Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Trollhättan

Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 80 km.
Sanering av va-ledning i Trollhättan
Avser va-sanering för södra delen av Skoftebyn. Ledningslängd ca 2700 meter.
Byggnation av laddplatser i Trollhättan
Avser byggnation av ca 130 laddplatser.
Ny huvudvattenledning i Trollhättan, etapp 2B
Objektet avser ny huvudvattenledning längs Flygfältsvägen på ca 1200 m.
Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser nybyggnation av cirkulationsplats inkl dagvattenledningar och belysning.
Ombyggnad av torg i Trollhättan
Avser ombyggnad av Bergslagstorget vid Trollhättans Resecentrum med bl.a breddning av torgytan, nya parkeringsplatser samt plattsättning och asfaltering.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.
Nybyggnad av idrottsplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av multisportanläggning som är på ca 370 kvm.
Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan VBG-vägen och Näl.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Utbyte av rörbro över bäck vid Väne-Åsaka
Utbyte av rörbro samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Omläggning av kraftmatning till gruppboenden i Trollhättan
Objektet avser omläggning av kraftmatningar inom Kv. Humlan 2 så att det blir möjligt att reservkraftsförsörja gruppboendena Blåklinten, Näckrosen, Rödklövern, Solrosen, Violen och Lupinen från en punkt.
Nybyggnad av staket vid Trollhättans-Vänersborgs Flygplats
Projektet avser nyuppsättning av permanent staket med grindar samt demontering/bortforsling av befintligt staket, grindar, stolpar och fundament Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av lekplats.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av gata. Upptaget i investeringsbudget.
Rivning av linbana i Trollhättan
Rivningslov rivning av linbana.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning, lekplatsen.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning.
Rivning av transformatorstation i Trollhättan
Rivningslov rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ljusarmaturer/belysningsmaster.
Nybyggnad av nätstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av stängsel i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av stängsel runt tryckstegringsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hults Gård 2:1, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka-smedstorp 1:6, Berg 3:1.
Nybyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov anläggande av pulkabacke.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: