Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tanum

Nybyggnad av vindkraftverk vid Bramseröd i Tanums kommun
Projektet avser uppförande av 4 verk, 2-3 MW.
Nybyggnad av park, scen och pergola i Tanumshede
Avser flytt av befintlig scen samt nybyggnad av en ny scen och pergola. Man kommer också att anlägga en ny park med murar, boulebana samt en fontän.
Utbyggnad av väg- och va-ledningar i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 250 meter gata och va-ledningar. Ligger för närvarande på is.
Nybyggnad av VA-lednigar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde.
Ombyggnad av park Tanum Centrum. Etapp 1
Projektet avser ombyggnad parken i centrum med nya grönytor, scen, pergola, nya murar, plattläggning samt belysning.
Ombyggnad av transformatorstation i Tanum kommun
Avser ombyggnad av transformatorstation med bl.a utbyte av en 130/40/10 kV-transformatorer, utbyte av en 40/10 transformator, utbyte av 130 kV-transformatorfack, utbyte av 10 kV byggnad, utbyte av 10 kV ställverk samt utbyte av skydd- och kontrollutrustning.
Ombyggnad av väg 1023 mellan Kragenäs-Resö hamn
Avser ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nya mötesfickor mm.
Drift och byggnationer på camping i Fjällbacka, Tanum
Avser upphandling av entreprenör för drift av camping samt genomförande av byggnationer på camping.
Utbyggnad av väg- och va-ledningar på Hamburgö, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av väg och va-ledningar till 9 nya tomter samt omläggning befintliga va-ledningar.
Ombyggnad av gata i Tanum Centrum. Etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gata i centrum.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Anslutning av omvandlingsområde i Tanumshede, etapp 2
Projektet avser anslutning av 5 fastigheter till kommunalt va-nät. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen och avser Grebbestad, Hamburgsund, Kämpersvik, Krossekärr, Grönemad, Havsten, Resö, Hällsö, Kalvö, Dyngö, Snissholmen, Musö och Hästvam.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ersätter befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, befintlig rives.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Fjällbacka
Projektet avser utbyggnad av befintlig hamnanläggning med 30 tillkommande båtplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: