Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tidaholm

Nybyggnad av vindkraftverk i Tidaholm
Planer finns på uppförande av 3- 4 verk 2-3 MW/verk.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 193 mellan Tidaholm-Madängsholm
Ny gc-väg utmed väg 193 mellan Madängsholm och Tidaholm. Anläggande av 3 st nya busshållplatser, 2 st gångpassager samt på en del av sträckan nedläggning av kommunalt VA.
Nybyggnad av nätstation i Tidaholm
Nybyggnad av 4 st nätstationer Otterstorp 5:1, 4:1, 8:5, Bäck 15:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Tidaholm
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: