Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Avesta

Nybyggnad av bostäder i Avesta
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 2.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 3.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus.
Nybyggnad av bostäder i Krylbo
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus om ca 100 lägenheter. Först behöver marken genomgå sanering.
Anläggande av koloniområde i Avesta
Planen avser anläggande av odlingslotter och kolonistugeområde i Avesta. Plats är ej fastställd.
Rivning av flerbostadshus i Avesta
Avser rivning av fastighet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten örnen 4, avesta kommun.
Rivning av enbostadshus i Avesta
Rivningslov för rivning av enbostadshus och förråd inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.
Nybyggnad av enbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten månsbo 1:62, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Anmälan för ändrad användning av flerbostadshus inom fastigheten fridhem 10, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Avser fönsterbyte på 20 lägenheter och omfattar ca 100-150 fönster inom fastigheten örnen 3, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: