Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vårgårda

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg mellan Bälinge-Vårgårda
Projektet avser ny sträckning av väg ca 15 km, 21,5 m bred. 13 st broar, viltstängsel, cirkulationsplats , vägbelysning, bullerskydd, driftvändplatser, fördröjningsdammar, fördröjningsdiken och dagvattenledningar ingår.
Ombyggnad av markanläggning i Vårgårda
Avser blåsning och svetsning av fiber åt Svältorna Fiber i Asklanda, Ornunga, Kvinnestad och Landa i Vårgårda kommun.
Nybyggnad av gc-väg i Vårgårda
Avser nyanläggning av gc-banor, belysning och 1 träbro över Kyllingsån m m. Omfattning GC-banor ca 320 meter. Träbro inklusive fundament, längd 24 meter. Ny belysningsanläggning.
Nybyggnad av gata, gc-vägar och va-ledningar i Algustorp, etapp 7
Objektet avser nyanläggning av gata, gc-vägar och va-ledningar. Spillvatten ca 190 m, Vatten ca 190 m, Dagvatten ca 190 m, Gata och gc-vägar ca 1770 kvm. I objektet ingår också ny belysningsanläggning samt schakt och fyllning för el- och optokabel.
Nybyggnad av markanläggning i Vårgårda
Schaktning och gjutning av betongplatta i marknivå.
Nybyggnad av regionnät i Vårgårda
Nedgrävning av elkabel i mark och rasering av luftledning.
Nybyggnad av regionnät i Vårgårda
Nedgrävning av jordkabel.
Nybyggnad av nätstation i Vårgårda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av två st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Vårgårda
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: