Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Uddevalla

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Vägnätets totala längd för området är ca 1333 km väg.
Va-sanering i Fräknestranden i Uddevalla
Området består av c:a 400 fastigheter som i dagsläget har enskilda vatten-, och avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för kommunalt VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning och minskar miljöbelastningen på recipienten, havet utmed Fräknestranden.
Ny vattenledning mellan Uddevalla och Orust
Projektet avser en ca 6 km lång ny vattenledning mellan Å i Uddevalla och Slussen på Orust.
Ombyggnad/sanering av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av va-ledningar.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av väg och omläggning av va-ledningar. Ny hårdgjord yta: ca 3000 m2 Va-schakt: ca 1650 m Kabelgrav: ca 1250 m Återställning av hårdgjorda ytor: ca 1900 m2. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad kring torg i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ombyggnad kring torget från Rådhuset till Norra Hamngatan.
Ombyggnad av torg i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa och konstverk. Byggstart februari/mars 2018.
Ny trafiklösning i Uddevalla
Projektet avser ny trafiklösning.
Riskreducerande åtgärder på väg 675 vid Ulvesund
Grundförstärkning och bergskärning, reducering av bergknalle, säkring mot skred. Ca 200 m lång sträcka.
Nya isskydd vid Lövåskajen i Uddevalla
Arbetena omfattar rengöring av pålar, armering, formsättning och gjutning av nya isskydd.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till bostadsområde.
Byte av gassläckningsanläggningar, Uddevalla
Utbyte av 8 st gassläckningar. Ska vara utbytta inom 2 år.
Upphandling av byggprojektledare vid byggnation av optiskt fibernät i Uddevalla
Forshällabygden Fiber ek förening bygger optiskt fibernät för cirka 600 medlemmar i Uddevalla kommun. Föreningen söker byggprojektledare som ska sköta föreningens åtaganden i byggprojektet, samordna samförläggning, entreprenad och förberedande arbeten både administrativt och i fält. Se även objekt nr 1353649.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns12560.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns42912.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns49169.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns68029.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns78500.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t317.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t320, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av sportanläggning, graffitivägg.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Konsulttjänster för utförande av avfallsplan samt miljörapport i Uddevalla
Avfallsplan ska vara beställaren tillhanda under tredje kvartalet 2017, absolut senast den 31 augusti 2017. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: