Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

Nybyggnad av bro i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av en bro över älven och en öppningsbar bro över kanalen, totalt 250 meter. Under utredning i samband med fördjupad översiktsplan gällande Nya Älvstaden.
Byggnation av laddplatser i Trollhättan
Avser byggnation av ca 130 laddplatser.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser nybyggnation av ca 350 m gång och cykelväg, ombyggnation av ca 450 m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Nybyggnation av 15 st busshållplatser.
Ny huvudvattenledning i Trollhättan, etapp 2B
Objektet avser ny huvudvattenledning längs Flygfältsvägen på ca 1200 m.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gata.
Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser nybyggnation av cirkulationsplats inkl dagvattenledningar och belysning.
Ny huvudvattenledning under Göta Älv i Trollhättan
Objektet avser ny huvudvattenledning under Göta älv. Den planerade ledningen går från Vattenverket i Överbyområdet på västra sidan av Göta älv till norra delen av Nevs industriområde öster om Göta älv.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Ombyggnad av torg i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget. Ombyggnad av Kanaltorget inkl orangeri.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Ombyggnad av Folkets Park, parkdelen.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan. Upptaget i investeringsbudget 2015-2018.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.
Nybyggnad av idrottsplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av multisportanläggning som är på ca 370 kvm.
Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av staket vid Trollhättans-Vänersborgs Flygplats
Projektet avser nyuppsättning av permanent staket med grindar samt demontering/bortforsling av befintligt staket, grindar, stolpar och fundament Uppskattad kostnad.
Omläggning av kraftmatning till gruppboenden i Trollhättan
Objektet avser omläggning av kraftmatningar inom Kv. Humlan 2 så att det blir möjligt att reservkraftsförsörja gruppboendena Blåklinten, Näckrosen, Rödklövern, Solrosen, Violen och Lupinen från en punkt.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av ca 90 meter gata, omsättning av granitkantsten, plattsättning av trottoarer och ny belysning. Objektet är tänkt att utföras i egen regi under våren 2017, alternativt hösten 2017.
Rivning av linbana i Trollhättan
Rivningslov rivning av linbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 8 st transformatorstationer Berg 2:7 ,Ekedalen 1:14, Staverkärr 1:1, Höga 11:1 ,Åsaka-velanda 5:19, Åsaka 9:3, Höga 9:1, Bråten 1:4.
Nybyggnad av belysningsmast i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ljusarmaturer/belysningsmaster.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av stängsel i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av stängsel runt tryckstegringsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hults Gård 2:1, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka-smedstorp 1:6, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av busshållplats i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av väntkurer.
Nybyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov schaktning av markytor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trollhättan
Marklov/bygglov nybyggnad av kickbikepark.
Ny ledbelysning till elljusspår i Upphärad
Avser ledbelysning till motionsspår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: