Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Stenungsund

Ny gc-väg längs väg 574 i Stora Höga
Ca 400 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast våren 2018.
Ramavtal avseende yttre skötsel för Stenungsundshem AB
Avser ramavtal avseende yttre skötsel för bostadsfastigheter i Stenungsunds kommun med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. Bostadsfastigheterna är uppdelade i fyra olika anbudsområden som avser trädgårdsskötsel, maskinsopning och snöröjning.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplatser i Stenungsunds kommun, etapp 1
Entreprenaden avser gestaltning, tillverkning, markarbeten, montering och genomförande av fem (5) stycken nya lekplatser i Stenungsunds Kommun. Objekt 1: Lergodsvägen, Objekt 2: Ekbacken, Objekt 3: Gullvivevägen, Objekt 4: Aspvägen samt Objekt 5: Trollsländevägen.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av klätterpark i skogen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Marklov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 3 transformatorstationer Gilltorp 1:28, Kyrkeby 1:31, Anrås 12:3.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av va-ledning i Stenungsund
Anmälan för installation av vatten och avlopp. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av transformatorstation i Stenungsund
Rivningslov för rivning av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: