Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vänersborg

Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster i Vänersborg
Upphandlingen avser snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster för Vänersborgs kommun.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Vänersborg
Avser nyanläggning av konstgräs på gummipad och ny grusbädd.
Anläggande av pendelparkering i Vänersborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av pendelparkering. Byggstart tidigast våren 2017.
Reparation av bro i Vänersborg
Projektet avser reparation av kantbalkar samt breddning av gc-bana.
Planfräsning och beläggning av väg i Önafors, Vänersborg
Objektet avser planfräsning och beläggning av Bruksvägen i Vänersborg, ca 890 m.
Nyanläggning av fiberoptiskt nät för bredband i Vänersnäs
Omfattar installation av den aktiva utrustningen och drift av bredbandsnätet.
Nybyggnad av va-ledning i Vänersborg
Anläggning för kommunalt VA, strandskyddsdispens.
Rivning av driftscentral i Vänersborg
Rivning av driftradioanläggning.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Vänersborg
Avser ändrad användning av möbelaffär till friskvårdsanläggning/gym.
Nybyggnad av mast i Vänersborg
Nybyggnad av mast och bod för mobil kommunikation.
Nybyggnad av plank i Vänersborg
Nybyggnad av plank Dykälla 1:32, Esslingetorp 1:58.
Nybyggnad av plank i Vänersborg
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstationer Finngårdsred 2:3, Skogaryd 1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstationer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: