Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

Byggnation av laddplatser i Trollhättan
Avser byggnation av ca 130 laddplatser.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser nybyggnation av ca 350 m gång och cykelväg, ombyggnation av ca 450 m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Nybyggnation av 15 st busshållplatser.
Ny huvudvattenledning i Trollhättan, etapp 2B
Objektet avser ny huvudvattenledning längs Flygfältsvägen på ca 1200 m.
Nybyggnad av gata, gc-väg samt dagvattenledning i Trollhättan
Objektet avser nybyggnad av ca 700 m gata, inkl avvattning och belysning, ca 100 m ny GC-väg samt nybyggnad av ca 650 m dagvattenledning.
Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.
Ny huvudvattenledning under Göta Älv i Trollhättan
Objektet avser ny huvudvattenledning under Göta älv. Den planerade ledningen går från Vattenverket i Överbyområdet på västra sidan av Göta älv till norra delen av Nevs industriområde öster om Göta älv.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser nybyggnation av cirkulationsplats inkl dagvattenledningar och belysning.
Sanering av dagvattenledning och va-ledning i Trollhättan
Avser sanering av VA-ledningar, komplettering med dagvattenledning mm i Syltevägen, Skoftebygatan, Liljedalsvägen, Linnebergsgatan, Frälsegårdsgatan och Gjutmästaregatan. Samt ny GC-bana längs Syltevägen.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Utbyte av rörbroar i Västra Götalands län
Avser utbyte av 3 st rörbroar; Bro 100-532-1 över bäck 1 km O Artorp på väg 2020 Trollhättans kommun Bro 100-527-1 vid Björkebacken 2 km NV Laxarebo på väg 2535 Grästorps kommun Bro 15-1884-1 över bäck S Mossen på väg 2166 Melleruds kommun
Nybyggnad av idrottsplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av multisportanläggning som är på ca 370 kvm.
Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.
Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Malgobron och Kyrkbrovägen.
Nybyggnad av staket vid Trollhättans-Vänersborgs Flygplats
Projektet avser nyuppsättning av permanent staket med grindar samt demontering/bortforsling av befintligt staket, grindar, stolpar och fundament Uppskattad kostnad.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Separering av dagvattensystem samt nya servisledningar i Trollhättan
I denna entreprenad skall dag och spillvatten separeras samt nya serviser skall anläggas för dagvatten, spillvatten och tappvatten. Nya brunnar skall anläggas i trappnedgångar till källarplan, ny ytavvattningsbrunn skall anläggas i parkeringsyta och ny husdränering skall anläggas runt befintlig byggnad.
Reparation av bro i Trollhättan
Objektet omfattar i huvudsak bättringsmålning av bron främst invändigt i klaffkammare men även utvändigt. Vissa mindre reparationsarbeten ska även utföras.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av ca 90 meter gata, omsättning av granitkantsten, plattsättning av trottoarer och ny belysning. Objektet är tänkt att utföras i egen regi under våren 2017, alternativt hösten 2017.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 5 transformatorstationer Håsten 1:2,Skalltorp 1:19,1:16,Skalltorp 1:8,Börsle 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 6 st transformatorstationer Persbo 1:4, Olstorp 1:3, Åsaka-velanda 9:1, Åsaka 12:6, Åsaka-velanda 5:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 7 st transformatorstationer Alingsåker 4:8, Åsaka 12:4, Åsaka-velanda 9:1, Gunnarsbo 1:7, Östanbäck 1:3, Åsaka 12:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 8 st transformatorstationer Berg 2:7 ,Ekedalen 1:14, Staverkärr 1:1, Höga 11:1 ,Åsaka-velanda 5:19, Åsaka 9:3, Höga 9:1, Bråten 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hults Gård 2:1, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka-smedstorp 1:6, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av busshållplats i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av väntkurer.
Nybyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov schaktning av markytor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trollhättan
Marklov/bygglov nybyggnad av kickbikepark.
Ny ledbelysning till elljusspår i Upphärad
Avser ledbelysning till motionsspår.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: