Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vänersborg

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Vägmarkering inom distrikt Vänersborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-01-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Installation av nytt AT-system (AT) Kil-Öxnered
Projektet avser strömförsörjningsbyte från BT-system till AT-system.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven. Upptaget i investeringsbudget för 2015-2019.
Ramavtal avseende snöröjning av området Söder i Växjö
Upphandlingen avser snöröjning av området Söder i Växjö.
Snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster i Vänersborg
Upphandlingen avser snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster för Vänersborgs kommun.
Exploatering för nya bostäder i Vänersborg
Avser exploatering för nya bostäder.
Byggledare för underhåll av fasta broar i Älvsborg/Bohuslän
Byggledare för brounderhållsprogram. Huvudsakligen i Älvsborg och Bohuslän.
Konstgräs till idrottsplats i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Upphandling av produkter till hinderbana, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av produkter till en komplett hinderbana. Ej montering.
Rensning av VA-system i Frändefors, Vänersborg
Avser att rensa vattenledningar i Frändefors ifrån beläggningar.
Gatusanering i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Ombyggnad av industrilokal i Vänersborg
Ändrad användning av industri/kontor till sjukgymnastik samt utvändig ändring.
Nybyggnad av damm i Vänersborg
Strandskyddsdispens, markarbeten vid dammar.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Nybyggnad av markanläggning i Vänersborg
Nybyggnad av fundament och tank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av kyrkogård i Vänersborg
Anläggande av askgravplats.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: