Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Uddevalla

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Vägnätets totala längd för området är ca 1333 km väg.
Ny vattenledning mellan Uddevalla och Orust
Projektet avser en ca 6 km lång ny vattenledning mellan Å i Uddevalla och Slussen på Orust.
Ombyggnad/sanering av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av va-ledningar.
Underhåll av Uddevallatunnlarna
Ny belysning tunnel 4, sedimenteringsbassäng, montering av skyddsbarriärer.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av väg och omläggning av va-ledningar. Ny hårdgjord yta: ca 3000 m2 Va-schakt: ca 1650 m Kabelgrav: ca 1250 m Återställning av hårdgjorda ytor: ca 1900 m2. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av väg 172 i Uddevalla
Stigningsfält på den ca 1,4 km långa sträckan mellan den signalreglerade korsningen vid Kuröd och infarten till Lillesjö industriområde.
Ombyggnad av utomhusbad i Gustafsberg
Projektet avser renovering av 50 meter bassäng och 17.5 meters bassäng med nytt ytskikt och byte av rörsystem. renovering av plaskbassäng och markplattor byts mot nya betongplattor.
Ny trafiklösning i Uddevalla
Projektet avser ny trafiklösning.
Va-sanering i Fräknestranden i Uddevalla
Området består av c:a 400 fastigheter som i dagsläget har enskilda vatten-, och avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för kommunalt VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning och minskar miljöbelastningen på recipienten, havet utmed Fräknestranden.
Riskreducerande åtgärder på väg 675 vid Ulvesund
Grundförstärkning och bergskärning, reducering av bergknalle, säkring mot skred. Ca 200 m lång sträcka.
Renovering av bro i Uddevalla
Avser utbyte av tät- och ytskikt, diverse betongreparationer, nya grundavlopp, ommålning av lager mm. Uppskattad kostnad.
Nya isskydd vid Lövåskajen i Uddevalla
Arbetena omfattar rengöring av pålar, armering, formsättning och gjutning av nya isskydd.
Kaj förstärkning i Uddevalla
Projektet avser kajförstärkning. Byggstart våren 2017.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till bostadsområde.
Byte av gassläckningsanläggningar, Uddevalla
Utbyte av 8 st gassläckningar. Ska vara utbytta inom 2 år.
Miljökonsult för naturvärdesinventeringar i Uddevalla kommun
Avser naturvärdesinventering av områden inför ev byggnation. Gäller Dalaberg 1:1, Del av Vännerberg, Bleket 1:32 m.fl, Västra delen av Sanders Dalar samt Södra Kurveröd.
Upphandling av byggprojektledare vid byggnation av optiskt fibernät i Uddevalla
Forshällabygden Fiber ek förening bygger optiskt fibernät för cirka 600 medlemmar i Uddevalla kommun. Föreningen söker byggprojektledare som ska sköta föreningens åtaganden i byggprojektet, samordna samförläggning, entreprenad och förberedande arbeten både administrativt och i fält. Se även objekt nr 1353649.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns04419.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns04470.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns06537.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns12560.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns24465.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns32342.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns42912.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns44296.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns49169.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns65060.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns68029.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns69104.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns74474.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns74973.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns76058.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns78500.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns80806.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns83002.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns86031.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns91442.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns92180 samt rivning av befintlig på fastigheten ulveviken 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t317.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t320, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t339.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t556.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av sportanläggning, graffitivägg.
Nybyggnad av gångstråk i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå vid anläggande av gångväg.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Konsulttjänster för utförande av avfallsplan samt miljörapport i Uddevalla
Avfallsplan ska vara beställaren tillhanda under tredje kvartalet 2017, absolut senast den 31 augusti 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering kyrkogård i Uddevlla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av gångar, murar och grindar. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Renovering kyrkogård i Uddevlla
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av murar och grindar. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: