Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Olofström

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kyrkhult, Olofström
Avser tillbyggnad av äldreboende med tio platser. Tillbyggnad aktivitetshus och tillagningskök samt ombyggnad av befintligt boende. Olofströmshus har för detta projekt f.n. tillsammans med arkitektfirman SESAM Arkitektkontor AB tagit fram idéskisser för en byggnation omfattande till-, och ombyggnation av Garvaregårdens omsorgsboende på en tomt med beteckning Kyrkhult 1:205. På den berörda tomten finns även plats reserverad för ytterligare en byggnad benämnd ”Framtida byggnation”.
Nyb av enbostadshus och/eller markbostad i Olofström
Markområde till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. Ca 4000 m2 mark. Detaljplan finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Ändring av konstruktion i byggnadens bärande delar samt mindre fasadändring.
Rivning av enbostadshus i Olofström
Rivning av brandskadat enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Olofström
Rivning av enbostadshus, ekonomibyggnad och komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: