Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Borlänge

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avsiktsförklaring tecknad mellan PEAB och Borlänge kommun. Planer finns på nybyggnad av tre flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för ca 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind.
Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ca 70-90 lägenheter i totalt 4 huskroppar med upp till 4 våningar.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 90 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 st lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus och exploateringsområde i Borlänge
Samrådsförslag till detaljplan. Avser planläggning för ca 50 nya fritidstomter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 25 bostadsrättslägenheter och parkering i källargarage.
Stambyte i flerbostadshus i Borlänge
Avser stambyte i 36 lägenheter på Allfarvägen 45-51 i Borlänge.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av fasaden vid Släpet 2 i Borlänge.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser försäljning av 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Domnarvsgården, www.domnarvsgarden.se.
Fasadmålning på flerbostadshus i Borlänge
Avser målning av fasad på Rovan 1 på Vallgatan 13-17 och Skördegatan 21-25.
Fasadmålning på flerbostadshus i Borlänge
Avser målning av fasad på Solen 2.
Fasadmålning på flerbostadshus i Borlänge
Avser målning av fasad på Örjansgården 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser utökning av entréplan på 4 flerbostadshus i Borlänge.
Byte av hissar i flerbostadshus, Borlänge
Avser byte av 6 st hissar. Inga beslut är tagna. Kostnad och byggstart ej fastställd
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation / utbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus / 4 st med förråd och garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Installation av ventilation/utbyte av 3 st ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Tillbyggnad av flerbostadshus / takad uteplats.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om rivning av enbostadshus Gimsbärke 66:5,66:6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser installation av hiss.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: