Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vara

Nybyggnad av gång- och cykelväg
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Tillbyggnad av värmeverk i Vara
Tillbyggnad - värmecentral beslut - slutbesked.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av nätstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station bygglov med startbesked beviljas för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation bygglov beviljas för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation delegationsbeslut - bygglov beviljas för uppställande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation startbesked.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: