Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömstad

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömastad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Nybyggnad av sjöledningar i Strömstads kommun
Avser anläggande av sjöledningar för att möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av gator i centrala Strömstad
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggnationen kommer att pågå under 4 år.
Nybyggnad av bryggor i Strömstad
Avser köp, leverans sjösättning och förankring av en 130 m helbetongbrygga samt 85 m trä- och betongbrygga samt pollare för belysning, el och vatten till Nötholmen.
Nybyggnad av mur i Strömstad
Hällestrand 1:62 - ansökan om bygglov för stödmurar.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Nord-koster 1:156, nord-koster 1:157 och nord-kotser 1:158 - ansökan om bygglov för flytbryggor.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Sjöstjärnan 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flytbryggor (ersätta befintliga).
Ombyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 3:13 (bojarkilens småbåtshamn) - ansökan om bygglov flytbrygga (utbyte av befintlig brygga).
Nybyggnad av ställverk i Strömstad
Strömstad 4:16 (österröd) - ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Öddö 2:158 - ansökan om bygglov för flytbryggor.
Ny belysning vid GC-väg Strömstad
Projektet avser ny belysning vid GC-väg.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Avser köp, leverans sjösättning och förankring av en brygga vid Kebal.
Ombyggnad av strandpromenaden i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av strandpromenaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: