Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömstad

Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Exploateirng för nya bosätder i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, gatubelysning mm för nytt bostadsområde med 26 styckebyggda enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Strömstad
Skär 1:6 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för vindmast.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Gullnäs 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hällestrand 1:62 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (rivning av befintlig nätstation).
Nybyggnad av plank i Strömstad
Kungbäck 1:246 - ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nyckleby 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nyckleby 1:49 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Inventering av hårdbottnar i Idefjorden
Projektet avser inventering av hårdbottnar i Idefjorden med dykare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: