Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vänersborg

Installation av AT Transformatorer Öxnered-Kil
Projektet avser byte av BT mot AT (mer kraft) vid 18 platser.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Inkl cirkulationsplats vid Statoil
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven. Upptaget i investeringsbudget för 2015-2019.
Exploatering för nya bostäder i Vänersborg
Avser exploatering för nya bostäder.
Ramavtal avseende snöröjning av området Söder i Växjö
Upphandlingen avser snöröjning av området Söder i Växjö.
Snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster i Vänersborg
Upphandlingen avser snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster för Vänersborgs kommun.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Ny belysning vid idrottsplats i Vargön, Vänersborg
Avser uppförande av ny belysning vid Randhemsvallen.
Reparation av bro i Vänersborg
Projektet avser reparation av kantbalkar samt breddning av gc-bana.
Upphandling av produkter till hinderbana, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av produkter till en komplett hinderbana. Ej montering.
Planfräsning och beläggning av väg i Önafors, Vänersborg
Objektet avser planfräsning och beläggning av Bruksvägen i Vänersborg, ca 890 m.
Rensning av VA-system i Frändefors, Vänersborg
Avser att rensa vattenledningar i Frändefors ifrån beläggningar.
Gatusanering i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av mark i Vänersborg
marklov för ändring av marknivå tidsbegränsat lov tom 2027-06-01.
Nybyggnad av markanläggning i Vänersborg
Marklov för ändring av marknivå, bullerskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: