Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Avesta

Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Planerat projekt i tidigt skede. Uppskattad kostnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Ombyggnad till lägenheter i Avesta, etapp 1
Ombyggnad till 19 lägenheter. Ev kommer projektet att utföras på totalentreprenad.
Nybyggnad av bostäder i Krylbo
Detaljplanearbete pågår och kommer att slutföras i nära samverkan med utvald exploatör. Kvarteret Lönngränd i Krylbo ligger nära järnvägsstationen och älven.
Rivning av flerbostadshus i Avesta
Avser rivning av fastighet.
Ombyggnad av lägenhet i Avesta
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus inom fastigheterna skogsbo 20:1 och skogsbo 20:2, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Anmälan om ändrad planlösning inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun. Avser nya duschväggar i omklädningsrum samt innerdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Avser fönsterbyte på 20 lägenheter och omfattar ca 100-150 fönster inom fastigheten örnen 3, avesta kommun.
Rivning av enbostadshus i Avesta
Rivningslov för rivning av enbostadshus och förråd inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: