Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Blekinge län

Nybyggnad av bostäder mm på Saltö

Nybyggnad av flerbostadshus

Partneringavtal för nybyggnad av bostäder i Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby

Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

Nybyggnad av bostäder Pottholmen Karlskrona et. 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona

Nybyggnad av Boklok-lägenheter i Karlskrona

Ny bostadsbebyggelse i Olofström, etapp 2

Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala Karlshamn

Nybyggnad av seniorbostäder i Ronneby

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Karlskrona

Nybyggnad av villor i Karlskrona

Nybyggnad av bostäder och folktandvård i Olofström

Nybyggnad av bostadsrätter på Gullberna, Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Karlshamn

Nybyggnad av bostäder i Torsnäs, Karlskrona

Nybyggnad av hyreslägenheter i Karlshamn

Nybyggnad av grupphus i Ronneby

Nybyggnad av bostäder i Ronneby

Nybyggnad av flerbostadshus i Nättraby Karlskrona

Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn

Nybyggnad av enfamiljshus, Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg

Nybyggnad av kedje-/rad- och enbostadshus i Ronneby

Nybyggnad av bostäder i Karlshamn

Nybyggnad av bostadshus i Olofström

Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde mm i Sternö

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kyrkhult, Olofström

Ombyggnad för trygghetsboende i Olofström

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn

Nybyggnad av marklägenheter på Hasslö, Karlskrona etapp 1

Nybyggnad av elevvillor vid folkhögskola i Bräkne-Hoby

Nybyggnad av marklägenheter på Hasslö, Karlskrona etapp 2

Ombyggnad för trygghetsboende på Pantarholmskajen i Karlskrona

Tillbyggnad av flerbostadshus och butik i Sölvesborg

Uppföra campingstugor mm i Sölvesborg

Nybyggnad av friliggande villor, Karlskrona

Ombyggnad av kyrka till HVB-hem i Mörrum

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Karlshamn

Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona

Ombyggnad av tandvård till gruppbostad, Kallinge

Byte av yttertak m m på flerbostadshus i Sölvesborg

Byte av fönster på flerbostadshus i centrala Sölvesborg

Byte av VA-stammar i flerbostadshus, Ronneby

Renovering av Karö stugby i Ronneby

Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Olofström

Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Ronneby kommun

Ny solcellsanläggning på Slottsgården, Sölvesborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sölvesborg

Utvändigt underhåll av skola i Olofström

Byte av fasadbeklädnad på flerbostadshus, Karlskrona

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: