Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Svenljunga

Sanering av markanläggning i Svenljunga
Avser In-situ behandling av förorenad mark.
Ombyggnad av gång-och cykelled i Svenljunga
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Ny gc-väg längs väg 154 mellan Överlida-Mjöbäck
Ca 1000 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Svenljunga
Avser nybyggnation av tankdusch, komprimatorcontainer på fastigheten änglarp 3:19.
Nybyggnad av nätstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation för eldistribution på fastigheten örsås-vallen 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten Djupasjö 1:3,1:13,1:7,1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation på fastigheten kräckebo 1:3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: