende i Falun
Avser uppförande av ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Utvändig målning inom Kopparstadens fastighetsbestånd 2017 i Falun
Avser utvändiga målningsarbeten inom: A. Förskola Karlberg B. G:a Britsarvet (Hellbergs väg 2-18 och Seminariegatan 31-45) C. Mattssongårdarna (Källviksvägen 7, 9 och 11 och Kvarnbergsvägen 22 och 24) D. Galgberget (Silverstigen 2-34, Nedre Gruvrisvägen 34, 36, 38)
Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.
Ombyggnad av tak samt ventilation i flerbostadshus i Falun
Projektet avser nya sadeltak, installation av ny ventilation med återvinning samt isolering av källarytterväggar.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Falun
Avser utvändig fasadrenovering av balkonger, inklädnad av fönster samt utvändig målning.
Ombyggnad av gruppbostad i Falun
Avser ändrad användning av kontor till gruppboende.
Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun
Installation av nytt vatten- och värmedistributionssystem till stugbyn på Lugnet. Totalt 20 stycken lägenheter fördelade på 10 stycken fristående huskroppar.
Utvändig renovering av tak mm, Svärdsjö
Avser renovering av yttertak på 3 st flerbostadshus i två våningar med entréhus, ett gårdshus och ett sophus vid Hedvägen 21-31 och Västeräng 18-34 i Svärdsjö. Gårdshuset innehåller även cykel- och lägenhetsförråd.
Utvändigt underhåll av radhus i Falun
Avser fasadändring av radhus med byte av kulör.
Utvändigt underhåll av grupphus i Falun
Avser fasadändring av 20 gruppbyggda småhus med byte av fasadkulör. Arbetena kommer att utföras under sommaren 2017 och 2018.
Ny belysning inom trygghetsboende i Falun
Avser utbyte av belysning i delar av de allmänna utrymmena inom trygghetsboendet Britsarvsgården i Falun.
Ombyggnad av hissar i äldreboende i Falun
Entreprenaden omfattar ombyggnad av 2 st säng/personhissar, utrymningshissar.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Falun
Avser fasadarbeten på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av vind med två lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av förråd till bostadslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till tre lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av två radhus med 14 lägenheter och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov/marklov nybyggnad av fem flerbostadshus med 20 lägenheter och förråd.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av tre enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus (takad altan).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus (trapphus).
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov ändrad användning av källarlokal till en lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Falun
Bygglov fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov fasadändring av flerbostadshus med byte av balkongfronter.
Rivning av enbostadshus i Falun
Rivningslov rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av enbostadshus i Falun
Rivningslov rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: